czwartek, 29 października 2015

KOKOSZKOWY I OKOLICE. Kolejna książka o kociewskich wsiach


W piątek 16 października 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Kokoszkowach odbyła się promocja książki "Kokoszkowy i okolice, których nie znacie". Jej autorami są Janusz Stachulski,Krzysztof Kowalkowski i Anna Dembek.p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-size: 14pt; }
Książka przedstawia historię wsi i parafii Kokoszkowy wraz z informacją o proboszczach i duchownych wywodzących się z terenu parafii. W skrócie przedstawiona jest także historia wsi Ciecholewy, Linowiec i Żabno. Zaprezentowana jest zarówno historia szkół w tych wsiach, jak i organizacji tu działających, są także informacje o kolejnych sołtysach wsi Kokoszkowy.Gości, wśród których byli m.in. proboszcz parafii Kokoszkowy ks. kanonik Marek Błażejczyk, przedstawiciele Gminy Starogard i sponsorzy, dzięki którym mogła powstać książka, powitała Pani Anna Benert - Dyrektor Zespołu Szkół. Promocja książki poprzedzona została ciekawą prezentacją multimedialną ukazującą wieś Kokoszkowy, jak i uroki ziemi kociewskiej oraz pięknym programem artystycznym zaprezentowanym przez uczniów kokoszkowskiej szkoły.

Następnie o pracy nad książką oraz o jej zawartości opowiadali jej autorzy. Pan Janusz Stachulski zwrócił uwagę na ciekawe i nieznane dotąd informacje z historii wsi z lat dwudziestolecia międzywojennego oraz okresu II wojny światowej i trudnych, a nawet wręcz tragicznych czasów tuż po niej. Opowiadał o gromadzeniu informacji do książki i rozmowach z mieszkańcami wsi, którzy jeszcze sporo zapamiętali z ostatnich kilkudziesięciu lat. Pani Anna Dembek, która jest autorką pracy magisterskiej poświęconej wsi Kokoszkowy poinformowała m.in. o planie napisania pracy doktorskiej na ten temat. Piszący te słowa, rodowity gdańszczanin, podkreślił swoje związki ze wsią i parafią. Przodkowie mieszkali przed wojną w niedalekim Kręgu, gdzie dziadek był kierownikiem szkoły, a w latach 1936-1939 był wójtem Gminy Starogard. Przypomniał też o swoim cyklu artykułów poświęconych Kokoszkowom opublikowanych w latach 2007-2008 w Gazecie Kociewskiej.

Przedstawicielka wójta gminy Stanisława Połoma, Pani Katarzyna Grenz wręczyła autorom książki listy gratulacyjne. Podziękowania za pięknie przygotowaną książkę złożył autorom także proboszcz parafii Kokoszkowy ks. kanonik Marek Błażejczyk.


O swoich wspomnieniach związanych z Kokoszkowami i udziale w konkursie literackim PAN opowiedziała Pani Stefania Sierocka - jedna z kokoszkowskich seniorek licząca dzisiaj już prawie dziewięćdziesiąt lat. Pani Stefania, nie ukrywając wzruszenia dziękowała za ciekawie przygotowaną książkę o Jej rodzinnej wsi. Nawiązując do opisywanych w książce wydarzeń wspomniała też, że za młodu spotykała tutaj wójta Kowalkowskiego, który często bywał u Teofila Czapiewskiego - kierownika szkoły w Kokoszkowach.

Na zakończenie warto dodać, że książka została pięknie wydana na kredowym papierze, ma ponad 300 stron i jest bogato ilustrowana nie tylko unikalnymi zdjęciami, ale i oryginalnymi dokumentami z lat dwudziestych i czterdziestych XX wieku. Wydawcą tej interesującej książki jest Drukarnia Mirex w Mirotkach.

Spotkanie zakończyło się wpisywaniem dedykacji i autografów autorów w książkach, które mogli nabyć uczestniczący w wieczorze autorskim mieszkańcy Kokoszkowych i okolic, których Państwo jeszcze nie znacie.Krzysztof Kowalkowski

17.10.2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz