wtorek, 13 października 2015

Konkurs dla dziennikarzy "Pozytywnie dociekliwi"

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }a:link { color: rgb(5, 99, 193);28 września, w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, Sieć Obywatelska Watchdog

Polska ogłosiła konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek - "Pozytywnie dociekliwi". Konkurs

jest skierowany do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym

i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych adresowanych do społeczności lokalnych.

Prace konkursowe mają opisywać osoby lub organizacje, które obserwując i kontrolując decyzje

władz, wychwytują i sygnalizują różne nieprawidłowości. Czasem chodzi o decyzje, które nie zostały

przedyskutowane z mieszkańcami albo przy ich podejmowaniu nie uwzględniono głosu lokalnej

społeczności, czasem o marnotrawienie publicznych pieniędzy, a czasem po prostu władza nie

przestrzega prawa, a lokalne instytucje nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Ważne, aby w takich

sytuacjach mieszkańcy reagowali, chodząc na sesje rady gminy, zadając pytania, protestując,

proponując alternatywne rozwiązania. Celem konkursu jest promowanie takiej właśnie obywatelskiej

aktywności.

Patronat nad konkursem objęła Gazeta Wyborcza, która opublikuje na swoich łamach zwycięski

artykuł. Teksty nagrodzone drugim i trzecim miejscem będzie można przeczytać w jej internetowym

wydaniu.

Nagrody przewidziane w konkursie:

I miejsce - 1500 zł,

II miejsce - 1300 zł,

III miejsce - 1000 zł.

Aby zgłosić artykuł na konkurs, do 30 listopada 2015 roku należy wypełnić formularz dostępny na

stronie: www.siecobywatelska.pl. Pod tym samym adresem można również zapoznać się z

regulaminem konkursu.


Osoba do kontaktu:
Martyna Bójko, koordynatorka konkursu
@: martyna.bojko@siecobywatelska.pl
tel. 607 176 495


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz