wtorek, 21 sierpnia 2012

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBLEWO O PLANOWANYCH BADANIACH GEOLOGICZNYCH

W związku z prowadzonym na terenie Polski projektem pod nazwą PolandSPAN, dla którego została wydana decyzja Ministra Środowiska nr DGiKGe-4710/3/38853/11/MW z dnia 26 sierpnia 2011 r., zatwierdzająca projekt prac geologicznych, informujemy, że na terenie kilku dzielnic miasta Grudziądza prowadzone będą badania geologiczne, związane z realizacją ww. projektu...

Projekt PolandSPAN jest rządowym projektem naukowym realizowanym na zlecenie Polskiej Akademii Nauk (PAN), mającym na celu poznanie wgłębnej struktury skorupy ziemskiej na terenie Polski. Wykonywany w czterech etapach projekt obejmie swym zasięgiem większość rejonów Polski.

Dla przeprowadzenia badań geologicznych niezbędne jest ułożenie bezpośrednio na gruncie aparatury pomiarowej (geofonów) w wyznaczonych miejscach, leżących na trasie przebiegu linii projektu (profilu sejsmicznego) oraz konieczny jest jednorazowy przejazd specjalistycznego sprzętu (pojazdów wibrujących). Używany do badań sprzęt geofizyczny jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, a kable aparatury pomiarowej nie przewodzą prądu.

Pojazdy specjalistyczne omijać będą miejsca, na których znajdują się zabudowania, infrastruktura podziemna (gazociągi, wodociągi, drenaże ułożone powyżej wymaganej głębokości) bądź inne przeszkody, pomimo ułożenia w tych miejscach aparatury pomiarowej.

Planowany przejazd sprzętu specjalistycznego nastąpi w pierwszej połowie września br.

Prace badawcze prowadzone będą w Sołectwach Karolewo i Pinczyn, w uzgodnieniu z władzami Gminy Zblewo.

Uprzejmie prosimy osoby oraz podmioty, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu linii projektu, o umożliwienie sprawnego przeprowadzenia uzgodnień, pozwalających na skuteczne przygotowanie i wykonanie prac badawczych.

W związku z powyższym, w najbliższych dniach przedstawiciele firmy Inter Permit Group Sp. z o.o. odwiedzać będą Państwa posesje w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień. Równolegle organizowane będą spotkania w celu usprawnienia procesu przygotowań do badań.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że firma wykonująca badania ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane bezpośrednio przejazdem pojazdu. W ciągu kilku dni po przeprowadzeniu badań ekipa odszkodowawcza wyceni szkody i zapłaci właścicielowi stosowne odszkodowanie za zniszczone plony i ewentualnie inne szkody spowodowane bezpośrednio działaniami badającego.


Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stornie internetowej : www.geoplanet.pl oraz w pok. nr 16 Urzędu Gminy Zblewo.

Inter Permit Group Sp. z o.o.

Tel. kontaktowy:

793 902 955

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz