niedziela, 13 grudnia 2009

Borzechowo. Wspólnie wybrano kandydata na patrona

W Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie wdrażane są procedury zmierzające do nadania placówce imienia i sztandaru. Powołano Zespół do nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum. Wytypowano kandydatów i przeprowadzono konsultacje społeczne, jak również wypowiedzieli się uczniowie, rodzice i nauczyciele.Wspólnie wybrano kandydata - Ojca Flawiana Słomińskiego.

Franciszkanin O. Flawian Słomiński urodził się w Borzechowie 1917 r., zmarł w Rzymie w 1987 r., ale zgodnie ze swoim życzeniem, wrócił na Kociewie i spoczął na cmentarzu parafialnym w Borzechowie.

Przekazał do Polski wiele darów. Pomagał ludziom, bo wierzył w dobroć ludzką. Przez 30 lat spowiadał w Watykanie w konfesjonale z napisem: "Po polsku". Był spowiednikiem papieży: Pawła VI, Jana Pawła I oraz w trakcie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Mówi się o nim, że był spowiednikiem papieży. Pełnił obowiązki kapelana Drugiego Korpusu Wojska Polskiego pod

wodzą generała Andresa. Za miłość do ojczyzny i wierną służbę otrzymał różne

odznaczenia cywilne i wojskowe, wśród nich Krzyż Walecznych i pośmiertnie Order Polonia Restituta.

Opracowała Maria Tomana


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz