środa, 3 września 2008

Wywiad z "Maradoną" - ks. Andrzejem Talińskim z Kamionki

"BOISKO MARTWE DIABEŁ ŻYWY, BOISKO ŻYWE DIABEŁ MARTWY" (św. Jan Bosko)


LUDZIE SPORTU - WYWIAD Z MARADONĄ, księdzem Andrzejem Talińskim z Kamionki.

PRACA NA RZECZ GMINY

Jest ksiądz. nazywany Maradoną z zamiłowania do piłki nożnej, człowiek charyzmatyczny, pomocny wszystkim ludziom, a szczególnie udzielający się jako wychowawca dzieci i młodzieży wiejskiej… Przybył ksiądz z Tucholi. Zmienił ksiądz oblicze Kamionki… Przed Wami kolejne wyzwanie - budowa "Orlika" - kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Sprawa świeża, wywołująca sporo emocji. Mam jednak nadzieję, że w tym wywiadzie udzieli ksiądz nam, mieszkańcom konkretnych argumentów, przedstawi plany, iż wybór umiejscowienia kompleksu nie jest przypadkowy…. w końcu to księdza aktywność spowodowała, że zostanie on wybudowany w Kamionce…. Jednak nim do tego dojdziemy, proszę opowiedzieć, skąd się wzięło u księdza zamiłowanie do sportu, jak długo służy ksiądz w naszej gminie?

- Pochodzę z Nowego Miasta Lubawskiego. Jako młodzieniec, w czasach licealnych przez kilka lat grałem w okręgówce (dawna 4 liga) w klubie "Drwęca" Nowe Miasto Lubawskie. W gminie służę już ponad 6 lat, poprzednio byłem proboszczem 7 lat w Skarszewach oraz wikariuszem 6 lat w Tucholi, gdzie założyłem pierwszy w diecezji Parafialny Klub Sportowy "UNITAS". Przez ks. biskupa zostałem mianowany diecezjalnym duszpasterzem sportowców, a Zarząd LZS mianował mnie kapelanem wojewódzkim sportu wiejskiego. Kontynuuję tę moją pasję sportową w Kamionce. Udało mi się założyć Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "BONUM" oraz zachęcić ludzi do aktywnego i sportowego spędzania czasu.

- Jak się ksiądz czuje jako laureat konkursu OSOBOWOŚĆ Gminy Smętowo Graniczne, spodziewał się ksiądz?

- Nie spodziewałem się takiego tytułu, ale z pewnością jest to dla mnie bardzo cenna sprawa, szczególnie, że w kryteriach wyboru takiej osobowości wybrano wolontariusza, który potrafi swój czas prywatny poświęcić na rzecz innych osób… poza swoją działalnością zawodową… poza swoimi obowiązkami rodzinnymi doceniono człowieka, który angażuje się całym sobą w jakieś działania społeczne na rzecz lokalnego środowiska… Dziękuję wielu ludziom, którzy wspierają mnie w realizacji różnorakich działań.

- Najmilsze chwile i sukcesy podczas pracy w naszej gminie?

- Myślę, że największym moim sukcesem jest to, że z każdym rokiem powiększa się sztab ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie chcą aktywnie i twórczo organizować czy spędzać wspólnie czas… Sukcesem jest to, że rozumieją, iż warto jest się włączać w wspólne pożyteczne sprawy. Tak się dzieje i w innych miejscowościach gminnych.

- A te cięższe, bo wiadomo w życiu "raz z górki, innym razem pod górkę"…

- Mam ciekawe podejście do życia, do różnych spraw. Raczej jestem człowiekiem bezproblemowym, nie rozdrabniam się na jakimiś drobnymi niepowodzeniami, ale pozytywnie patrzę w przyszłość. Oczywiście że i w pracy duszpasterskiej można by więcej osiągnięć posiadać, cieszyć się większą frekwencją w kościele, cieszyć się, że wszyscy ludzie przykładnie układają swoje życie. Myślę, że każde zjawisko negatywne ukazujące się na terenie parafii jest także jakąś porażką proboszcza, że w porę nie dotarł do pojedynczego człowieka, do rodziny… Każdy człowiek zasługuje na pozytywną szansę… oby w porę ją odkrył i za nią poszedł.

- Proszę zdradzić nam tajemnicę, jak Ksiądz jest w stanie te wszystkie obowiązki godzić?

- Wszystkie te działania sprawiają mi sporo radości, a więc z przyjemnością wypełniam swoje kapłańskie posługi, próbując sprawić żeby wszyscy parafianie trzymali się w swoim życiu właściwych zasad moralnych, ale też stosuję nowocześniejsze formy pracy duszpasterskiej poprzez wyjście do ludzi z szeroką ofertą działań sportowo-muzycznych. Codziennie wyznaczam sobie grafik kolejnych działań i radośnie wszystko realizuję.

ORLIK 2012

- Dobrze, miało być o sporcie, więc przejdźmy do Orlika. Mógłbym księdza nazwać takim rycerzem w sutannie. Kamionka jest na pewno dumna, że ma w swoich szeregach takiego działacza. Budowa takiego obiekt wiąże się z rozwojem i ożywieniem Kamionki, przynajmniej pod względem sportowym, tak się mi wydaje….

- Cieszę się, że w obecnej kadencji władz gminnych stawia się bardzo mocno na aktywność ludzką. W różnych miejscowościach należących do gminy Smętowo pojawiają się organizacje, pojawiają się ludzie, którzy pragną uaktywnić swoje środowisko w różnych dziedzinach, chociażby Koła Gospodyń Wiejskich. Myślę, że Kamionka zasłużyła sobie na docenienie tej swojej aktywności, która ma miejsce od kilku lat. Pojawiły się w ostatnich kilku latach dwa kluby sportowe, parafialny BONUM oraz drugi UKS Gaudium…

- Pierwotnie propozycji umiejscowienia było kilka: Kopytkowo, ktoś też wpadł na pomysł Smętowo, co więc przeważyło, że Orlik "poszybował" właśnie do Kamionki?

- Radni, którzy byli przychylni umiejscowieniu boiska Orlik 2012 w Kamionce, wiedzieli, że Kamionka daje gwarancję, że to boisko będzie we właściwy sposób wykorzystane. Skoro przez kilka ostatnich lat na boisku w Kamionce odbywały się systematyczne zajęcia: piłka nożna chłopców i siatkówka dziewcząt… skoro była kadra dorosłych osób, które społecznie prowadziły zajęcia: ks. proboszcz czy też panie nauczycielki wychowania fizycznego - Urszula Drost i Jolanta Kaszubowska oraz grupa rodziców, no to jest duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że ta baza, która jest przygotowywana w Kamionce będzie we właściwy sposób wykorzystana… W innych miejscowościach jest już jakaś baza stworzona, są możliwości, aby dzieci spędzały sportowo czas, ale nie ma takiej aktywności i te boiska, które są w różnych miejscowościach, popołudniami stoją puste, nie ma stałych form działania, systematycznych treningów, które odbywają się już od kilku lat w Kamionce… Która miejscowość gminna organizuje cotygodniowo w okresie od listopada do marca dowozy na treningi piłkarskie i siatkarskie do Smętowa na salę? W której miejscowości gminy jest przedstawiona taka szeroka oferta programowa na czas wakacji, jak w Kamionce: w poniedziałki i środy treningi w piłkę nożną, we wtorki i czwartki treningi w siatkówkę? Działacze sportowi z Kamionki nie mówią, iż rozpoczną usportowienie środowiska dopiero po wybudowaniu boisk, ale aktywnie i darmowo to czynią od kilku lat (choć w skromniejszych warunkach) - i myślę, że to właśnie zostało dostrzeżone i jest promowane.

- Tu bym polemizował… Mamy kilka mankamentów polskiego sportu, jednym z nich jest to że, buduje się obiekty nie mając w perspektywie wizji na jego wykorzystanie… Orlik musi więc żyć, zatem jak wygląda koncepcja wykorzystania kompleksu, zatrudnienia odpowiednich osób prowadzących obiekt, zarządzania nim i eksploatacji?

- Według planów boisko ma kosztować 1 mln zł. W skład tego kompleksu będzie wchodziło boisko do piłki nożnej, przeznaczone głównie do działań młodzieżowych, oprócz tego boisko do koszykówki, do siatkówki i w ramach obiektu również szatnie, toalety, boisko ma być ogrodzone i oświetlone…
Jest to bardzo poważne zasilenie obiektów sportowych w gminie Smętowo, będzie to boisko nazywane gminnym, bo rzeczywiście sporo środków będzie przeznaczonych z funduszów gminnych (1/3 - 333 tys. zł. red.). To nie jest tak, jak mieszkańcy Kamionki rozumieją, że boisko będzie tylko do wykorzystania dla mieszkańców Kamionki, bo chętnie będą przyjmowani inni mieszkańcy gminy. Po zbudowaniu zostanie stworzona szeroka oferta działań, by służyło to mieszkańcom całej gminy. Co do gospodarza, to zgodnie z przepisami taki gospodarz obiektu powinien być… nie będzie takim gospodarzem ksiądz, chociaż z pewnością wiele działań będzie inicjowanych i prowadzonych przez księdza, ale są na miejscu są panie wuefistki, które są chętne i przygotowane, aby odpowiadać za różne działania związane z wykorzystaniem tego obiektu.

- Czyli jak będzie wyglądał taki harmonogram użytkowania kompleksu?

- W godzinach przedpołudniowych i popołudniowych obiekt będzie wykorzystywany przez dzieci uczące się w szkole w Kamionce. Do tej pory dzieci te miały słabą bazę sportową, nie miały sali gimnastycznej i dla nich jest to duża szansa, by bardziej mogły zapoznać się z innymi dyscyplinami sportowymi i powiększyć swoje umiejętności. Po południu będą prowadzone zajęcia miejscowych klubów, UKS Gaudium i PUKS Bonum. Oprócz tego będą zaproszone do współpracy inne klubu działające na terenie gminy Smętowo, czy to klub Pogoń Smętowo, klub lekkoatletyczny, czy jeszcze inne już zarejestrowane oficjalne kluby sportowe, ale też boisko będzie otwarte do działań szkolnych. Oprócz działań związanych z treningami zostanie ułożony kalendarz imprez, kalendarz wykorzystania obiektów sportowych i z pewnością oferta będzie otwarta dla mieszkańców i z racji bliskości położenia będą zaproszone do udziału szkoły i kluby z gminy Nowe n. Wisłą. Jednak pierwszeństwo będą miały imprezy organizowane przez kluby z terenu gminy. Wykorzystanie obiektu może być zaproponowane przez wszystkie klubu z gminy Smętowo pod nadzorem utworzonej gminnej Rady Sportu.

- A co się wydarzy, jeśli ksiądz, główny inicjator decyzją biskupa opuści Kamionkę? Co dalej? Czy wtedy nie rozpłynie się to, co ksiądz zbudował? Oczywiście życzymy sobie, by ksiądz służył jak najdłużej na terenie parafii Kamionka, jednak jak wiemy teoretycznie, jest to chyba możliwe?

- Myślę, że powinno się ustawić jasno sprawę, że to boisko jest dla mieszkańców Kamionki,
a ci zawsze będą - niezależnie, czy będzie proboszcz taki czy inny, pasjonat sportowy czy muzyczny - to oni poprzez swoją aktywność mają prawo do tego, by taka baza została stworzona... Taka jest specyfika posługi kapłańskiej, że ks. biskup zawsze może księdza kierować na różne placówki, ale jest wiele przypadków, że proboszczowie przebywają w swoich parafiach po kilkadziesiąt lat. Z pewnością jednak, w Kamionce znajdzie się sztab dorosłych osób, które pociągną tę ważną inicjatywę przez lata.

SPORT NA WSI

- Wchodzimy na "świeże" problemu sportu. Co ksiądz sądzi o aktualnym zjawisku, które jest doskonale zauważalne na wsi i w małych miasteczkach? Chodzi o spadek aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, wyraźna regresja, jeżeli chodzi o uczestnictwo dzieciaków….

- Nawet w Kamionce wspominają starsi mężczyźni, że kiedyś należeli do LZS-ów, że pod lasem było jakieś boisko, organizowane były wyjazdy do innych miejscowości na turnieje sportowe… a więc kiedyś moda na usportowienie była większa. Oczywiście jest to szersze zjawisko. W całym polskim społeczeństwie następuje gonitwa za innymi wartościami i trochę działania sportowe odstawia się na plan dalszy. Warto jednak uczyć tego, co jest naturalne, że liczy się całościowy rozwój człowieka, nie tylko gonitwa za dobrami doczesnymi, za pracą, sławą czy modą, ale też trzeba zaakcentować troskę o rozwój ciała. To dorośli powinni zaszczepić w młodym pokoleniu modę na kulturalne, zdrowe, trzeźwe i radosne spędzanie czasu. Ludzie dorośli zamykają się wieczorami w domach, zamykają się w swoich problemach - zamiast wyjść do innych ludzi, dzielić się swoimi talentami z innymi i pomóc młodszym w twórczej organizacji swojego czasu.

- Aktualny trend jest przecież taki, chyba trochę wywodzący się od samych rodziców, powiem krótko: "nie biegaj, bo się spocisz" mówi wszystko…. świadczy również o aktualnym stanie polskiego sportu, jest jedną z wielu przyczyn?

- Ja mam jedną receptę na uzdrowienie sytuacji w różnych dziedzinach w danym środowisku: trzeba zjednoczyć ludzi, którzy mają dobrą wolę działalności społecznej, którzy potrafią dostrzec różne negatywne zjawiska i wspólnie szukać właściwych rozwiązać, to dotyczy sfery sportowej, ale i innych dziedzin społecznych… Bardzo liczę na współpracę z rodzicami, szczególnie na tych, którzy przed laty sami udzielali się sportowo, aby tata przypomniał sobie swoje działania sportowo i przekazał je swojemu synowi. Dlatego jeśli pojawiają się negatywne zjawiska to bardziej zarzuty stawiam dorosłym osobom, które obciążone różnymi działaniami życiowymi, zapomniały o tej sferze życia, jaką jest sport i rekreacja i nie potrafiły wdrożyć młodszego pokolenia do tych ważny życiowo działań. Brakuje jedności wychowawczej wśród ludzi dorosłych i przez to młodsze pokolenie nie potrafi złapać tego bakcylu sportowego, który stanowi treść życia wielu ludzi. Upada baza, która kiedyś była bardziej wykorzystana, słaby też jest w wielu środowiskach potencjał ludzki, brakuje zaangażowanych działaczy i dlatego młodzi od dziecka nie czują się związani z działalnością sportową…

KLUBY SPORTOWE

- Propozycje na rozwiązanie tego zjawiska?

- o jest właśnie ta formuła integracji, o której mówiłem, że lubię szukać jedności w różnych sferach życia społecznego i także na forum naszej gminy wskazane byłoby, aby różne kluby, różne środowiska chcące zaangażować się sportową działalność zjednoczyły się i miały sprecyzowaną jedną linię działań. Nie jest źle w naszej gminie, sporo propozycji, sporo ofert adresowanych jest do społeczeństwa, jednak różne kluby rzucają propozycje tylko dla garstki osób tych zaangażowanych w swoim klubie to nie ma uwidocznionej jednej linii wspólnego działania gdyby nawet te same działania były podciągnięte pod jeden kalendarz imprez rocznych to wszyscy widzieliby lepszą, jakość działalności sportowej na terenie gminy.

- Ciekawym tworem jest spotkanie Gminnej Rady Sportu. Ufam, że osoby z różnych środowisk sportowych, które zostały włączone w skład tej grupy będą w stanie koordynować działalność sportu na terenie gminy i wypracują jakieś formy wspólnego działania, aby zaakcentować i propagować wszystkie formy usportowienie. Zatroszczyć się za ten sport profesjonalny jak i te formy rekreacyjne. Czekam więc z niecierpliwością na uaktywnienie tej Rady.

A pod względem sportowo-rekreacyjnym jesteśmy gminą rozwiniętą na jakim poziomie?

Oceniam, że z każdym rokiem dzieje się coraz lepiej, ale można by wskoczyć na wyższą półkę aktywności sportowej, jeśli zaistniałby koordynacja różnych działań sportowych. Może to dotyczyć szczególnie zajęć sportowych, czy to w szkołach czy na różnych obiektach wiejskich oraz stworzenia, chociaż drobnej bazy sportowej w małych wioskach. Kilku znanych piłkarzy z Pogoni oraz biegaczka Dominika Główczewska (a wcześniej jej ojciec) wybiło się na skalę ogólnopolską, więc jest to znak, że warto poświęcić się szukaniu kolejnych pereł sportowych na terenie gminy.

PROGRAMY I WNIOSKI

- Korzystał ksiądz z pewnością z programów pomocowych, grantów dla organizacji kultury fizycznej - z jakimi efektami?

- Kilka lat temu udało mi się zbudować pierwsze boisko dla dzieci i młodzieży z terenu Kamionki. Pozyskałem pieniądze z dwóch warszawskich fundacji… gmina pomogła wykupując 2 ha działkę. Udało mi się też pozyskać oryginalne stroje sportowe reprezentacji polski w piłce nożnej. Przy organizacji różnych imprez sportowych (m.in. Diecezjalne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych) wspierają nas środkami: Katolickie Stowarzyszenie Sportowe z Warszawy, władze gminne ze Smętowa i Nowego nad Wisłą oraz Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.

- Dziękuję za spotkanie, pozostaje mi życzyć dalej takich sukcesów i wytrwałości w pracy i posłudze na rzecz całej gminy i swej parafii.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz