środa, 30 czerwca 2010

"Rola biblioteki gminnej a kultura współczesna"

Relacja z konferencji. Tradycja czy nowoczesność?

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że małe biblioteki, mieszczące się na terenie jednej gminy inspirują rozwój życia kulturalnego w społeczeństwie lokalnym to właśnie na barkach bibliotek gminnych spoczywa ważna misja działalności edukacyjnej i kulturowej w małych miejscowościach. Problem ten podjęto w czasie konferencji 21 czerwca 2010 r. w Zblewie, która odbyła się pod hasłem "Rola biblioteki gminnej a kultura współczesna".

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Senator RP Andrzej Grzyb oraz Wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki. To właśnie dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu przy aktywnym wsparciu ze strony Gminnej Biblioteki Publicznej z kierownikiem Emilią Bielską, spotkanie to mogło mieć miejsce w roku IV Kongresu Kociewskiego.

Wśród gości znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele świata nauki i kultury, bibliotekarze lokalnych bibliotek gminnych, miejskich oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, którą reprezentowała wicedyrektor Bożena Orczykowska oraz kierownik Działu Instrukcyjno-Szkoleniowego Krystyna Redmann-Józefczyk. W wydarzeniu wziął także udział przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego - Marcin Dąbrowski. Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym Wieści z Kociewia oraz Kociewskiego Kantoru Edytorskiego z Tczewa.

W trakcie konferencji odbyło się pięć wystąpień, w czasie których poruszono ważne kwestie dotyczące działalności bibliotek gminnych. Swoimi spostrzeżeniami na temat ich funkcji i specyfiki podzielił się z uczestnikami prof. Tadeusz Linkner. W okraszonym humorem wystąpieniu mówił on nie tylko o stereotypie bibliotekarki w oczach młodych ludzi, ale także o roli małej biblioteki przed laty i dziś. Duże zainteresowanie wzbudził referat nt. biblioterapii dr Iwony Zachciał z Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazała ona nowe metody i obszary wykorzystania książek i czasopism za pomocą nowoczesnych technik. Temat bibliotek i źródeł wirtualnych w działalności edukacyjnej bibliotek gminnych poruszył kolejny gość z tego Uniwersytetu Gdańskiego - dr Helena Draganik. Dobrze przyjęte zostało także wystąpienie mgr Krystyny Redmann-Józefczyk, która przybliżyła nowe zadania bibliotek gminnych z perspektywy WiMBP w Gdańsku. Na końcu części wystąpień zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej w ostatnim czasie wśród gimnazjalistów z Gimnazjum im. W. Kwaśniewskiego w Zblewie. Badania miały na celu nakreślenie kontekstu zmian potrzebnych w działalności gminnej biblioteki, tak aby odpowiadała ona potrzebom młodzieży. Uczniowie wskazali na potrzebę powiększenia zbiorów biblioteki nie tylko o drukowane nowości wydawnicze, ale i książki elektroniczne, sygnalizując tym samym, że ich życzeniem jest, aby instytucja ta łączyła tradycję i nowoczesność.

Na zakończenie spotkania odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Początkowo toczyła się ona wokół problemu likwidacji bibliotek przyszpitalnych. Następnie ewoluowała ona w stronę zagadnień związanych z książką tradycyjną a przyszłością bibliotek wirtualnych i książek elektronicznych w ogóle. Podejmując tę kwestię, Bożena Gierczak z Biblioteki Publicznej w Kokoszkowach stwierdziła, że potrzeba miejsca na jedno i drugie, gdyż tempo życia, szczególnie ludzi młodych, wymusza potrzebę przepływu szybkiej informacji. Z kolei Andrzej Grzyb postawił ku rozwadze zebranych ważne pytanie: czy już dziś znamy odpowiedź na pytanie, na ile dane zdigitalizowane okażą się technologią glinianą czy trwałą? - To postęp technologii informatycznej, zadecyduje jak będzie dalej - mówił senator. Z kolei dr Helena Draganik przekonywała, że wraz z rozwojem nowych technologii przechowywanie tego rodzaju danych tanieje.

Jak widać, omawiana konferencja zasygnalizowała wiele problemów. Ponieważ duże zainteresowanie wzbudziły zaprezentowane referaty, a podsumowująca spotkanie dyskusja zaowocowała poruszeniem ważnych zagadnień, narodziła się idea sporządzenia publikacji pokonferencyjnej. Już jesienią poznamy zatem refleksje dotyczące pracy i wizji przyszłości bibliotek na Kociewiu, pisane piórem uczestników spotkania w Zblewie.

Magda PozorskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz