sobota, 18 sierpnia 2012

STANISŁAW FOJUT. Kto kwestował, ten zebrał

Stanisław Fojut (ur. 29.04.1951 r.) jest od 1986 roku, czyli już szóstą kadencję, sołtysem sołectwa Karolewo, w którego skład wchodzą przysiółki Piesienica i Biały Bukowiec, oraz piąta kadencję radnym Rady Gminy Zblewo. Na prośbę prezesa Jana Piotrowskiego ze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego Stanisław Fojut przedstawia w "Kurierze Zblewskim", w więc mieszkańcom gminy Zblewo, w jaki sposób sołectwa naszej gminy pomogły gminom Osiek i Smętowo Graniczne, przez które przeszła trąba powietrzna....


- W gminie Zblewo jest 16 sołectw. Udział w akcji pomocy wzięło dziewięć. Najwięcej zebrała Bytonia - 1905 zł, następnie: Karolewo - 1480 zł, Białachowo - 1180 zł, Kleszczewo Kościerskie - 800 zł, Semlin - 790 zł, Zblewo - 400 zł, Lipia Góra - 380 zł, Tomaszewo - 170 zł i Cis - 70 zł. Smutne jest to, że w akcji nie wzięły udziału sołectwa: Pinczyn, Borzechowo, Jezierce, Radziejewo, Miradowo, Pałubinek i Mały Bukowiec. Dwa pierwsze to przecież duże sołectwa. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. Przecież księża na kazaniach ogłosili, że jest taka zbiórka. Być może niektórzy sołtysi uważali, że wystarczy tylko ogłosić i nie poszli kwestować. Inna sprawa, że mieliśmy tylko trzy, cztery dni na zbiórkę. Myślę jednak, że kto podszedł do tego z sercem, to nie miało wielkiego znaczenia. Uważam, że samo ogłoszenie to za mało. Dziś, jeśli człowiek nie pójdzie i nie poprosi bezpośrednio, to efekt może być znikomy albo żaden. Co ciekawe, zrzuciły się wszystkie małe sołectwa. Widać, że zależało im, ażeby tym poszkodowanym ludziom pomóc.


Akcja była ogólnopowiatowa. Najwięcej zebrała gmina Starogard - ponad 21 tys. zł. Nasza zebrała 7171 zł. Zebrane w gminie pieniądze zwieźliśmy do Lubichowa, gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia. Tam wszystkie pieniądze, a więc z poszczególnych gmin, zostały podliczone. W sumie zebraliśmy 95 492 zł. Całość została równo podzielona na gminę Osiek i gminę Smętowo Graniczne - po 4746 zł. Pojechaliśmy do gmin dotkniętych tragedią. Obeszliśmy mieszkańców. Tam ta żywa gotówka została wręczona poszkodowanym do ręki. Na poszczególnych poszkodowanych dzielili je miejscowi sołtysi i ktoś z wydziału budownictwa. My byliśmy w gospodarstwie u państwa Erdanowskich w Wycinkach, gdzie prezes Stowarzyszenia wręczył środki pieniężne. W rzeczywistości obraz po przejściu trąby powietrznej wygląda o wiele gorzej niż ten, który widzi się w telewizji. Cały dorobek życia wygląda jak po bombardowaniu. Stodoła, chlew, chałupa - to wszystko obrócone w gruz. W imieniu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim sołtysom i mieszkańcom gminy Zblewo, którzy pomogli mieszkańcom gmin Osiek i Smętowo Graniczne

Not. Tadeusz Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz