czwartek, 4 września 2008

Osiek. Pożegnanie lata

Wybrano najładniejsze zagrody

23 sierpnia o godz. 18 w Gminnym Amfiteatrze w Osieku odbył się festyn "Pożegnanie lata". Punktem kulminacyjnym programu było podsumowanie konkursu "Piękna wieś 2008" na szczeblu gminnym w kategoriach: zagroda rolnicza, nierolnicza i najbardziej zadbana wieś.

- Komisja w składzie Teresa Owczarek - przewodnicząca, Andrzej Kłos, Irena Motykowska, Bożena Pietras - członkowie dokonali lustracji zagród na przełomie czerwca - informuje inspektor ds. promocji gminy Bożena Pietras.

I miejsce w kategorii zagroda rolnicza zajął pan Józef Kurowski z Osieka.

I miejsce w kategorii zagroda nierolnicza zajęli państwo Aleksandra i Zenon Usarkiewicz z Wycinek.

I miejsce - najbardziej zadbana wieś - zajął Kasparus.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłos wręczył zwycięzcom dyplomy i czeki gotówkowe ufundowane przez gminę. Ponadto zwycięzcy I miejsc zostali zgłoszeni do konkursu na szczeblu powiatowym.

Podczas festynu odbyła się również prezentacja multimedialna walorów turystycznych gminy Osiek. Panie z KGW zadbały o nasze żołądki serwując pyszne swojskie jedzenie. Wystąpił zespól muzyczny "SWET TONES", a później do białego trwała zabawa rana przy wtórze zespołu "FRAZA".Zagroda Rolnicza Józefa Kurowskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz