niedziela, 2 lutego 2014

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI "Moja Polska w 2050 roku"

Szanowni Państwo, senator Andrzej Grzyb zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie "Moja Polska w 2050 roku", który organizuje Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczych. Jego celem jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności dzieci, młodzieży poprzez skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość, refleksję nad teraźniejszością oraz przyszłością własnego kraju. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne i literackie w dowolnej formie. Rywalizacja odbędzie się w dwóch etapach: okręgowym oraz ogólnopolskim, w ramach którego autorzy wyróżnionych prac zaproszeni zostaną do Senatu RP. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę przesyłać do 28 lutego 2014 r. (dwa formularze stanowiące załącznik nr 1 i 2 regulaminu) na adres: Biuro Senatorskie Senatora Andrzeja Grzyba
ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gdański
z dopiskiem "Moja Polska w 2050 roku"
Wyróżnione prace plastyczne zostaną zaprezentowane w Senacie. Szczegóły - regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/konkurs-moja-polska-w-2050-roku/regulamin-konkursu/ Z poważaniem, Magda Kalkowska Asystent Senatora tel. 58/561 04 27

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz