środa, 8 lipca 2009

I LALKOWSKI BIEG PRZEŁAJOWY

11 lipca 2009 roku (sobota ), godzina 12.00. LALKOWSKI BIEG PRZEŁAJOWY. Teren wokół Świetlicy Środowiskowej w Lalkowach.


Regulamin imprezy

1. Organizator
Świetlica Środowiskowa w Lalkowach

Partnerzy:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji


2. Termin i miejsce
- 11 lipca 2009 roku ( sobota ), godzina 12.00
- teren wokół Świetlicy Środowiskowej w Lalkowach

3. Cel imprezy

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności
- właściwe wyzwalanie energii dzieci, młodzieży i osób dorosłych w aktywności fizycznej jaką są biegi przełajowe
- aktywne spędzanie wolnego czasu wszystkich mieszkańców biorących udział w imprezie wśród przyrody na czystym i świeżym powietrzu
- zachęcanie do uprawiania biegów nie tylko podczas zawodów, ale także w codziennym życiu jako bardzo atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu
- podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz rozwijanie zainteresowania
sportem wśród gminnej społeczności

4. Kategorie wiekowe i uczestnicy (dostosowane do wieku uczestników, płci, do poziomu fizycznego)
Prawo uczestnictwa w zawodach mają:
- wychowankowie świetlic wraz z opiekunami
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkoły ponadgimnazjalne (zawodowe, technika, średnie)
- wszystkie osoby dorosłe wyrażające chęć uczestnictwa w biegu

Kategorie wiekowe, w których startują uczestnicy zawodów oraz wskazanie dystansu, który trzeba przebiegnąć:

Kategorie wiekowe bez podziału na płeć uczestników zawodów

Dystans do przebiegnięcia

1. Bieg przedszkolaków ( od 3 do 7 lat ) z rodzicami bądź opiekunami świetlic
200 metrów

2. Szkoła podstawowa ( od 8 do 13 lat )
400 metrów

3. Gimnazjum ( od 13 do 16 lat )
1 kilometr

4. Szkoły ponadgimnazjalne ( od 16 do 20 lat )
1,5 kilometra

5. Osoby dorosłe, wszystkie kobiety oraz mężczyźni urodzeni przed 1989 rokiem
2 kilometry


5. Zgłoszenia
- zgłoszenie wszystkich chętnych osób powinno zawierać:
- w przypadku wszystkich rodzajów szkół oraz świetlic dane personalne opiekuna, ilość zawodników wyrażających chęć udziału w zawodach oraz kategorię wiekową, w której pobiegną
- w przypadku wszystkich osób dorosłych imię i nazwisko startującego oraz wiek
Zgłoszenie do udziału w zawodach można kierować osobiście w świetlicy środowiskowej w Lalkowach
Oraz przed samym startem
Bądź pod numerem telefonu 660 339 126

6. Nagrody
- za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z wymienionych w tym regulaminie kategorii można zdobyć wyjątkowy puchar, a za pozostałe miejsca na podium będą wręczone medale
- za zajęcie miejsc od czwartego do szóstego zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe dyplomy za ukończenie biegu przełajowego

7. Postanowienia końcowe
- rozdanie pucharów, medali, pamiątkowych dyplomów oraz nagród nastąpi po ukończeniu wszystkich biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych
- organizator zapewnia szatnię (nie bierze odpowiedzialności za zgubione rzeczy) i toalety podczas trwania zawodów
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników


UWAGA !!!
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
- Informacje nie ujęte w powyższym regulaminie imprezy można uzyskać dzwoniąc pod podany numer w pkt 5 regulaminu oraz osobiście w Świetlicy w Lalkowach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz