czwartek, 2 lipca 2009

STAROGARD. II VOLLEY BALL BEACH. 11.07

11 lipca godz. 9.oo - sobota

II VOLLEY BALL BEACH

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

Uczestnictwo - warunek ukończone 15 lat

Zgłoszenia - pisemne do środy 08 lipca do godz. 15-ej w OSiR,

e-mail osir@osir.com.pl, tel., 058 56 221 20, 509 560 629, 5 03 070 088.


Warunek uczestnictwa:

niepełnoletni po złożeniu pisemnej zgody rodzica na udział w imprezie, a dorośli po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Ilość zgłoszeń ograniczona

o kolejności zgłoszeń decyduje data zgłoszenia.


Sposób przeprowadzenia:

1. zgodnie z przepisami PZPS, system zostanie podany w piątek drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych oraz na stronie www.osir.com.pl,

2. organizator zastrzega sobie prawo rozstawienia par na podstawie wyników ubiegłorocznych

3. spotkania poprowadzą sędziowie PZPS


Klasyfikacja: kobiet i mężczyzn. Dodatkowo klasyfikacja dziennikarzy.

Nagrody

Dla każdego uczestnika turnieju koszulka, dyplom za udział, gorący posiłek, woda.

Dla zwycięskich par puchary, za zajęcie miejsca od I - III nagrody rzeczowe i medale.

Wśród wszystkich zawodników losowanie nagród.

Dobra muzyka, dobre towarzystwo i dobry humor gwarantowane.

OSiR ZAPRASZA, więcej informacji Tel. 058 56 221 20, 509 560 629, 503 070 088


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz