czwartek, 27 lutego 2014

WAŻNE! ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZBLEWIE

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ZBLEWIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Dyrektor Gminnego Przedszkola w Zblewie
zaprasza dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobrać w przedszkolu w godz. od 8:00 do 15:00 lub ze strony internetowej przedszkola - www.przedszkolezblewo.pl

Dyrektor przedszkola przyjmuje wnioski o przyjęcie dzieci w terminie - od 3 marca do 31 marca 2014 roku.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w przedszkolu w dniu 9 maja 2014 r. o godz. 14.

Rodzic / opiekun prawny dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne lub przyjętego do przedszkola na podstawie postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest do
podpisania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola
w terminie od 19 maja do 11 czerwca 2014r.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola.


NASZE PRZEDSZKOLE:
- promuje aktywny i bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i jego zjawiskami,
- dba o wszechstronny rozwój osobowości dziecka: dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych, zespołowych, grupowych z różnymi sytuacjami edukacyjnymi,
- zapewnia dzieciom miłą i przyjazną atmosferę,
a przede wszystkim bezpieczeństwo,
- oferujemy dzieciom terapię logopedyczną oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
- wprowadzamy dzieci w świat liter korzystając
z alternatywnej metody nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak,
- organizujemy różnego rodzaju imprezy (Jasełka, Mikołajki, Bal Przebierańców, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz spotkania i imprezy we współpracy z najbliższym środowiskiem),
- w ciągu roku dzieci biorą udział w organizowanych na terenie przedszkola koncertach muzycznych, spektaklach teatralnych; odwiedzają kino, teatry, uczestniczą w bliższych i dalszych wycieczkach,
- dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych typu: rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec towarzyski, język angielski, warsztaty ceramiczne, gry i zabawy ruchowe z elementami piłki nożnej, warsztaty plastyczne oraz zajęcia artystyczne grupy "Małe Kociewiaki".

Więcej informacji na stronie www.przedszkolezblewo.pl

Zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz