środa, 16 grudnia 2009

Wójt Krzysztof Trawicki. Refleksje na zakończenie roku

Kończący się rok jest zawsze czasem podsumowań. W związku z tym chciałbym w moim "okienku" podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat 2009 roku.
Ogólnie mówiąc 2009 rok to okres dalszego rozwoju naszej gminy. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji infrastrukturalnych, oświatowych i obiektów sportowych. Dużym przedsięwzięciem była modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy. Często słyszę pytanie, dlaczego akurat realizujemy takie inwestycje, a nie inne. Otóż przyjęliśmy na początku kadencji taką filozofię działania, że w pierwszym rzędzie realizujemy inwestycje, które mogą być wspierane środkami zewnętrznymi. I tak działamy, świadomi, że kiedyś źródło tych środków zewnętrznych wyschnie. A o tym, że potrafimy te środki zdobywać, świadczą liczby, wyróżnienia, a przede wszystkim dzieła.

Zmierzenia, jakie sobie postawiliśmy na ten rok, udało się zrealizować z nadwyżką. Znakomita część tych inwestycji nie byłaby możliwa do zrealizowania bez środków zewnętrznych. Wynoszą one około 2 mln zł na wartość zrealizowanych inwestycji w tym roku prawie 4 mln zł. Czyli połowa to środki zewnętrzne. W tym roku rozpoczęliśmy też inwestycję dotyczącą dalszej kanalizacji naszej gminy. Po przetargu jej wartość wynosi około 10 mln zł, a dofinansowanie do tego zadania ze środków unijnych 4 mln zł. Realizacja tej inwestycji została rozłożona na 2 lata. Po wliczeniu tej rozpoczętej inwestycji (te 10 mln zł to środki pewne) do tego, co wykonaliśmy w tym roku, mamy 14 mln zł na inwestycje.

Spośród wszystkich tegorocznych inwestycji najbardziej podoba mi się otwierany dzisiaj Orlik 2012 w Pinczynie (tekst powstał 14.12.2009 r.) . To drugi Orlik w naszej gminie. Prymusem, jeżeli chodzi o Orliki, jest powiat człuchowski. Tam ma go każda gmina, ale po jednym. Nie słyszałem o gminie wiejskiej, która miałaby dwa Orliki. Orliki cieszą przede wszystkim dlatego, że wpływają na ożywienie całego środowiska i miejscowości. Na Orliku w Zblewie jest ruch do godziny 22. Przekonany jestem, że podobnie będzie z Pinczynem. A na wiosnę, w ramach programu "Boisko blisko" oddamy trzeci tego typu obiekt w Kleszczewie.


W tym roku było tradycyjnie kilka dużych wydarzeń kulturalnych. Sztandarowe to: Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Festyn Kociewski. Poza tym mieliśmy wiele festynów w sołectwach oraz piękny plener twórców ludowych w Bytoni. No i imprezy związane ze zrealizowaniem inwestycji. Uważam, że zakończenie każdej powinno się wiązać się z radością mieszkańców gminy, dlatego są one połączone z uroczystym oddaniem i mają formę wydarzeń kulturalnych. Nie ma to nic wspólnego z propagandą sukcesu. Te imprezy spełniają też bardzo ważną rolę w integracji społeczeństwa.

Organizujemy więc liczne imprezy, pomimo że bardzo dużo czasu musimy - - urzędnicy i ja - poświęcać na wyjazdy do różnych prokuratur na terenie całego naszego województwa, bo aktywność pana P. i jego "załogi" Stop Korupcji wzrosła w związku z naszymi sukcesami i zbliżającymi się wyborami. Tu wystarczy każdy pretekst, by zgłosić doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ostatni temat dotyczy pomnika poświęconego ofiarom I i II wojny światowej, jaki stał na Placu Jana Pawła II w Zblewie. Został rozebrany ze względu na zły stan techniczny. Decyzja o rozbiórce była podjęta po konsultacji z panem sołtysem Zblewa, księdzem proboszczem i budowlańcami. W cieniu tego pomnika powstał Pomnik Maryjny, poświęcony między innymi ofiarom I i II wojny światowej. Ponadto planujemy po zakończonej modernizacji Urzędu Gminy poświęcić tablicę na budynku UG dodatkowo upamiętniającą te ofiary... Ten pomnik to ostatni temat dla prokuratury. Ale nie przejmujcie się Państwo, damy sobie radę.

Przyszły rok to 20-lecie samorządu III RP. W całej Polsce będzie to okres posumowań, w gminie Zblewo również. Można ogólnie stwierdzić, że każda kadencja władz samorządowych wniosła wkład w rozwój naszej gminy. Planujemy wydać okolicznościowe opracowanie podsumowujące to 20-lecie. Ukaże się na początku czerwca przyszłego roku, a więc na czas uroczystości. Myślę, że to opracowanie powinno być zrobione według kryteriów, które obiektywnie pokażą rozwój naszej gminy i dokonania poszczególnych kadencji. Z dumą mogę powiedzieć, że przez te 20 lat uczestniczyłem na różnych stanowiskach w samorządzie zblewskim, odejmując 4 lata kadencji poselskiej. Wójtem byłem dwie kadencje - w latach 1998 - 2002 i 2006 - 2010.

Dziś o gminie Zblewo i Zblewie można mówić z dumą. Ktokolwiek tu przyjeżdża z zewnątrz, nie wierzy, że to wieś, mówi - miasteczko. Coraz częściej pada temat - powinniśmy starać się o status miasta. Ale jak już przyjęliśmy, że jesteśmy gminą wiejską, to niech tak będzie.

Dokonania to jedno, plany - to drugie. Pomysłów mi nie brakuje. Choćby zapowiadany basen. Dzięki Bogu zdrowie mi dopisuje. W związku z tym, że te zamierzenia są długofalowe, pomimo różnych propozycji na przyszłość, czuję się dobrze w tym, co robię. Gmina będzie się rozwijać coraz szybciej. Ci, co próbują włożyć kij w szprychy tego rozpędzonego pojazdu, powinni uważać, by ten kij im samym nie zrobił krzywdy.

Wszystkim Mieszkańcom gminy życzę, aby mieli również wiele siły i okazywali innym szacunek i miłość, i aby zostali obdarowani w zamian tym samym przez innych.

Krzysztof Trawicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz