wtorek, 17 lutego 2004

Pontyfikat jedności

Wszystko, o czym tu piszemy, pozostaje w ścisłym związku z otwartym tego dnia procesem nadania Publicznemu Gimnazjum w Lubichowie imienia wielkiego człowieka Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sługi Bożego, bez którego, jak mówi sam Ojciec Święty, nie byłoby Polaka Papieża.

Z okazji niezwykłej rocznicy 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Publicznym Gimnazjum w Lubichowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursów, których tematyka dotyczyła życia i działalności Papieża Polaka.

Hasło "Jan Paweł II, świadek nadziei i gorliwy Pasterz" przyświecało szkolnym zmaganiom w ośmiu kategoriach. Dyrektor szkoły Jerzy Fiałek miał zaszczyt powitać tego popołudnia wielu szacownych gości: starostę powiatu starogardzkiego Sławomira Neumanna, proboszcza parafii św. Jakuba ks. kanonika Jana Kulasa, proboszcza parafii Wszystkich Świętych ks. dziekana prałata Eugeniusza Stencla, proboszcza parafii Czarnylas ks. Piotra Wilkowskiego, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. kanonika Alfonsa Fonfarę, proboszcza parafii św. Anny ks. prałata Konrada Baumgarta, wójta gminy Lubichowo Ryszarda Alechniewicza, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Edmunda Błańskiego, radnych Rady Gminy Marię Kaczyńską i Brunona Alfutha, prezesa Banku Spółdzielczego Barbarę Szwedę, nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo Bronisława Szneidera, prezesa GS Lubichowo Zenona Gracza, dyrektora PSP Lubichowo Gertrudę Godlewską, dyrektora PSP Zelgoszcz Mieczysława Cichona, dyrektora Przedszkola w Lubichowie Halinę Gołąbek, kierownika GOK-u Franciszka Lewickiego, państwo Janinę i Andrzeja Wryczów, państwo Małgorzatę i Romana Kalitów, przewodniczącego Rady Rodziców Stanisława Witta i regionalne media.

Gimnazjum odwiedzili także mieszkańcy gminy Lubichowo, którzy mieli okazję obejrzeć wystawę prac plastycznych, rzeźb i pięknie wykonane albumy. Recytowano też wiersze Karola Wojtyły, tak przesycone filozoficzną zadumą nad człowiekiem i jego kondycją, czytano fragmenty prac literackich, wystąpił chór szkolny.

Komisja konkursowa w składzie: Iwona Kowalczyk, Anna Pniewska, Justyna Banach, Alicja Karaszewska, Dorota Jakubczak, Sylwia Szydłowska, Małgorzata Kapałka, ks. Andrzej Kubisz, Krzysztof Lassota, Sylwester Klamann, Wiktor Dmisiewicz przyznała w każdej z kategorii trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia. Zadanie nie było łatwe i wymagało wnikliwości z uwagi na fakt, iż młodzież włożyła w swe prace wiele serca i wysiłku, ujawniając niejednokrotnie skrywane dotąd talenty.

A oto laureaci.

Konkurs na wykonanie kartki okolicznościowej wykonanej komputerowo i konkurs na pracę malarską wygrał uczeń klasy IIIa Paweł Pilacki. Najlepszym wykonawcą albumu okazała się Natalia Karlińska z IId oraz Joanna Mokwa z Ic. Nagrodę za plakat otrzymała Marzena Szwocha, a za rysunek prezentujący Ojca Świętego Marlena Zielińska z klasy IIIb. Michalina Michna z Ia odebrała laury za rękodzieło, a Małgorzata Przewoźna za rzeźbę. Kamil Olszowy z klasy IIa został nagrodzony za niezwykłą pracę literacką, prezentującą wrażenia z pielgrzymki Papieża do Pelplina. W konkursie recytatorskim zwyciężył Szymon Wesołowski z IIa, w quizie wiedzy o Janie Pawle II reprezentanci klas:

I miejsce - Anna Czyżewska - IIb, Rafael Jancen - IId, Monika Kosecka - IIc, Rafał Eggert - IIa; II miejsce - Dorota Wejer - IIIc, Natalia Żywalewska - IIIa, Patrycja Wojdalska - IIId, Emilia Kamrowska - IIIb; III miejsce - Anna Pręgiel - Ib, Marta Lanzer - Ic, Martyna Peplińska - Id, Anna Prabucka - Ia.

Należy wspomnieć o uczniach szkoły podstawowej, którzy tego dnia z rąk dyrektor Gertrudy Godlewskiej odebrali nagrody za album. W kategorii klas piątych wygrała Klaudyna Fiałek, klas szóstych Marta i Agnieszka Szefer oraz Marta Lubawska i Daria Damps.

Warto nadmienić, iż całą uroczystość uświetnili przemówieniami zaproszeni goście. Zebranym czas umilały występy "Lubichowskich Kociewiaków" i zespołu "Cały Twój". Niewątpliwie było to artystyczne przeżycie.

Wszystko to, o czym pisaliśmy, pozostaje w ścisłym związku z otwartym tego dnia procesem nadania Publicznemu Gimnazjum w Lubichowie imienia wielkiego człowieka Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sługi Bożego, bez którego, jak mówi sam Ojciec Święty, nie byłoby Polaka Papieża.

Zwieńczeniem wieczoru stało się złożenie podpisów pod Aktem Inauguracyjnym wspomnianego procesu i dokonanie wpisów do księgi pamiątkowej szkoły - szkoły, gdzie możemy znaleźć na jednej z tablic takie oto słowa Kardynała: "Prawdziwy postęp jest owocem zaślubin prawdy i sprawiedliwości".

Dyrekcja szkoły i organizatorzy pragną wyrazić gorące podziękowanie tym wszystkim, dzięki którym młodzież mogła otrzymać tak wspaniałe nagrody: staroście Sł. Neumannowi, proboszczowi parafii św. Jakuba w Lubichowie ks. kanonikowi J. Kulasowi, wójtowi gminy Lubichowo R. Alechniewiczowi, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu E. Błańskiemu, prezesowi Banku Spółdzielczego B. Szwed, nadleśniczemu Nadleśnictwa Lubichowo B. Szneiderowie, dyrektor PSP Lubichowo G. Godlewskiej, kierownikowi GOK-u F. Lewickiemu, państwu Janinie i Andrzejowi Wryczom, państwu Małgorzacie i Romanowi Kalitom i przewodniczącemu Rady Rodziców Stanisławowi Witta.

Zdjęcia:

1. Dyrektor szkoły wita przybyłych na uroczystość.
2. Quiz wiedzy o papieżu prowadziły panie Anna Pniewska i Iwona. Kowalczyk.
3. Nagrody wręcza Radny Powiatu Edmund Błański.
4. Występ zespołu "Cały Twój" wzruszył wszystkich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz