niedziela, 12 lipca 2009

V Koncert Pieśni Kościelnej Zblewo 2009

W gminie Zblewo w czerwcu było tyle dużych imprez, że nie "wrzuciliśmy" jednej z nich na stronę. Uzupełniamy, żeby nie było luk w kronice gminy i oczywiście, by móc do tej imprezy wracać. 13 czerwca 2009 odbył się V Koncert Pieśni Kościelnej Zblewo 2009. Oto informacje, jakie podano na plakacie.
Patronat honorowy Wójt Gminy Zblewo KRZYSZTOF TRAWICKI

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Zblewie

11.00 - próba wszystkich chórów

11.15 - msza św. z udziałem zaproszonych śpiewaków- zaprezentowanie

utworów obowiązkowych - dyr. Tomasz Radimonas

12.00 - otwarcie Koncertu i prezentacja chórów

12.15 - koncert zaproszonych zespołów


1. Chór pw. św. "Cecylii" z Nowego nad Wisłą - dyr. Piotr Motyliński


2. Chór "Lutnia" z Czerska - dyr. Barbara Warczak


3. Chór "Orfeusz" ze Śliwic - dyr. Waldemar Jażdżewski

4. Chór im. ks. Frelichowskiego ze Tczewa - dyr. Monika Bławat


5. Chór "Adalbertus" ze Starogardu Gd. - dyr. Tomasz Radimonas


6. Chór z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Starogardu Gd. -

dyr. Mirosław Sulewski


7. Chór pw. św. "Cecylii" ze Zblewa- dyr. Waldemar Klejna


8. Schola "Sursum Corda" ze Zblewa - dyr. Blandyna Czaja

14.15 - wręczenie pamiątkowych dyplomów, upominków i kwiatów

- wystąpienie gości

- zakończenie koncertu


Wszystkich miłośników śpiewu chóralnego zapraszają: Chór pw. św. Cecylii ze Zblewa, Wójt Gminy Zblewo dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury


Sprawozdanie z przeglądu

Słowa św. Pawła Apostoła - "Radujmy się w utrapieniach naszych" to hasło przewodnie Koncertu Pieśni Kościelnej - Zblewo 2009.


W kościele św. Michała Archanioła w Zblewie 13 czerwca 2009 r. odbył się V Koncert Pieśni Kościelnej. Organizatorem tej imprezy był chór parafialny pw. św. "Cecylii" ze Zblewa. Zaproszono sześć chórów.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem noeprezbitera ks. Michała Glazy w koncelebrze z ks. Januszem Lipskim proboszczem parafii św. Wojciecha ze Starogardu Gdańskiego. Podczas Eucharystii zaśpiewały chóry pod dyrekcją Tomasza Radimonasa. Koncert otworzył prezes zblewskiego chóru mgr Wojciech Birna, który jest inicjatorem i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia.

Polskie pieśni kościelne są wielkim bogactwem narodowej kultury. Łączą nas one wspólnym słowem, wspólną i ukochaną melodią, gdyż znamy je od dzieciństwa, bez względu na to, z jakiej części Polski pochodzimy. Niech pieśni te pomogą nam spotkać się z Bogiem w słowie i Eucharystii, w modlitwie i kontemplacji, niech ułatwią nam odkrywanie Jego śladów w przyrodzie i we własnym życiu, niech nauczą nas widzieć Boga w drugim człowieku. Dzisiaj z całym spokojem i ufnością będziemy śpiewać i wielbić Pana w mowie ukochanej, wiedząc, że "kto śpiewa, podwójnie się modli"- tymi słowami powitano uczestników V Koncertu Pieśni Religijnej.

W przecudownej atmosferze, jaka towarzyszyła chórzystom i licznie zgromadzonym miłośnikom muzyki chóralnej, można było wysłuchać kilkudziesięciu utworów z wielu epok i różnych kompozytorów. Wykonawstwo utworów było na wysokim poziomie artystycznym, o czym świadczy wielkie wzruszenie, jakie towarzyszyło słuchaczom koncertu.

Na koncert przybyli zaproszeni goście: księża z dekanatu zblewskiego i inni miłośnicy śpiewu kościelnego. Również swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władzy samorządowej w osobie wójta Pana Krzysztofa Trawickiego oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Sylwii Peka.

Wojciech Birna - m.in. organizator koncertu (pełnił w tej imprezie sporo ról), w ławce dyr. GOK-u i wójt.

W imieniu organizatorów pragnę wyrazić serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ta wspaniała uroczystość odniosła sukces, a w szczególności Urzędowi Gminny w osobie Pana Wójta, wszak jest to nasz główny sponsor, i chórom za przyjęcie zaproszenia i obecność. Szczególne podziękowania kierujemy do pozostałych darczyńców koncertu, bez których trudno byłoby ugościć wszystkie chóry. Niech ten jubileuszowy koncert, który zakończył się sukcesem, będzie zapowiedzią i zaproszeniem na kolejne spotkanie z pieśnią sakralną w Zblewie za rok.


Z muzycznym pozdrowieniem

mgr Wojciech Birna

Prezes chóru pw. św. "Cecylii" ze Zblewa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz