wtorek, 17 lutego 2004

Wójt Ryszard Alechniewicz podsumowuje rok 2003

Wójt gminy Lubichowo Ryszard Alechniewicz podsumowuje miniony rok i określa zadania na rok 2004
Wójt gminy Lubichowo lubi konkrety, a konkrety dla niego to "wymierne osiągnięcia", czyli inwestycje. A tych, pomimo że rok dla gminy był niełatwy, uzbierało się sporo.

Najważniejsze z nich to: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej II etapu IV zdania w Lubichowie, który objął prawą stronę ul. Zblewskiej, ul. Leśną i dokończenie ul. Dworcowej i Starogardzkiej (w sumie wykonano 1609 metrów bieżących kanałów głównych i 1529 mb przykanalików); zrekonstruowano dwie studnie głębinowe na ujęcie wody wodociągu wiejskiego w Ocyplu; rozebrano i zbudowano nowy most drogowy we Wdeckim Młynie; wykonano remont kapitalny całego pokrycia dachowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie; prowadzono roboty w zakresie poprawy nawierzchni dróg gminnych, w tym m.in. kontynuowano utwardzenie nawierzchni ul. Bosej w Zelgoszczy; wykonano centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Bietowie, zakupiono piec c.o. dla świetlicy wiejskiej we Wdzie oraz wyłożono glazurą podłogę w świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze;

w Domu Ludowym w Osowie Leśnym zamontowano 5 okien z PCV; kontynuowano prace w zakresie rozbudowy strażnicy OSP w Lubichowie (montaż drzwi i okien); wykonano szereg robót remontowo-modernizacyjnych obiektów strażnic OSP, w tym szczególnie w Ocyplu (pokrycie dachowe z opierzeniem, nowe wrota, odnowienie elewacji zewnętrznej); wykonano prace na boisku przyszkolnym w Ocyplu; zakupiono równiarkę drogową oraz sprzęt ratowniczy na wyposażenie kąpieliska gminnego w Lubichowie (gdzie zatrudniono na okres letnim ratownika z WOPR); przeznaczono środki finansowe na kontynuację budowy sali sportowej przy gimnazjum w Lubichowie - zakupiono 4400 sztuk bloczków betonowych, które będą wbudowane wiosną 2004 r.; wykonano remonty chodników we Wdzie i Lubichowie; zamontowano 9 punktów oświetlenia dróg i ulic w Mermecie, Mościskach, Lubichowie i Wdzie;

wykonano nową wiatę przystankową w Lipinkach Królewskich; wykonano kolejne place gier i zabaw dla dzieci w Zielonej Górze i Bietowie; po wielu latach starań rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Zblewskiej w Lubichowie (realizuje to Zarząd Dróg Wojewódzkich - w 2004 r. zadanie powinno zostać zakończone); wyremontowano świetlicę wiejską w Domu Ludowym w Osowie Leśnym, wyposażono ją w nowy komputer i uruchomiono tam działalność; pozyskano bardzo cenne materiały ceramiczne do wyłożenia podłóg i ścian pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni, jak również osprzęt WC - umywalki oraz klozety kompaktowe; 1 września uruchomiono kolejną świetlicę socjoterapeutyczną przy PSP w Zelgoszczy, gdzie wprowadzono dożywianie dzieci ciepłym posiłkiem.

Taka niby wyliczanka, ale to są rzeczywiście konkretne dokonania. Tu wójt dziękuje wszystkim, którzy pomagali w realizacji tych przedsięwzięć. Co ciekawe - wśród nich jest kilku sponsorów.

Inne dokonania

Gmina Lubichowo oprócz inwestycji może się także poszczycić innymi dokonaniami. Na przykład wprowadzono system pomocy stypendialnej dla uczniów PSP i gimnazjum (czego w innych gminach nie ma - red.); zorganizowano szereg festynów i biesiad; reaktywowano uroczystości dożynek gminnych połączonych z dożynkami parafialnymi parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Lubichowie; zapoczątkowano przy okazji Turniej Międzysołecki, który wejdzie w całoroczny kalendarz Święta Plonów; umożliwiono nieodpłatne skorzystanie z kolonii letnich w Warszawie przez 60 dzieci z biednych rodzin (dwa turnusy po 30 dzieci);

zorganizowano szereg imprez o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i okazjonalnym; szkoły zrealizowały szereg programów o wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, uzyskując wiele wyróżnień - Publiczne Gimnazjum w Lubichowie otrzymało Certyfikat jakości Edukacji, a PSP w Lubichowie certyfikat "Szkoła z klasą". 20 maja wójt z pełnomocnikiem oświaty w gminie Jerzym Fiałkiem odbierał w MENiS w Warszawie nagrodę za zajęcie I miejsca w ogólnopolskiej edycji Konkursu "Menedżer Oświaty". Nagrodą tą był autobus "gimbus".

Dobry wynik

W różnych rankingach pozyskane środki spoza budżetu mają duże znaczenie przy ocenie pracy władzy i urzędu. W gminie Lubichowo pozyskano dodatkowe środki finansowe z zewnątrz w łącznej wysokości 845 444 zł. To sporo.

Co w 2004 r.

Cięcia budżetowe państwa nie oszczędzą budżetów gmin. Wójt już ma takie informacje z Warszawy. Ale udało się w projekcie budżetu na 2004 r. ująć szereg ważnych zadań. Oto najważniejsze: dalsza kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Lubichowie, rozbudowa sieci wodociągowej w Osowie Leśnym (dotyczy działek letniskowych), zakup pomp głębinowych dla ujęć w Osowie Leśnym i Zelgoszczy, opracowanie koncepcji rozbudowy wodociągu w Osowie Leśnym w obrębie "Kujawy", opracowanie projektu technicznego budowy wodociągu wiejskiego w Zielonej Górze (do tego Lipinki Królewskie i Budy) w oparciu o opracowanie koncepcji w 2003 r.,

dalszy ciąg rozbudowy sali sportowej przy gimnazjum, kontynuacja rozbudowy strażnicy OSP w Lubichowie, dalsza naprawa nawierzchni dróg, w tym ul. Bosej w Zelgoszczy, drogi Lubichowo - Wda oraz ul. Nadrzecznej we Wdzie oraz odcinków podjazdów ulicznych w Osowie Leśnym, Ocyplu, budowa wiat autobusowych w Smolnikach i Zielonej Górze, instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego, kontynuacja robót melioracyjnych w oparciu o zatrudnienie osób w ramach robót publicznych itd.

Życzymy gminie Lubichowo wszystkiego najlepszego w nowym roku i - jak w roku ubiegłym - sponsorów, którzy choć mieszkają tu w okresie turystycznym, pokochali Ocypel, Wdę czy Osowo Leśne.

A.Z.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz