środa, 24 września 2008

GM. Zblewo - komunikat. Dbaj o nasze zdrowie !!!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami ), obowiązek utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości należy do właściciela nieruchomości.
Z szeregu obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości nałożono obowiązek posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zblewo oraz posiadania dowodów płacenia za takie usługi.

Wobec nałożonego ustawowo obowiązku Wójt Gminy Zblewo na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008) apeluję do tych Państwa, którzy nie zawarli umów odnośnie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz nie wywiązują się z obowiązku utrzymania czystości na terenie własnej posesji, chodnika lub terenu przyległego do nieruchomości, aby nie zwlekali z wykonaniem tych obowiązków.

Będziemy prowadzi kontrolne w poszczególnych sołectwach i wzywać właścicieli nieruchomości do okazania umów na odbiór odpadów.

Wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do dbania o jej wygląd i estetykę.

Dziękuję Mieszkańcom gminy, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie.

Bogdan Męczykowski - inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz