czwartek, 16 lipca 2009

Gmina Smętowo Gr. Konkurs "Piękna Wieś"

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu "Piękna wieś" za 2009 r.W dniu 15 czerwca 2009 roku komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Motykowska - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Smętowie Gr.

Członek Komisji - Bożena Langowska - Koło Gospodyń Wiejskich Smętowo,

Członek Komisji - Jan Właszyn - Specjalista PODR Gdańsk.

dokonała wizji lokalnych na terenie dziesięciu sołectw, które przystąpiły do konkursu.

Wszystkie sołectwa, które zgłosiły swój udział w konkursie, bardzo starały się o poprawę wyglądu całej wsi. Każdy włączył się w prace porządkowe zarówno wokół swoich posesji, jak i w miejscach użyteczności publicznej.

Komisja konkursowa oceniała każde sołectwo i zagrodę na karcie punktacyjnej (maksymalnie można było zdobyć 100 punktów)

KATEGORIA WIEŚ

Sołectwa, które przystąpiły do konkursu uzyskały następującą punktację:

Lalkowy 86 pkt (I miejsce)

Kamionka 81 pkt (II miejsce)

Rynkówka 81 pkt (II miejsce)

Kopytkowo 80 pkt (III miejsce)

Kościelna Jania 80 pkt (III miejsce)

Stara Jania 73 pkt (IV miejsce)

Bobrowiec 68 pkt (V miejsce)

Luchowo 67 pkt (VI miejsce)

Smętówko 65 pkt ( VII miejsce)

Frąca 62 pkt ( VIII miejsce)

Zgodnie z decyzją Rady Gminy o wysokości nagród w konkursie :

I miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł przyznano Sołectwu Lalkowy

II miejsce i nagrodę w wysokości 350 zł przyznano Sołectwu Kamionka

II miejsce i nagrodę w wysokości 350 zł przyznano Sołectwu Rynkówka

III miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł przyznano Sołectwu Kopytkowo

III miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł przyznano Sołectwu Kościelna Jania


KATEGORIA ZAGRODA NIEROLNICZA

I miejsce Grześkowiak Barbara Sławomir, Bobrowiec 8 - 100 pkt

II miejsce Mirota Bożena, Kopytkowo 25/2 - 96 pkt

III miejsce Dubiela Stefania Roman, Stara Jania 3 - 95 pkt

IV miejsce Wosk Stanisława Andrzej, Bobrowiec 14 - 90 pkt

V miejsce Kotłowscy Regina Leszek, Frąca 5 - 80 pkt

V miejsce Franczak Teresa, Bobrowiec 5 - 80 pkt

VI miejsce Sulejewska Grażyna, Rynkówka 15/2 - 77 pkt

VII miejsce Siemiona Danuta Andrzej, Rynkówka 6 - 74 pkt


KATEGORIA ZAGRODA ROLNICZA

I miejsce Woźniczka Barbara Czesław Luchowo 21 - 98 pkt

II miejsce Chrzanowscy Mirosława Zenon Bobrowiec 18 - 94 pkt

III miejsce Chrzanowscy Bogumiła Władysław Bobrowiec 2 - 93 pkt

IV miejsce Belczewscy Lucyna Henryk Smętówko 25 - 83 pkt

V miejsce Chyła Maria Jerzy Leśna Jania 54 - 80 pkt

VI miejsce Wolscy Katarzyna Jan Smętówko 24 - 76 pkt

VII miejsce Kosieniak Dorota Czerwińsk, Polna 9 - 70 pkt


Nagrody w kategorii zagroda rolnicza i nierolnicza po 150 zł za :

I miejsce - Barbara Czesław Woźniczka, Luchowo 21

I miejsce - Barbara Sławomir Grześkowiak, Bobrowiec 8


Wszystkim uczestnikom konkursu "Piękna Wieś" bardzo serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pracę na rzecz swojej wsi.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz