czwartek, 19 lutego 2004

Nasi wśród najlepszych

W obecności władz oświatowych, starostów, dyrektorów szkół i rodziców w ubiegłym tygodniu w Gdańsku najlepsi maturzyści z województwa otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. W tym roku najlepszych obdarowano Słownikami Języka Polskiego. Zgodnie z wieloletnią tradycją uhonorowano w ten sposób uzdolnioną młodzież, która w macierzystych szkołach osiągnęła najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości. Każdy z nagrodzonych ma średnią ocen minimum 5,5, czyli zdał maturę na piątkach i szóstkach. Poza tym najlepsi mogą się poszczycić również sukcesami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, działalności społecznej, artystycznej itp.

Miło nam donieść, że wśród najlepszych znalazło się dwoje mieszkańców naszego powiatu: Alicja Kostka z LO w Skórczu i Kamil Zbanyszek z I LO w Starogardzie. Gratulujemy! Systematyczna nauka i rozwijanie zainteresowań to najczęściej podawana recepta na osiągnięcie takiego sukcesu. Młodzi dodają, że dużo zawdzięczają też nauczycielom, których spotkali na swojej edukacyjnej drodze oraz rodzicom, sprzyjającym ich ambitnym planom.
J.S.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz