poniedziałek, 7 czerwca 2010

Smętowo Graniczne. Otwarcie GOKSiR – nowy etap!

W piękny słoneczny dzień matki (26 maja) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji w Smętowie odbyła się uroczystość otwarcia ośrodka po realizacji inwestycji "Remont budynku i zakup wyposażenia do GOKSiR w Smętowie". Po dwóch miesiącach wytężonych prac budowlanych GOKSiR dysponuje zapleczem o bardzo wysokim standardzie.Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali, Przewodniczący Rady p. Jan Kulczyński, Wójt Gminy p. Zofia Kirszenstein oraz Dyrektor GOKSiR p. Karol Nowakowski.

Inwestorem zadania był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który w roku ubiegłym złożył wniosek o dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", otrzymując dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. To spory krok w przyszłość dla całej gminy. Dzięki pozyskanym środkom udało się także utworzyć i wyposażać plac zabaw. Przypomnijmy, że wniosek o wsparcie złożono w marcu ubiegłego roku. W lipcu już podpisano umowę, a prace budowlane rozpoczęły się 8 marca br. Zakres robót obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., prace malarskie wewnątrz budynku, renowacje i izolacje cieplne
i przeciwdźwiękowe stropodachu, wymianę instalacji elektrycznych, wyposażenie kuchni
i innych pomieszczeń w sprzęt i akcesoria oraz remont szatni i łazienek.


Każdy remont przynosi wiele emocji, czasem są chwile zwątpienia i nerwów, ale później jest wielka radość i satysfakcja, która dzisiaj szczególnie dominuje, wśród nas pracowników GOKSiR, ale i władz gminy oraz innych zaangażowanych w tą inwestycję. To także wielki dzień dla mieszkańców gminy, którzy będą mogli w szerszym zakresie korzystać
z naszej nowoczesnej bazy - rozpoczął po powitaniu Karol Nowakowski.


Zakończenie inwestycji było także okazją do podziękowań, które z rąk Dyrektora GOKSiR otrzymał Samorząd Województwa Pomorskiego za dofinansowanie tego zadania.

Na ręce p. Wójt składam podziękowania za pomoc w realizacji tej inwestycji, za zainicjowanie tego projektu i życzliwość w wielu kwestiach dotyczących remontu dla całej Rady Gminy Smętowo - mówił w swoim wystąpieniu Karol Nowakowski.


Wójt Gminy Zofia Kirszenstein składając podziękowania na ręce Dyrektora szczególnie podkreśliła, że GOKSiR jako pierwszy z jednostek organizacyjnych gminy samodzielnie pozyskał środki i dźwignął ciężar przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz jego rozliczenia, co nie jest łatwym zadaniem.

Warto dodać, że GOKSiR czeka na rozstrzygnięcie kolejnego programu, który dotyczy etapu II, czyli wykonania nowej elewacji wraz z dociepleniem budynku, nowych zadaszeń, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania chodników z kostki brukowej wokół ośrodka. Inwestycję zaplanowano na rok 2011. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do korzystania ze zmodernizowanej bazy GOKSiR.

Na koniec składamy raz jeszcze podziękowania całemu Departamentowi Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Członkom Rady Gminy przychylnym inwestycji, Wójtowie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy pomocnym w wielu kwestiach.

Reasumując, życzymy sobie by obiekt ten służył wszystkim naszym mieszkańcom jak najdłużej, w takim stanie, w jakim go dzisiaj oddajemy.

Poniżej kilka zdjęć prezentujących imprezę otwarcia oraz pomieszczenia po remoncie.

GOKSiR


ZDJĘCIA
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz