poniedziałek, 31 października 2005

Dobrowka. Pochowani na cmentarzu

Każda chwila wiecznością
Na obrazach mistrzów często widać pogodne wioski. Chałupki są na ogół przytulone do wzniesienia, na którym stoi najwyższy budynek - kościółek. Przy kościółki, na dość ostrym stoku rozciąga się cmentarzyk.
Z pejzaży tych emanuje pogodny klimat ponadczasowej harmonii - bezchmurne niebo, powolnie wiosłujące skrzydłami ptaki, ludzie zdążający skądś-dokądś, jakiś osiołek wiozący chrust na grzbiecie, smużki dymów z kominów, jacyś ludzie zmierzający alejką między grobami do kościółka, jacyś domorośli filozofowie czytający "De imitationes Cristi" - "O naśladowaniu Chrystusa".
W tym namalowanym świecie zawsze obecni są zmarli, bo jakże można o nich zapomnieć, kiedy leżą tuż przy nas, między murem kościoła a chałupką? Namalowany świat mistrzowskim pędzlem to nie wymyślona nierzeczywistość i nieważne, skąd pojawiają się ludzie, co robią, dokąd zmierzają, gdyż wszyscy wiedzą, że każda chwila jest tu zapisana w wieczność. Każda chwila jest wiecznością, a wieczność chwilą. Nie jest więc przypadkiem co się dzieje pod słońcem, że wszystkich spotka to samo. Ten co przebywa jeszcze wśród żywych ma jeszcze nadzieję. Nie zna jednak czasu swego, jak ryby chwytane w sieci i jak ptaki chwytane w sidła.
Bo wkrótce tym będziemy, czym oni są teraz: boć to oczywista, że na tym świecie nie możemy wiekować. Owe ulubione, i różem farbowane twarzyczki, niemodna śmierć zaczerni. Owe od pogorszeń i od bluźnierstw przyuczone języki, wkrótce przyciętymi zostaną. Owe pieszczone, i w rozkoszach wychowane ciała, wkrótce od robaków zjedzone zostaną, i same tylko pozostaną kości.
O śmierci okrutna , jakże gorzkie wspomnienie Twoje?� 3œ
Pozostaje pamięć

Jak objąć myślą ten jeden moment, ułamek sekundy, gdy życie zamiera w żywym ciele? Czy potrafimy zrozumieć i pojąć, że można przestać być na ziemi? Że można porzucić własne imię i nie mieć już życzeń? Człowiek nigdy nie jest u siebie.
Zawsze niespokojny, żyje w ciągłym napięciu i niepogodzeniu z biegiem spraw doczesnych. Pomiędzy cierpieniem a szczęściem, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy pragnieniem a zaspokojeniem. Pomiędzy tym, co nieskończenie małe, a tym, co nieskończenie wielkie, pomiędzy nicością a bezmiarem.
W obliczu nieogarnionej śmierci pozostaje pamięć. Ta pamięć jest tylko sentymentem i wspomnieniem.
Pośród wszystkich stworzeń ziemskich chyba tylko człowiek wie, że umrze. Żyje zatem w cieniu śmierci, nawet jeśli o niej nie myśli. O śmierci przypominają nam cmentarze, pomniki, epitafia.
Na grobowcach faraonów, królów, mogiłach żebraków, na miejskich i wiejskich cmentarzach zastygł czas, a z nim powtarzane przez kolejne pokolenia pytanie: o sens, co po śmierci, jak żyć?
Na cmentarzach rodzi się kultura, przepełniona symboliką przestrzeni, w woli utrwalenia istnienia, w próbie przywołania przeszłości. Cmentarz przypomina nam jednocześnie o śmierci
i o życiu. Mówi nam o zmarłych, którzy żyją w nas, w naszej
pamięci, w naszej miłości, w naszych sercach. Mówi o naszych rodzicach, braciach, siostrach, dzieciach, dziadkach. Mówi o wielu innych ludziach, których trud, miłość, pozostawiła ślad na tej ziemi.
Cmentarze, groby, pomniki przypominają nam o śmierci, a zarazem sławią tych co odeszli. Grób bowiem, jako symbol przemijania, utwierdza w nas życie, jeśli jesteśmy zdolni do miłości.
Miłować znaczy trwać. Wiecznie!
� 4œ

Wszystko się kończy
Nie ma nic straszniejszego niż śmierć. Wszystko się kończy i nie wiadomo, co się zaczyna? Jak zgaszone światło obcą ręką w najbardziej niespodziewanym momencie. Żeby była jak nagle zdmuchnięta świeca, ale przychodzi zazwyczaj w bul, krwi i cierpieniu.
Dawne, stare pożółkłe księgi zmarłych, a w nich zapisane proboszczowską ręką nazwiska tych co odeszli z ziemskiego życia, pozwalają nam dziś odtworzyć historię naszych rodzin, przypomnieć ludzi zasłużonych, dobrych, pracowitych, tych co odeszli zbyt szybko, nagle i tragicznie. Tych co dożyli sędziwego wieku, również i tych, których znaliśmy tylko z widzenia.
Przed 1912 rokiem Dąbrówka nie była samodzielną parafią, należała do Bobowa. Zmarłych chowano na przykościelnym cmentarzu, a ceremonię pogrzebową prowadził ksiądz parafii św. Wojciecha z Bobowa. Należy przy tym wspomnieć, że od połowy XIX wieku do marca 1945 roku w Dąbrówce obok Polaków mieszkało kilkanaście rodzin Niemieckich. Tu żyli i umierali. Na niewielkim cmentarzyku położonym na północnym skraju wsi chowali swoich najbliższych.
Dzięki zapisom w okupacyjnych księgach USC w Bobowie, a których nie ma w księgach parafialnych, udało się ustalić zmarłych mieszkańców Dąbrówki z lat 1939-1945.
Niniejsza publikacja zawiera nazwiska co najmniej trzech pokoleń mieszkańców Dąbrówki, których korzenie sięgają nawet XVI wieku. Przez ostatnie 120 lat w Dąbrówce zmarło około 1500 osób, ich prochy spoczywają na przykościelnym cmentarzu.
� 5œ

Koniec XIX wieku zapisał się w historii nie tylko Dąbrówki, jako okres szalejących epidemii, które szczególnie dotykały niemowląt i dzieci. W latach 1884-1895 niemowlęta i dzieci stanowiły około 60% wszystkich zgonów.
W 1884 roku posługę kapłańską w Dąbrówce sprawował ks. Stefan Kowalski ur. 3.08.1841 roku w Barłożnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 25.07.1871 r. W okresie Kulturkampfu skazany przez sąd starogardzki na 3 tygodnie więzienia i 100 talarów grzywny. Otrzymał również nakaz opuszczenia prowincji pruskiej. W latach 1884-85 był proboszczem w Grabowie. Zmarł w styczniu 1925 roku.. W 1884 roku pochował 3 synów Franciszka Ossowskiego i Elżbiety zd. Góreckiej: Władysława 5 lat, Romualda 7 lat i Teofila 12 lat - wszyscy zmarli na gruźlicę. Wyjątkowego wieku, jak na owe czasy dożył Dionizy Piontek, urodzony 1795 roku żył 91 lat. Był dwukrotnie żonaty, a z ostatnią żoną - wdową Anną Gołąbek zd. Kowalewską z Bobowa miał 3 dzieci. Jeszcze w 1884 roku proboszczem parafii Bobowo i zarządcą kościoła w Dąbrówce został 51 letni ks. Augustyn Peta - syn rolnika z Kaszub. Przez 9 lat mieszkał w Bobowie. Zmarł w Pelplinie 23.02.1903 r.
W grudniu 1893 roku zmarł na astmę, 71 letni Franciszek Bistram. Około 1840 roku ożenił się z Joanną Szynalewską (nie pochodziła z Dąbrówki). Franciszek pochodził z Postołowa i w 1865 roku kupił gospodarstwo w Dąbrówce. Mieli 9 dzieci. W Dąbrówce urodzili się: Anna (1866), Katarzyna (1867), Józef (1869) i najmłodszy Stanisław (1874), który objął gospodarstwo po ojcu. Stanisław był dziadkiem Lecha, prowadzącego do dziś rodowe gospodarstwo Bistramów i ojcem Wacława.
W zimie 1896 roku umiera 75 letnia Franciszka Ćwiklińska zd. Ossowska, druga żona Macieja Ćwiklińskiego, który zmarł 3 lata wcześniej. Wychowali 8 dzieci - 3 córki i 5 synów. Syn Tomasz ur. 19.08 1848 r. przejął gospodarstwo po ojcu i w 1885 roku ożenił się z Marianną Błędzką z Bobowa. Tomasz był dziadkiem Józefa Ćwiklińskiego, który również prowadził pokoleniowe gospodarstwo i zmarł 103 lata po śmierci Franciszki Ćwiklińskiej - 16.02.1999 roku.
W kwietniu 1896 roku zmarł najstarszy mieszkaniec Dąbrówki Józef Chrzanowski - 86 lat, żona Barbara zd. Chojnacka zmarła w 1892 roku, przeżywszy 82 lata. Wychowali 3 dzieci: Józefa, Mariana i Antoninę.� 6œ

W grudniu zmarł 66 letni Mateusz Ossowski żonaty z Joanną Krajnik - zm. w 1903 rok żyła 63 lata. Rodzina Mateusza liczyła 9 dzieci - 3 córki i 6 synów.
Zimą 1897 roku zmarł 87 letni Andrzej Kosecki. Żona Antonina zd. Lewicka zmarła rok później przeżywszy 61 lat. Wraz z Maciejem Ćwiklińskim uczestniczyli w powstańczej wyprawie Floriana Ceynowy na garnizon pruski w Starogardzie w 1846 roku. Andrzej Kosecki był przez długie lata sołtysem Dąbrówki. Rodzina Koseckich należała do najstarszych w Dąbrówce. Około 1695 roku do Dąbrówki sprowadził się Maciej Kosecki dając początek rodu, który dotrwał w Dąbrówce do 1993 roku, kiedy to zmarł ostatni gospodarz na rodowej ziemi - Kazimierz Kosecki.
Początek XX wieku to okres szalejącego tyfusu, cholery i gruźlicy, które to epidemie "zabijały" szczególnie niemowlęta i dzieci. W 1903 roku ks. Szczepan Lange, który objął bobowską parafię w lipcu 1893 r., pochował aż 78 wiernych, w tym 21 mieszkańców Dąbrówki, a w rok później grzebał 70 parafian, aż 22 w Dąbrówce. W październiku 1905 roku zmarł najstarszy mieszkaniec Dąbrówki 94 letni Mateusz Mikołaj Kitowski syn Stefana. W 1836 roku zawarł związek małżeński z Weroniką Konstancją Chojnacką, która zmarła w 1899 roku mając 84 lata. Nazwisko Kitowskich pojawiło się w Dąbrówce w 1705 roku, kiedy to we wsi zamieszkał Mikołaj Kitowski. W okresie międzywojennym 25 hektarowe rodzinne gospodarstwo prowadził Franciszek Kitowski zm. 27.08.1969 roku.
2 grudnia 1905 roku zmarł 80-letni Jan Mazella żonaty z Katarzyna Rozkwitalską, ojciec Jana Mazelli, dziadek księdza Jana Mazzelli (1883-1939). Tuż przeddzień Bożego Narodzenia 1906 roku zmarła dwójka dzieci Józefa i Weroniki Buczyńskiej, wcześniej zmarli Bronisława (1904), Teodor (1902), Bernard (1901) w 1907 Helena. Józef Buczyński ur. 1864 w Dąbrówce, w 1890 roku zawarł związek małżeński z Weroniką Kuchtą ur. 1870 r. w Wysoce. Pierworodny syn Józef ur. 1892 roku zmarł mając 34 lata 17.04.1926 r. Miał 3 dzieci z Franciszką Aszyk z Wysokiej. Rok przed śmiercią Józefa urodził się Stanisław Buczyński zm. w 1997 roku.
3 lipca 1912 zmarł proboszcz parafii Bobowo ks. Szczepan Lange. Przez 19 lat zarządzał również kościołem w Dąbrówce. W ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w Bobowie, uczestniczyli licznie mieszkańcy Dąbrówki.� 7œ
W żałobnej Mszy Świętej uczestniczył m.in. ks. Marian Karczyński, który przez kilka miesięcy sprawował funkcje proboszcza w Bobowie, a następnie został kuratusem parafii Dąbrówka.
Pierwszą mieszkanką Dąbrówki, która na początku XX wieku dożyła sędziwego wieku była 89 letnia Joanna Wojtaś. Na frontach I wojny światowej zginęli: Franciszek Brzoskowski 26 lat, we Francji w 1915 roku polegli: Władysław Pomierski (30 l.), jego kuzyn 23 letni Jan Pomierski i Jan Kwaśniewski. Bez wieści na wojnie zaginął Jan Tysarczyk. Ludzie ginęli nie tylko na wojnie. Latem 1916 roku tragicznie zginęła 18 letnia córka Juliana Mieliwka, Agnieszka. Podczas prac żniwnych spadła ze stogu na widły, ugodzona w serce zmarła po kilku godzinach. W bitwie pod Naroczą w 1917 zginął 39 letni Teofil Górecki. Teofil był żonaty z Weroniką Szachtą z Dąbrówki, osierocił 6 dzieci. Weronika dożyła sędziwego wieku - 95 lat - zmarła 24.10.1976 r.
Podczas zabawy z bronią, zabity przez kolegę zginął 19 letni Maksymilian Delewski, spoczywa na cmentarzu w Dąbrówce. W kwietniu 1917 roku zmarł od poniesionych ran 28 Bolesław Zieliński. Pochowany został w Berlinie. Największe żniwo I wojna światowa zebrała wiosną 1918 roku W walkach pod Warneton zginęli Klemens Meka (21 l.), Jan Rezmer (20.l.) Jan Bieliński (32 l.), Franciszek Brzeski (29 l.). Od bomby lotniczej na froncie zachodnim zginął podoficer Maksymilian Górecki (25 l), syn Jana - odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim I Klasy. Od wybuch granatu zginął pod Chatau, 19 letni Franciszek Gonzakowski.
Szalejąca w całej Europie grypa hiszpańska dotarła jesienią 1918 roku do Dąbrówki. W ciągu trzech tygodni zmarło we wsi 7 osób, Bernardyna Medarska tego samego dnia straciła męża i 2 letniego synka.
W całej XX wiecznej historii wsi w 1918 roku zmarło najwięcej, bo aż 21 osób. Po trudach wojennych, zakażony gruźlicą w styczniu 1919 roku zmarł w Landsbergu nad Wartą 21 letni Stanisław Delewski syn Izydora. Wiosną tegoż roku zmarł najstarszy mieszkaniec wsi 84 letni Józef Sikora. Tuż przed wkroczenie wojsk wyzwoleńczych gen. J. Hallera w styczniu 1920 r. zmarła 72 letnia seniorka rodu Rezmerów, z męża Katarzyna Górecka.
W dwa lata później zmarł senior rodu Ossowskich, urodzony 3 marca 1834 Daniel Ossowski. Żył 88 lat 1 miesiąc i 20 dni.
W październiku 1924 roku zmarła 90 letnia Katarzyna Wilińska z domu Szarmach.

� 8œ
Tego samego roku zmarła 86 letnia Franciszka Zielińska. Ze smutkiem i wielkim bólem, żegnano zmarłych niemal jednocześnie na odrę, dwójkę dzieci Michała i Katarzyny Maszka, 12 letnią Helenę i półtorarocznego Pawła. W 1926 na gruźlicę zmarło 6 mieszkańców wsi.13 sierpnia 1932 roku zmarł 92 letni Ignacy Kuchta wówczas ostatni żyjący na Kociewiu uczestnik powstania styczniowego z 1863 roku. Walczyli w powstaniu styczniowym również: Józef Błędzkim Jan Ćwikliński, Franciszek Delewski - uczeń gimnazjum chełmińskiego, Górecki, Franciszek Kosecki i Jan Prabucki. Zadziwiająca i smutna historia wydarzyła się zimą 1938 roku. W oberży - gościńcu Niemca Hermana Lübecka zmarł wędrowny żebrak z Osieka - Stanisław Chwalicz. Miał 63 lata. Pochowany przez mieszkańców spoczywa na cmentarzu. w Dąbrówce. Na kilka dni przed rozstrzelaniem, w Lesie Szpęgawskim (20.10.1939), ostatniego pochówku w Dąbrówce - 70 letniego Franciszka Trzosa dokonał ks. Alfons Górny. Również w Lesie Szpęgawskim zamordowany w 1939 roku został ks. Stanisław Jarzębski.
W Lesie Szpęgawskim jesienią 1939 roku zostali zamordowani: Bolesław Ciesielski (4.11.), murarz Jan Litkiewicz (4.11.), Bolesław Modrzyński (15.10), Antoni Rezmer (4.11), Czesław Ćwikliński, zecer Kazimierz Ossowski (4.11), ks. Jan Mazella, mieszkaniec Dąbrówki, zasłużony działacz plebiscytowy Mazur, ks. Józef Rozkwitalski, urodzony w Dąbrówce, były rektor seminarium duchownego w Pelplinie
Zamordowany w Stutthowie w 1942 roku został ksiądz Alfons Gołuński - pochodził z Dąbrówki. Cudem, znad grobu, tuż przed rozstrzelaniem w Lesie Szpęgawskim uciekli Władysław Rezmer i Jan Orłowski. We własnym domu w nieznanych okolicznościach, w listopadzie 1944 roku została zamordowana 71 letnia Marta Redzimska.
4 marca 1944 roku zmarła Barbara Czarnecka zd. Kitowska. Miała 95 lat. Podczas walk wyzwoleńczych na początku marca 1945 roku w okolicach Dąbrówki zginęło kilkudziesięciu żołnierzy radzieckich oraz niemieckich, część pochowano na miejscowym cmentarzu, większość na cmentarzu wojskowym w Starogardzie. Od wybuchu bomb i pocisków 6 marca 1945 roku zginęli: Antoni Petrykowski (75 l), Józef Kuchta ( 40 lat) - szewc, Marianna Nierzwicka zd. Zakrzewska (50 lat), Antoni Nierzwicki (54 l.), Ludwika Każmierczak zd. Kędzierska (43 lata).
W 1951 roku zmarło 3 najstarszych mieszkańców Dąbrówki - 15 stycznia Antonina Kitowska, żyła 99 lat 8 miesięcy i 15 dni. W październiku zmarła Franciszka Górecka, miała 87 lat.

� 9œ
W listopadzie zmarł przeżywszy 89 lat senior rodu Góreckich, Mateusz Górecki. Mając 37 lat, w 1893 roku ożenił się wdową Franciszką Cejrowską zd. Michną z Wysokiej. Franciszka urodziła 10 dzieci.
W dniu 28 czerwca.1952 roku proboszcz ks. Włodzimierz Ebertowski odprawiał ceremonię pogrzebową, gdzie jednocześnie przed ołtarzem stały dwie trumny, małżonków Marianny i Karola Epp. 25.06.1952 roku zmarła Marianna Epp, a następnego dnia jej mąż Karol, obaj urodzili się w 1867 roku. W styczniu 1955 roku zmarł senior rodu Tredrów, Jan, żył 92 lata 1 miesiąc i 3 dni. W trzy miesiące później zmarła Anna Delewska
z domu Dobrowolska, córka Józefa Dobrowolskiego nauczyciela szkoły ludowej z przed 1873 roku. Żyła 92 lata 4 miesiącei 25 dni. Tego samego roku po ciężkiej chorobie zmarła żona kierownika szkoły Helena Baniecka. Pochodziła z kaszubskiej patriotycznej rodziny Dambek. Żyła 61 lat. Sędziwego wieku dożyła Weronika Buczyńska- 87 lat, zmarła we wrześniu 1956 roku.
Młodzież szkolna, władze oświatowe, mieszkańcy wsi w październiku 1957 roku żegnali, długoletniego kierownika szkoły podstawowej w Dąbrówce, Aleksandra Banieckiego. Żył 66 lat. Wychował wiele pokoleń miejscowej młodzieży. Był kierownikiem szkoły również przed 1939 rokiem. Latem 1960 roku tragicznie zginął 17 letni Konrad Koss. Utonął podczas ratowania własnego konia, w jeziorze w Osowie Leśnym. Zimą tegoż roku zmarł miejscowy kupiec Antoni Brzoskowski, żył 86 lat.
Niemal dokładnie rok później mieszkańcami wsi wstrząsnęła kolejna tragedia. Podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Marynarce Wojennej na Helu, w niewyjaśnionych okolicznościach, postrzałem w serce zginął 21 letni Józef Holc. W tym samym roku zmarł Julian Maczkowski - wieloletni grabarz dąbrowskiej parafii. W listopadzie 1962 roku zmarł pierwszy powojenny sołtys Dąbrówki - Aleksander Grabowski. Był sołtysem również przed II wojną światową.
W 1966 roku zmarli dwaj uczestnicy strajku szkolnego z 1906 roku, Konrad Górecki i Bronisław Koss.
W 1971 roku zmarł Władysław Delewska, żyła 88 lat. 11 maja
1973 zmarł Artur Bannemann - wyznania ewangelickiego, za zgodą ks. biskupa chełmińskiego - Zygfryda Kowalskiego został pochowany na cmentarzu w Dąbrówce. W rok 1977 tragicznie zginął 56 letni Józef Kwaśniewski- podczas prac gospodarskich przygnieciony ciągnikiem.
� 10œ
W kwietniu 1981 roku zmarła najstarsza mieszkanka Dąbrówki Stanisława Brzoskowska, żyła 96 lat. W pierwszy dzień lipca 1988 roku w jeziorze płaczewskim utonął 42 letni, Józef Pietraszek, był wówczas największym hodowcą trzody chlewnej na Kociewiu. Jesienią 1991 roku zmarła Marta Kamińska - 95 lat, była ostatnią osobą, która urodziła się w XIX wieku. Wiosną 2001 roku potrącony przez samochód, zmarł w szpitalu św. Jana w Starogardzie, Henryk Wardyn. Miał 51 lat.
9 marca 2004 r. zmarł Józef Marian Górecki, urodził się 7.09.1930 r. w Dąbrówce jako pierworodny syn Józefa i Wandy zd. Lewandowska. Ojciec, Józef przed wojną prowadził w Dąbrówce 20 hektarowe gospodarstwo rolne. 15 kwietnia 1956 roku zawarł związek małżeński z Marią Orłowską. Wspólnie wychowali trójkę synów: Czesława (ur.1957 r.), Stefana (1960 r.) i Kazimierza (1967 r.).
29 września 2004 r. zmarła najstarsza mieszkanka Dąbrówki Klara Marianna Kuchta zd. Wilińska. Urodziła się 14 marca 1910 roku w Lipinkach Szlacheckich. 19 listopada 1933 roku wzięła ślub z Antonim Kuchtą, ur. 17.05.1909 w Dąbrówce (zm. 2.02.1978). Wspólnie wychowali 2 synów Antoniego (1934-1998) i Henryka. Zmarła doczekała 3 wnuków i 5 prawnuków. Była jedynym dzieckiem Klary i Józefa Wilińskich. Ojciec zmarł w wieku 70 lat - 18.05.1945 r.

� 11œ
� U œ
1884
Kitowska Monika zd. Ossowska 25 lat Piontek Dionizy 91 lat
Franciszek Szczodrowski 76 lat Marianna Ciesielska 81 lat
Marian Górecki 77 lat Jan Deliński 1 rok
Leon Jędrnalik 24 lat Leokadia Kwaśniewska 5 lat
Antoni Ossowski 5 lat Romuald Ossowski 7 lat
Leokadia Lohrof niemowlę Władysław Ossowski 5 lat
Franciszek Górecki 9 lat Ignacy Lohrof 5 lat
Teofil Ossowski 12 lat Agata Dittner 9 lat

1885
Teofil Lohrof 2 lata Jan Ćwikliński dziecko
Anna Grzegorzewska 2 lata Abraham Jansen 54 lat
Antoni Ackermann 2 lata Bolesław Ackermann 6 lat
Jan Kuchanny 3 lata Franciszka Kuchta 1 rok
Franciszek Pomierski 1 rok Barbara Wench 18 lat
Jan Pałucki 81 lat Rozalia Kuchta 1 rok
1886
Barbara Górecka zd. Borowska 75 lat Józef Kwaśniewski niemowlę
Maria Lohrof niemowlę Tomasz Ossowski 80 lat
Jan Borowski niemowlę Helena Delewska niemowlę
Julia Dobrowolska 71 lat Monika Piotrowska niemowlę
Tomasz Delewski 1 rok Michał Deja 46 lat
1887
Stefan Szachta 56 lat Józef Killian niemowlę
Barbara Delewska zd. Ossowska 83 lata Jan Ossowski 27 lat
Barbara Ćwiklińska zd. Ossowska 72 lata Franciszek Kuklewski 29 lat
Marianna Bunikowska niemowlę Monika Czubek niemowlę
Cecylia Ossowska 86 lat Jan Kitowski niemowlę
Bronisław Kwaśniewski niemowlę
1888
Cecylia Netzel 55 lat Mateusz Mieliwek 64 lat
Anna Piontek zd. Osowska 73 lat Marianna Bunikowska niemowlę
Jan Gałkowski 15 lat Ignacy Ćwikliński 4 lata
Teola Lewandowska 68 lat Nikodem Drulla niemowlę

� 12œ
� U œ
1888
Wojciech Gadomski 30 lat Marianna Kalinowska 78 lat
Jan Walkusz niemowlę Barbara Osowska 66 lat
Bernardynka Tyjałowska 4 lata
1889
Andżelika Gajewska niemowlę Bolesław Ossowski niemowlę Marian Kitowski 3 lata Waleria Machol 1 rok
Józef Torłop 66 lat Weronika Litkiewicz niemowlę
Marianna Potocka zd. Gałkowska 83 lat Rozalia Gałkowska zd. Czarnecka 46 lat
Hugon Elert 4 lata Adam Szynkowski 67 lat
Jan Rozkwitalski 40 lat Bronisław Kitowski niemowlę
1890
Szachta Moniak niemowlę Kuchanna Helena niemowlę
Ćwiklińska Wiktoria niemowlę Mariusz Kilian 2 lata
Nadolska Anna niemowlę Walkusz Leokadia niemowlę
Lohrof Anna niemowlę Gajewska Leokadia niemowlę
Rozwadowski Jan niemowlę Nadolska Waleria 3 lata
Delewski Leon niemowlę Bunikowski Szymon niemowlę
1891
Anna Czubek 78 lat Augustyn Regorz 33 lat
Alojzy Leszczyński niemowlę Marianna Górecka niemowlę
Antoni Gałkowski niemowlę Maksymilian Leszczyński 1 rok
Franciszek Ossowski 25 lat
1892
Józef Kilian niemowlę Teresa Macholl niemowlę
Franciszek Szymański 75 lat Anna Szachta zd. Nachowicz 69 lat
Antoni Litkiewicz niemowlę Barbara Chrzanowska U 19.03 82 lata
Julian Słomiński 16 lat Angelika Liss 5 lat
Anna Sikorska 25 lat Franciszek Zblewski 4 lata
Jan Bunikowski niemowlę
1893
Angela Loroff 1 rok Tomasz Drulla niemowlę
Henryka Leszczyńska niemowlę Bronisława Osowska niemowlę
Józef Troka U 3.06 1 rok Hipolit Troka U 7.06 1 rok


� 13œ
� U œ
!893
Jan Nagórski U 17.07 62 lata Marianna Drews 4 lata
Monika Litkiewicz niemowlę Anna Delińska 4 lata
Wilhelm Litkieiwcz U 26.09. 71 lat Waleria Zawolańska U 29.08. 1,5 roku
Maciej Ćwikliński U 7.11 81 lat Joanna Zawolańska U 23.11 5 lat
Barbara Rzóska U 2.12 67 lat Franciszek Bistram U 2.12. 71 lat
Antoni Osowski U 12.12. 3 lata Leokadia Szachta U 28.12 1 rok
1894
Ćwikliński Julian U 12.01 3 lata Majewski Edmund U 12.01. 11 lat
Ćwikliński Florian U 22.01 1.5 Szampławski Florian U 31.03. 12 lat
Ditmer Barbara U 5.04 27 lat Górecki Albert U 27.04 75 lat
Deja Brunon U 29.04 niemowlę Szampławska Klara U 27.06 5 lat
Brzeźiński Tomasz U 5.07 69 lat Mieliwek Franciszka U 25.07 7 lat
Kitowski Józef U 30.07 niemowlę Litkiewicz Teodor U 10.08. 42 lata
Szachta Waleria U 16.08 niemowlę Osowski Józef U 8.09 30 lat
Bartoszewska Helena U 21.10 niemowlę Schulz Teofil U 23 11 18 lat
Bunikowska Paulina U 7.12 15 lat
1895
Delińska Marianna U 29.01 49 lat Kochanowski Franciszek U 7.02 niemowlę
Deja Weronika U 13.02 niemowlę Litkiewicz Franciszek U 18. 02 niemowlę
Kitowski Władysław U 27.02 niemowlę Ossowski Tomasz U 10.03 76 lat
Litkiewicz Katarzyna U 13.03 41 lat Kaczyński Bernard U 27.04 27 lat
Schachta Marianna U 7.05 37 lat Litkiewicz Franciszka U 7.06 70 lat
Mazella Paweł U 16.09 2 lata Kostka Rozalia U 25.09 1 rok
Mazella Marianna U 28.10 3 lata Treder Józef U 30.10 niemowlę
Bartoszewski Bernard U 8.11 niemowlę Schachta Rozalia U 18.11 niemowlę
Ossowski Antoni U 22.11 8 lat Ossowski Józef U 9.12 4 lata
Wojewódka Franciszek U 27.12 niemowlę
1896
Ćwiklińska Franciszka *23.07.1821 U 22.02 Mazell Anna U 28.02. 25 lat
Chrzanowski Józef U 10.04 86 lat Ćwikliński Konrad U 16.05 niemowlę
Ossowski Józef U 4.06 niemowlę Wiśniewski Józef U 9.06 niemowlę
Kuchta Bronisława U 26.06 3 lata Czarnecki Józef U 1.08 2 lata
Specht Józef U 6.08 3 lata Kochanowski Jan U 9.08 6 lat


� 14œ
� U œ
1896
Bartoszewski Franciszek U 9.08 8 lat Anna Loroff U 20.08 3 lata
Franciszek Zawołyński U 24.08 6 lat Dulski Władysław U 30.08 1 rok
Dulska Marta U 6.09 3 lata Staniek Jan U 10.09 niemowlę
Rozkwitalska Rozalia U 19.09 niemowlę Jelińska Rozalia U 24.09 9 lat
Delewski Tomasz U 12.10 73 lata Machol Leo U 13.10 11 lat
Wodzik Józef U 26.10 2 lata Treder Max U 20.11 9 lat
Ossowski Mateusz U 9.12 66 lat Loroff Bronisław U 26.11 niemowlę
Kaczyński Michał U 26.12 84 lata
1897
Julian Szampaławski U 31.01 1 rok Bernard Zawołyński U 2.02 niemowlę
Józef Zawołyński U 3.0 niemowlę Andrzej Kosecki U 6.02 87 lat
Mateusz Gałkowski U 27.04 55 lat Michał Czarnecki U 14.05 53 lata
Ewa Mazela U 24.05 niemowlę Angela Borowska U 12.07 niemowlę
Marianna Przewoska U 26.07 75 lat Józef Górecki U 29.07 niemowlę
Barbara Borowska U 19.08 28 lat Henryk Zblewski U 20.09 niemowlę
Zuzanna Szampławska U 1.10 34 lata Józef Loroff U 6.10 83 lata
Franciszek Szarmach U 9.10 niemowlę Franciszka Ossowska U 23.10 2 lata
Marta Rezmer U 5.12 1 rok
1898
Franciszek Czubek U 2.01 74 lata Jan Ossowski U 19.02 14 lat
Antonina Kosecka U 24.03 61 lat Zuzanna Zugowicz U 24.03 66 lat
Franciszka Budnowska U 3.04 64 lata Józefina Nagórska U 3.09 59 lat
Anna Grzeszkiewicz U 22.09 77 lat Tomasz Czubek U 22.10 80 lat
Józefina Mazella U 2.11 72 lata Monika Szachta U 9.12 niemowlę
Konrad Grzeszkiewicz U 15.11 niemowlę
1899
Weronika Kitowska U 20.02. 84 lata Bronisława Mazella U 25.04 6 lat
Bronisława Litkiewicz U 9.06 10 lat Antoni Loroff U 18.07 niemowlę
Monika Lewicka U 29.07 63 lata Marianna Grzeszkiewicz U 7.08 niemowlę
Marianna Delewska U 20.08 niemowlę Monika Słomińska U 22.09 65 lat
Zofia Słomińska U 4.10 niemowlę
1900
Barbara Leszczyńska U 10.01 57 lat Bernard Elend U 16.02 28 lat
Anna Leszczyńska U 28.03 92 lata Józef Ćwikliński U 6.04 64 lata

� 15œ
� U œ
1900
Weronika Tysarczyk U 4.07 niemowlę Michał Górecki U 24.07 56 lat
Antoni Ćwikliński U 29.07 niemowlę Elżbieta Delińska U 16.08 niemowlę
Jan Treder U 24.08 2 lata Jan Buczyński U 25.08 niemowlę
Franciszek Słomiński U 25.08 1 rok Marianna Bojanowska U 19.09 48 lat
Józef Słomiński U 3.12. 75 lat Joanna Górecka U 7.12 80 lat
1901
Waleria Czubek U 10.01 niemowlę Andrzej Czubek U 26.01 38 lat
Jakub KochanowskiU 21.02 79 lat Alojzy Leszczyński U 9.03 niemowlę
Kazimierz Kitowski U 10.05 niemowlę Bernard Mazella U 9.05 niemowlę
Monika Delińska U 17.05 4 lata Maksymilian Mazella U 20.05 8 lat
Mateusz Ossowski U 28.06 79 lat Anna Dulska U 13.07 4 lata
Mikołaj Chmielecki U 13.07 77 lat Izydor Delewski U 20.08 niemowlę
Bernard Buczyński U 26.08 niemowlę Jan Czukowicz U 2.09 niemowlę
Zofia Schulz U 15.10 niemowlę
1902
Tomasz Ćwikliński U 28.01 niemowlę Mikołaj Kamiński U 10.02 75 lat
Wioletta Górecka U 14.04 niemowlę Kazimierz Delewski U 30.05 niemowlę
Wacław Kromka U 2.06 3 lata Marianna Sikora U 25.06 67 lat
Franciszek Słomiński U 30.08 niemowlę Józef Chrzanowski U 8.11 53 lata
Franciszka Szachta U 24.11 niemowlę Apolonia Damrath U 10.12 61 lat
Franciszka Gałkowska U 24.12 30 lat Ewa Gałkowska U 24.12 niemowlę

1903
Angela Treder U 19.02 niemowlę Antoni Zawołański U 7.03 niemowlę
Jan Ossowski U 11.03 69 lat Anna Zblewska U 7.04 62 lata
Bronisława ĆwiklińskaU 14.07 9 lat Genowefa OssowskaU 21 07 (n) Marian Gończa U 28.07 72 lata Antoni Czubek U 28.07 2 lata
Alojzy Getka U 3.08 niemowlę Józef Kaczyński U 4.08 63 lata
Józef kalinowskiU 4.08 niemowlę Ksawer Lewicki U 18.08 1 rok
Piotr Krzykowski U 6.09 13 lat Stanisław Piaskowski U 16.09 (n) Franciszka Kitowska U 21.09 53 lata Marian KośnikU 30.09 niemowlę Angela Lewicka U 9.10 niemowlę Jakub Grzeszkiewicz U 10.10 (n)
Walenty Delewski U 22.10 2 lata Jakub Mieliwek U 9 11 52 lata
Leokadia Mazella U 12.11 9 lat

� 16œ
� U œ
1904
Grabowski Tomasz U 12.01 61 lat Aranatowska Agnes U 25.02 21 lat
Leszczyński Julian U 22.06 16 lat Pomierski Alfons U 3.09 niemowlę
Roskwitalski Franciszek U 5.09 84 lata Ackerman Matylda U 11.09 63 lata
Treder Władysław U 17.09 10 lat Tysarczyk Monika U 23.09 3 lata
Kitowska LeokadiaU 1.10 7 lat Loroff Bernard U 5.10 (n)
Ćwikilińska Natalia U 15.10 3 lata Kochanowska Jadwiga U 15.10 3 lata Kochanowska Pelagia U 20.10 5lat Buczyńska Bronisława U 26.10 (n) Chojnacka Józefina U 12.11 32 lata Szampławska Bronisława U 14.11 3 lata Deliński Jan U 19.11 (n) Grzeszkiewicz Genowefa U 25.11 (n)
Kuchta Franciszek U 1.12 18 lat Szampławska MartaU 2.12 4 lata
Kośnik Czesław U 20.12 (n)
1905
Delińska Anna U 11.02 niemowlę Chojnacki Jan U 19.02 niemowlę
Czubek Paweł U 24.02 niemowlę Grzeszkiewicz Jan U 11.05 82 lata
Gałkowski Jan U 14.05 69 lat Białachowska Maria U 3.06 niemowlę
Górecki Zygmunt U 1.07 niemowlę Górecki Mateusz U 13.07 72 lata
Ćwikilińska Zofia U 14.08 niemowlę Deliński Józef U 10.09 70 lat
Tysarczyk Marianna U 27.09 niemowlę Mateusz Kitowski U 18.10 92 lata
Stanek Jan U 3.11 niemowlę Ackerman FranciszekU 6.11 63 lata
Szachta Franciszek U 23.11 84 lata Mazella Jan U 3.12 80 lat
Mieliwek Katarzyna U 11.12 82 lata
1906
Kalinowska Anna U 1.01 2 lata Chojnacka Marianna U 3.02 niemowlę
Szarmach Leokadia U 20.05 niemowlę Schulz August U 20.05 niemowlę
Górecka Anastazja U 20.05 8 lat Lipka Waleria U 27.05 niemowlę
Czubek Rozalia U 16.05 46 lat Xsawery Lewicki U 19.06 niemowlę
Paulina Leszczyńska U 26.06 42 lata Leszczyńska Helena U 6.08 niemowlę
Ćwikliński Maciej U 14.08 55 lat Grzeszkiewicz Klemens U 30.08 (n)
Wojtaś Józef U 23.11 57 lat Stanek Antoni U 3.12 3.5 roku
Buczyński Izydor U 23.12 1.5 roku Buczyńska Weronika U 32.12 niemowlę
Bistram Stanisław U 29.12 niemowlę
1907
Ossowska Jadwiga U 1.01 niemowlę Lesczyński Teodor U 11.02 72 lata
Lewicki Józef U 27.03 72 lata Czubek Jan U 4.04 14 lat

� 17œ

� U œ
1907
Roskwitalska Helena U 19.07 niemowlę Szarmach Jadwiga U 30.07 7 lat
Kanabaj Jan U 28.08 80 lat Moczyńska Franciszka U 1.09 18 lat
Zawołański Paweł U 17.09 niemowlę Otta Michał U 23.09 89 lat
Buczyńska Helena U 11.10 niemowlę Ruliński Alfons U 4.11 niemowlę
Ossowski Mateusz U 15.11 45 lat Maczkowska Bronisława U 19.11 4 lata
1908
Treder Marta U 16.03 niemowlę Leokadia Rozkwitalska U 19.05 5 lat
Ossowski Konrad U 13.07 9 lat Dulski Józef U 5.08 8 lat
Chmielecka Marianna U 27.09 88 lat Witkowska Barbara U 29.11 88 lat
1909
Ćwikliński Antoni U 25.01 niemowlę Loroff Anna U 10.02 64 lata
Pałucka Elżbieta U 11.02 85 lat Loroff Jan U 16.02 niemowlę
Delewski Tomasz U 14.03 85 lat Lewicka Ndgela U 27.04 32 lata
Delewski Franciszek U 11.05 57 lat Dittmer tomasz U 28.05 75 lat
Deliński Jan U 27.07 niemowlę Delewski Ignacy U 6.09 niemowlę
Mokwa Józef U 13.10 77 lat Bistram Józef U 3.11 niemowlę
Gajewski Jan U 8.11 46 lat Słomińska Agnes U 15.11 niemowlę
German JózefU 26.11 niemowlę
1910
Treder Józef U 7.01 13 lat Gałkowski Jan U 19.02 niemowlę
Janca Zygmunt U 14.03 niemowlę Schulz Franciszek U 9.04 76 lat
Jeliński Jan U 29.04 62 lata Ćwiklińska Marta U 28.05 niemowlę
Stanek Helena U 6.06 niemowlę Delińska Katarzyna U 20.07 77 lat
Treder Antoni U 27.07 niemowlę Edel Michał U 4.10 72 lata
Zielińska Anna U 29.12 niemowlę
1911
Szarmach Jan U 24.01 3.5 roku Dąbrowska Anna U 16.05 niemowlę
Piątek Antonina U 20.05 88 lat Kosecki Jan U 30.05 86 lat
Stankiewicz WaleriaU 30.07 niemowlę Schulz Agela U 4.08 niemowlę Rzoska leokadia U 25.08 niemowlę Pomierski jan U 27.08 niemowlę Chojnacka Helena U 3.09 niemowlę Leszczyńska Aniela U 16.09 52 lata Buczyński Czesław U 25.09 niemowlę Wilińska Ewa U 9.11 niemowlę
Konkol Jan U 14.11 42 lata

� 18œ

� U œ
1912
Mazela Paweł V1.01 49 lat Schulz Maria V8.01 niemowlę
Gajkowska Marta V20.02 niemowlę Lipke Zygmunt V 12.03 9,5 roku
Lipke Jan V22.03 80 lat Rzoska Marianna V23.06 75 lat
Zblewski Franciszek V29.06 (n) Ćwiklińska Franciszka*16.11.1857V31.08 KanabejMarianna*7.12.1891 V03.10 Stanek Marta(niemowlę) V13.11 Górecka Katarzyna 83 lata V13.11.1912
1913
Chojnacki Izydor 8 lat V03.01 Gonzakowska Weronika 6 lat V18.04
Lehmann Thekla 23 lata V21.04 .Zieliński Aleksander 12 lat V14.05.
Czubek Irena (niemowlę) V20.05 Ossowska Bronisława 1 rok V20.07
Delewska Barbara 69 lat V03.08 .Mądrzejewska Franciszka 39 lat V15.09
Rozkwitalska Zofia * 4.11.1908 V08.10
Grzeszkiewicz Marianna 8.11.1913 V28.10
1914
Schulz Marta (niemowlę) V16.01 Gałkowski Franciszek*14.08.1885 V01.02
Spica Bernard 3 lata V04.02 Ossowska Marianna *19.08.1878 V17.02
Schulz Agnieszka (niemowlę) V08.03 Kitowski Józef 62 lata V08.05
Krzykowski Piotr *29.06.1844 V28.05 Lipka Augustyn *29.03.1873 V05.06
Schulz Helena (dziecko) V12.07 Wojtaś Joanna 89 lat V21.07
Pomierski Bronisław 2 lata V23.08 Ossowski Jan 64 lata V07.09
Brzoskowski Franciszek 26 lat V22.09 Czaplewski Roman 1 rok V21.10
Talaśka Leon 25 lat V25.10 Chełmiński Leonard (niemowlę) V04.12
1915
Chojnacki Zygmunt 1.5 lat V01.01Grzeszkiewicz Marta (niemowlę) V 21.01
Machaliński Kazimierz (niemowlę) V30.01 Suchalska Franciszka 73 lata V04.02
Suchecki Józef 70 lat V12.02 Grzeszkiewicz Marta (niemowlę) V21.01
Chojnacka Zofia (niemowlę) V09.03 Schultz Julianna 73 lata V10.03
Zblewski Czesław (niemowlę) V25.03 Ossowski Paweł (niemowlę) V20.05
Roskwitalska Marianna 87 lat V20.05 Lewicka Konstancja 14 lat V21.05
Pomierski Władysław 30 lata V23.05 Pomierski Jan 23 lata V31.01
Schulz Jolanta 2 lat V28.08 Ćwiklińska Franciszka V04.10
Gajkowski Jan 83 lata V22.11
1916
Litkiewicz Aniela 34 lata V03.02 Gołuńska Stefania 19 lat V06.03
Ossowska Franciszka 73 lata V10.03 Leszczyński Józef 70 lat V20.03
Kasprzycki Paweł 7 lat V20.03 Głuszak Paulina 3 lata V22.03
Delewski Jan (niemowlę) V10.06 Zielińska Helena (dziecko) V11.06


� 19œ
� U œ
1916
Gałkowski Józef 49 lat V17.06 Mieliwek Agnieszka 18 lat V02.08
Górecki Teofil 39 lat V28.03 Kwaśniewski Teofil 19 lat V03.08
Wojtaś Jan 75 lat V09.10 Mądrzejewski Leonard 75 lat V22.11
Domratowska Wiktoria 36 lat V24.11 Ćwikliński Jakub 65 lat V29.12
1917
Osswski Józef (dziecko) ï€ ï€ ï€ ï€ V03.01 Czubek Hugon 9 lat V26.01
Pawelec Alojzy 10 lat V08.02 Szachta Marianna 86 lat V22.02
Gralewska Marianna 70 lat V11.03 Ossowska Marianna 80 lat V12.03
Górecki Andrzej 65 lat V15.03 Delewski Maksymilian 19 lat V03.03
Kilian Katarzyna 71 lat V07.04 Zieliński Bolesław 28 lat V07.04
Bistram Sylwester (niemowlę) V26.05 Ossowska Marianna 87 lat V22.08
Pomierski Wincenty 60 lat ï€ ï€ ï€ ï€ V02.09 Czubek Franciszek 40 lat Vwrzesień
Bielińska Teresa 4 lata V30.12.
1918
Litkiewicz Bernard 15 lat V17.0 Mokwina Barbara 80 lat V22.01
Meka Klemens 21 lat V01.ï€ ï€ 04 Rezmer Jan 20 lat V04.04
Bieliński Jan 32 lata V12.04 Brzeski Franciszek 29 lat V12.04
Wanda Franciszka * 1.01.1851 V03.05 Zielińska Rozalia 22 lata V03.05
Wyczyńska Anna 85 lat V31.05 Gonzakowski Franciszek 19 lat V20.07
Górecki Maksymilian 25 lat V21.08 Chojnacki Adolf 39 lat V24.08
Lipke Rozalia 86 lat V12.10 Ossowski Władysław 28 lat V14.10
Niklas Kazimierz 1 rok V17.10 Górecki Józef 12 lat V02.11
Gajkowska Joanna 84 lat V05.11 Niklas Michał 34 lata V14.11
Medarski Marcin 32 lata V24.11 Medarski Bromosław 2 lata V25.11
Redzimska Antonina 80 lat V03.12
1919
Delewski Stanisław 21 lat V06.01 Brzoskwoski Józef 78 lat V11.02
Szampławska Anna 11 lat V08.03 Sikora Józef 84 lata V10.03
Kitowska Monika (niemowlę) V18.06 Bartoszewski Leon 12 lat V05.07
Snaza Marianna (niemowlę) V12.07 Bartoszewski Ignacy 52 lata V19.07
Snaza Julian 32 lata V11.08 Górecka Bronisława 17 lat V24.08
Lipka Leokadia *22.11.1879 V14.10 Kitowski Franciszek 8 lat V12.12
1920
Leszczyńska Augystyna 47 lat V02.01 Górecka Katarzyna 72 lata V06.01
Lewicki Ksawery 48 lat V21.03 Schnaze Anna 6 lat V27.03
Ossowska Marianna 10.12.1952 V14.04 Lewicki Franciszek 30.08.1907 V30.04
Szachta Antonina 68 lat V05.07 Pawelec Izydor 73 lata V14.08
Szachta Katarzyna 64 lata V21.08 Jelińska Agnieszka 68 lat V20.11
� 20œ
� U œ
1920
Zieliński Piotr 78 lat V08.12. Kamińska Walentyna (niemowlę) V 18.12.
Gałkowska Jadwiga (dziecko) V25.12 Kantowska Marianna 62 lata V27.12
Tysarczyk Franciszka 12 lat V28.12 Moczyński Jan 11 lat V29.12
1921
Ossowska Antonina 16.05.1893 V12.05 Urmańska Pelagia 5.10.1880 V10.05
Tyjałowska Jadwiga *17.02.1921 V15.08 Ossowska Stanisława *8.05.1921V05.08
Ćwikliński Feliks *24.02.1921 V08.08 Chojnacka Barbara *1.05.1852 V25.10
1922
Litkiewicz Józef *17.10.1848 V08.02 Specht Joanna *7.04.1862 V18.03
Wojak Marcin *11.11.1871 V27.03 Szachta Franciszek *4.10.1848 V01.04
Ossowski Daniel *3.03.1834 V23.04 Wojtaś Helena *2.11.1919 V31.05
Wilińska Czesława *25.03.1922 V11.06 Bunikowski Szymon 80 lat V11.10
Zielińska Franciszka 86 lat V16.10 Zblewski Jan 47 lat V20.10
Ciesielski Zygmunt (niemowlę) V15.12
1923
Zblewska Anna *22.12.1848 V03.02 Górecki Jan 27 lat V04.03
Ossowski Franciszek 79 lat V24.04 Ossowska Weronika *25.11.1891 V01.05
Damratowski Marcin 10.11.1840 V06.05 Gajewski Jan *4.06.1922 V14.05
Zielińska Antonina 24 lata V14.05 Kwaśniewski Jan (niemowlę) V02.08
Sikora Józef 55 lat V03.10 Kaczyńska Marianna 71 lat V20.10
Szampławski Tomasz 77 lat V 21.10 Kuchanny Jan 72 lata V24.10
Deptulska Anna *12.08.1853 V18.11
1924
Dobrowolska Katarzyna 16.04.1840 V14.02 Ossowska Elzbieta 74 lata V16.03
Litkiewicz Barbara 65 lat V27.03 Holc Paweł 25 lat V09.04
Tyjałowska Antonina 82 lata V19.05 Rajewska Leokadia (n) V03.05
Rajewska Marta (niemowlę) V03.05 Wilińska Katarzyna 90 lat V06.10
1925
Krauze Franciszka 74 lata V21.02 Wielgorz Rozalia 74 lata V22.02.
Deja Anna 86 lat V27.03 Wojtaś Józefina *22.10.1855 V05.04.
Chmielewska Bolesława (n) V08.04 Maszka Marta (niemowlę) V08.05
Brzoskowska Joanna 79 lat V22.06 Orłowska Bronisława (dziecko) V21.08
Baniecki Aleksander (dziecko) V28.08 Specht Wacław (niemowlę) V30.08
Pomierska Gertruda (dziecko) V10.09 Kitowski Jan (niemowlę) V21.10
Ossowski Kazimierz 2 lata V04.11 Kreft Szymon 70 lat V05.12.
1926
Kaczyński Ignacy 72 lata V01.02 Maszka Helena 12 lat V08.02
Maszka Paweł 1,5 lat V10.02 Czubek Anna 67 lat V25.02
� 21œ
� U œ
1926
Grabowska Marianna 79 lat V07.03. Buczyński Józef 34 lata V17.04.
Ciesielska Monika 38 lat V23.04 Gajkowska Amelia 67 lat V21.05
Pomierska Aniela (dziecko) V31.05 Zblewski Tomasz 87 lat V15.06
Wojtaś Joanna 78 lat V19.06 Kuchanna Anna 71 lat V22.06
Orłowski Alfons (dziecko) V24.08 Szwylska Bronisława 26 lat V01.09
Chojnacka Marta *5.12.1911 V23.09 Urmański Jan (niemowlę) V28.11
Damratowska Julianna 70 lat V09.11
1927
Tiałowski Adam (niemowlę) V10.02 Kreft Marianna 80 lat V21.03
Lipke Lidia (niemowlę) V25.03 Ciesielski Antoni 1 rok V28.03
Jędrnalik Antoni 17 lat V29.04. Kwaśniewska Katarzyna 72 lata V24.05
Czubek Ignacy 75 lat V31.05 Moczyński Paweł 44 lat V16.06
Krauze Karol 86 lat V08.10 Deliński Marian 58 lat V22.08
Gajkowska Jadwiga 8 lat V14.09 Ciesielska Anna (niemowlę) V13.10
Lipke Paulina 64 lata V18.11 Ciesielska Elżbieta 25 la V26.11
Fierka Janina (niemowlę) V22.12 Holc Helena 20 lat V26.12
1928
Ossowska Bronisława (dziecko) V 02.01 Pomierski Ignacy (niemowlę) V06.01
Grabowska Rozalia 81 lat V07.01 Makiła Franciszka (niemowlę) V29.02
Holc Józef 72 lat V15.04 Baniecki Alfons (niemowlę) V19.04
Kilian Józef 78 lat V05.05 Ciesielska Jadwiga (niemowlę) V26.06
Makowska Wiktoria 88 lat V11.10
1929
Krzykowski Leon 52 lata V17.07 Tysarczyk Julianna 59 lat V01.08
Ćwiklińska Aleksadra 36 lat V29.09 Górecki Czesław (niemowlę) V06.10
Ossowski Alfons (niemowlę) V24.10 Rzóska Agnieszka 23 lata V24.11
Ćwikliński Tomasz 82 lata V27.12
1930
Leszczyński Michał 81 lat V07.02 Dittmer Barbara 86 lat V12.02
Pomierski Władysław 20 lat V01.03 Damratowska Marianna 38 lat V09.03.
Urmański Józef 4 lata V25.12.
1931
Szachta Michał 71 lat V06.01 Holc Bronisława 21 lat V10.01
Lipke Aleksandra (niemowlę) V16.03 Wojtaś Antoni 16 lat V16.03
Dobrowolski Jakub 96 lat V08.04 Ćwikliński Tomasz 75 lat V21.05
Rajewska Teresa (niemowlę) V12.06 Cieciora Katarzyna 65 lat V22.08
Koss Jadwiga (niemowlę) V07.09 Orłowska Teresa 3 lata V12.09
Chojnacki Józef 88 lat V14.09 Felska Helena (niemowlę) V11.11
Ossowska Helga 12 lat V26.11
� 22œ
� U œ
1932
Ślizewski Jan 35 lat V12 .04 Mieliwek Julianna 77 lat V10.05
Kuchta Ignacy 92 lata V13.08 Czubek Józef 83 lata V01.09
Bunikowska Julianna 84 lata V16.09 Górecki Jan 80 lat V23.09
Lipke Maria (niemowlę) V05.11 Czubek Maria 82 lata V09.12
Krzykowska Barbara 80 lat V31.12
1933
Tyjałowski Alojzy 25 lat V09.02. Ciesielski Kazimierz (niemowlę)V14.02
Ossowski Józef 50 lat V15.02 Holz Franciszek 18 lat V24.03
Gort Henryk (niemowlę) V18.04 Gązakowski Antoni 23 lat V03.05
Kosecki Stefan 71 lat V08.06 Wanda Franciszek 87 lat V23.06
Urmański Franciszek (niemowlę) V12.07 Cieciora Czesław (niemowlę) V14.07
Kwaśniewska Natalia (niemowlę) V12.08 Grabowski Bernard 75 lat V17.08
Kruczek Bronisław (niemowlę) V27.10 Holz Władysław 22 lata V10.11
Ossowski Franciszek 55 lat V16.11
1934
Kamińska Bronisława 36 lat V26.05 Buczyński Józef 71 lat V10.06
Pacer Janusz (niemowlę) V30.06 Maćkowski Tadeusz (niemowlę) V11.07
Schmidt Henryk (dziecko) V21.09 Murawska Helga 5 lat V25.09
Maćkowska Bronisława (n) V04.10 Deliński Dominik 17 lat V07.10
Górecki Czesław (niemowlę) V22.10
1935
Modrzyńska Helena (n) V16.03 Raca Gerturda 6 lat V27.06
Wodzikowska Rozalia 78 lat V25.06 Szwacki Franciszek 57 lat V05.09
Lewczyńska Anna 82 lata V09.09 Litwińska Barbara 68 lat V14.10
Lewicki Antoni *8.06.1868 V12.12 Kamiński Anastazy 40 lat V21.12
1936
Specht Józef 79 lat V27.01 Gołuński Franciszek (niemowlę) V28.01
Orłowski Józef 45 lat V07.03 Kitowski Janusz 85 lat V13.04
Moczyńska Genowefa 26 lat V18.04 Czarnecka Marianna 59 lat V28.04
Bielaszewski Franciszek (niemowlę) V23.09.1936
1937
Jankowska Teresa 1 rok V22.01 Gołuńska Franciszka 72 lata V03.02
Ćwiklińska Barbara 70 lat V03.02 Koss Henryk (niemowlę) V06.02
Kuchta Marian (niemowlę) V06.02 Orłowski Władysław 13 lat V08.02
Chojnacki Teodor 65 lat V01.03 Wardyn Monika 32 lata V25.03
Sikora Julianna 60 lat V29.03 Orłowska Bronisława 7 lat V27.05
Kilina Barbara 76 lat V24.08 Michna Józef (niemowlę) V17.09
Albrecht Mieczysław (dziecko) V01.11 Lewicka Teodozja 48 lat V04.11
� 23œ
� U œ
1937
Lipke Jadwiga 4 lata V22.11 Jurczyńska Marianna 67 lat V21.12
Kamińska Marta 71 lat V30.12
1938
Cylka Maria 38 lat V09.01 Pomierska Rozalia 77 lat V07.02
Chwalicz Stanisław 63 lata V17.02 Lewicki Józef 73 lata V10.03
Wołoszyk Teodor 72 lata V23.03 Rezmer Józef 27 lat V23.04
Kitowski Józef 32 lata V28.05 Wąs Maria 8 lat V06.06
Wąs Benedykta (niemowlę) V06.06 Lipke Mieczysław (niemowlę) V30.10
1939
Grzeszkiewicz Andrzej 80 lat V01.02 Grzeszkiewicz Czesław (dziecko)V07.02
Górecki Mateusz 83 lata V24.02 Kuchta Franciszek 85 lat V09.03
Kuchta Franciszek 85 lat V09.03 Radzimski Klemens 76 lat V08.04
Ossowska Marianna 83 lata V18.04 Maczkowski Tadeusz 2 lata V30.07
Deliński (niemowlę) V26.09 Szulc Zbigniew (niemowlę) V01.10
Trzos Franciszek 70 lat V08.10 Ciesielska Anna zd. Rezmer 15.051908 V19.11
Mania Weronika 10.07.1901 V30.11 Józef Kochanowski 7.07.1896 V 27.12
1940
Kanabaj Julian 25.061870 V4.01 Guzińska Helena 13.05.1914 V 8.01
Chojnacki Julian 15.05.1864 V10.01 Guziński Józef 7.01.40 V10.01
Ossowski Michał 28.09.1861 V14.01 Zblewska Anna 8.10.1870 V28.01
Lewicki Józef 6.05.1903 V13.02 Gonzakowski Max 4.05.1870 V9.03
Maszka Maksymilian 7.03.1920 V25.03 Wardyn Felicjan 22.111938 V23.04
Komin Józef 24.08.1868 V25.04 Mania Walerian 5.07.1889 V10.07
Rozkwitalska Pelagia 11.06.1872 V10.11 Dubiela Maria 18.10.1940 V11.11
Gołuńska Regina 4.04.1940 córka Jana i AnieliV 27.11.1940
1941
Górecka Franciszka zd. Michna 10.11.1871 V05.01
Rajewski Antoni 14.08.1922 V9.01
Ossowski julian 18.09.1920 V18.02 Kuchta Konstanty 14.03.1935 V5.06
Kuczkowski Julian 25.01.1860 V26.09 Stasiak Janusz 17.04.1938 V 7.10
Maczkowski Franciszek 3.11.1940 V11.11.
1942
Ditmer Anastazja 2.04.1877 V30.01 Cieciora Piotr 31.01.1875 V17.03
Lipke Eryka 30.03.1942 V20.04 Paluchowski Józef 8.04.1866 V25.04
Sabiniarz Joanna 3.06.1942 V5.06 Ciesielski Józef 10.08.1942 V10.08
Buczyńska Jadwiga 3.11.1932 V 2.11 Zblewska franciszka 26.07.1887 V 9.12

� 24œ
� U œ
1943
Górny Maksymilian 10.09.1873 V11.01 Bistram Jan 21.01.1943 V21.01
Kuchta Jan 25.01.1942 V19.04 Cieciora Krzysztof 25.05.1943 V21.06
Malecki Henryk 7.08.1943 V12.08 Klekacz Elżbieta 30.07.1943 V1.08
Krajnik Grzegorz 20.08.1943 V 7.09 Kamińska Zuzanna 11.08.1870 V21.09
Janczyńska Waleria 6.01.1872 V9.12 Zakrzewsi Stefan 25.06.1866 V11.12
Lipka Aleksander 15.12.1943 V15.12 Maczkowski henry 14.05.1942 V21.12
1944
Czarnecka Barbara 8.12.1849 V4.03 Zakrzewska Maria 25.05.1862 V19.03
Mroczyński Ryszard 26.02.1944 V2.10 Murawska Helena 31.05.1938 V24.11
1945
Lipke Krystyna 3.01.1945 V30.01 Kanabaj Rozalia 25.01.1963 V16.02
Maczkowska Marta 26.04.1875 V 16.02 Pawelec Waleria 30.03.1876 V4.03
Petrykowski Antoni 27.06.1870 V6.03 Kuchta Józef 24.06.1905 V6.03
Nierzwicka Marianna 10.12.1895 V6.03 Nierzwicki Antoni 12.02.1891 V 6.03
Kaźmierczak Ludwika 27.06.1902 V6.03 Lipke Paweł 10.03.1945. V12.03
Borowski Józef 1.12.1867 V4.05 Wardyn Waleria 9.04.1909 V5.04
Wiliński Józef 16.09.1875 V18.05 Kamińska Teresa 16.05.1931 V21.05
Rezmer Maria 5.03.1873 V 23.06 Bielińska Monika 5.05.1868 V7.09
1946
Gałkowska Franciszka 49 lat V07.01 Stanek Jan 81 lat V22.03
Lipke Eugeniusz 7 lat V23.03 Delewski Ignacy 72 lata V09.07
Brzoskowska Franciszka 83 lata V16.07 Górecki Augustyn 82 lata V01.09
Ossowska Teofilia 59 lat V17.12
1947
Zblewski Józef 68 lat V13.01 Osowska Marianna 87 lat V25.01
Leszka Klemens 59 lat V23.03 Kuchta Gertruda 15 lat V11.04.
Rezmer Andrzej 79 lat V16.04 Delewski Józef 71 lat V10.07
Delewska Marianna * 7.11.1861 V31.08 Gołuński Adam *17.12.1853 V09.09
Marciuszak Aleksandra *24.04.1896 V05.10
1948
Jendernalik Franciszek *13.08.1865 V28.01 Trzos Zuzanna *4.07.1872 V19.04
Lewicka Irena *3.12.1920 V12.06 Osowska Apolonia *14.04.1882 V10.09
Tysarczyk Brunon * 6.10.1908 V16.10.
1949
Gajkowska Marianna16.08.1865 V27.03 Ćwiklińska Marianna 13.10.1865 V11.04
Delewski Izydor *2.04.1865 V14.04 Petrykowska Maria 6.06.1949 V07.06
Komin Rozalia *14.08.1870 V08.06 Bistram Marta *15.05.1985 V01.02
Kive Stanisław *14.11.1949 V05.12.Gajkowski Bernard * 18.08.1878 V21.12

� 25œ
� U œ
1950
Zblewski Tomasz * 26.12.1869 V14.01 Chojnacka Paulina *20.11.1869 V02.03
Zblewska Leokadia 12.12.1874 V08.06 Dobrowolska Aniela * 14.04.1874 V10.07
Rozkwitalska Apolonia 28.02.1950 V25.08 Wardyn Zofia *29.05.1950 V26.08
Lange Jan *19.06.1950 V07.09
1951
Kitowska Antonina *1.05.1852 V15.01 Tysarczyk Franciszek *6.07.1873 V29.01
Rozkwitalski Adam *30.04.1859 V15.02 Delewski Bronisław *29.04.1878 V31.03
Felski Franciszek *28.03.1949 V11.04 Trzos Antoni * 12.04.1951 V14.04
Lipke Aleksander * 16.08.1877 V01.08 Gosz Krystyna *18.07.1934 V14.09
Górecka Franciszka *13.03.1864 V26.10 Gosz Danuta * 11.09.1951 V21.10
Górecki Mateusz * 04.07.1862 V25.11 Tiałowski Izydor * 9.12.1876 V01.12
Wołoszyk Maria * 11.11.1877 V18.12
1952
Tiałowski Zbigniew *8.09.1950 V24.01 Chojnacki * 1.02.1952 V01.02
Dulski Stanisław * 7.05.1883 V24.02 Treder Alojzy *23.12.1899 V02.03
Tysarczyk Anna *18.01.1868 V07.03 Wilińska Klara *10.08.1885 V08.03
Błędzka Maria *15.09.1886 V25.06 Epp Marianna *8.01.1867 V25.06
Epp Karol *25.07.1867 V26.06 Ossowska Anastazja *31.08.1889 V05.07
Burkowska Marta * 10.07.1890 V14.09 Gajkowski Józef *1.11.1967 V16.10
Lewicka Bronisława *25.06.1887 V21.11
1953
Ossowski Tomasz *10.12.1882 V05.01 Kamiński Anastazy *14.05.1869 V19.02
Kraśmierski Franciszek12.10.1873 V29.03.Ćwiklińska Teofilia 23.01.1870 V28.04
Erdanowski Piotr * 17.10.1882 V12.05 Chojnacka Anna * 4.11.1881 V30.07
Ossowska Małgorzata10.09.1953 V02.10 Ossowski Teofil *29.03.1873 V25.10
1954
Holc Paulina * 9.09.1876 V01.02 .Kurek Marianna *13.01.1950 V06.03
Wodzak Antoni *17.01.1880 V20.10 Pertykowski Franciszek 30.07.1875 V08.11
Chojnacki Adam *10.11.1954 V07.12
1955
Treder Jan * 24.12.1862 V27.01 Kuchenna Weronika *5.11.1884 V19.03.
Delewska Anna *9.11.1862 V05.04 Sikora Tomasz *18.08.1870 V06.04.
Pawelec Jan *6.02.1873 V18.06 Buczyńska Wanda *23.06.1929 V19.09
Litz Anna *1910.1874 V24.09 Górecki Antoni *10.08.1903 V27.10
Baniecka Helena *29.03.1894 V01.11 Makiła Weronika 11.11.1893 V18.12
Orłowska Bronisława *12.11.1890 V31.12.� 26œ
� U œ
1956
Stępnierska Julianna *27.06.1885 V 04.01 Erdanowski Jan *28.01.1955 V16.01
Delewska Magdalena *21.07.1912 V01.03 Felska Jadwiga * 10.09.1908 V23.05
Kuchenna Anna *21.01.1884 V25.06 Delewska Klara *12.08.1882 V11.08
Buczyńska Weronika 13.02.1869 V14.09
Kwiatkowska Weronika10.07.1874 V04.10 Landowski Józef 4.03.1884 V03.11
1957
Bistram Stanisław 30.10.1874 V21.01 Tiałowska Franciszka *9.03.1923 V04.08
Kosecki Bernard *28.06.1873 V05.09 Janeczek Alfons *3.09.1900 V17.09
Baniecki Aleksander *3.05.1891 V02.10 Kosecka Marianna *26.08.1884 V02.11
Delewska Leokadia *9.07.1875 V08.12 Kuchta Antoni *26.04.1878 V13.12
1958
Gehrmann Anna * 26.06.1878 V03.01 Litkiewicz Waleria *15.12.1880 V22.01
Fiałkowska Paulina *7.07.1887 V26.01 Błędzki Stanisław *6.06.1879 V17.08
1959
Chojnacki Jan *8.02.1959 V09.02
1960
Brzoskowski Antoni 16.10.1874 V19.02 Nelka Marta *5.07.1881 V08.06
Sabiniasz Bogusław *27.12.1952 V14.06 Koss Konrad *31.07.1943 V24.06
Böttcher Agnieszka *8.11.1907 V11.07 Krauze Adam *30.09.1960 V30.09
1961
Domian Monika *6.01.1882 V13.01Maczkowski Julian *24.08.1877 V11.06
Holc Józef *10.05.1940 V21.06Domian Herman *23.09.1876 V17.08
Gerhmann Adolf *1.05.1879 V14.12
1962
Górecki Konrad *22.12.1899 V10.03 Koss Bronisław *13.11.1897 V13.06
Makiła Aleksander *19.04.1883 V02.07 Ciesielski Bolesław *16.10.1883 V19.07
Cieciora Klara *3.11.1901 V27.07 Pawelec Leokadia 24.01.1908 V30.10
Grabowski Aleksander 5.07.1876 V14.11 Mońko Józef *7.07.1906 V05.12
Dąbrowska Monika *25.06.1893 V20.12
1963
Plewa Michał *23.01.1895 V24.01 Rajewski Franciszek *13.12.1892 V08.02
Kuchta Emerencja *19.09.1884 V19.03 Zielińska Marta *1980 V13.05
Ciecholewska Helena 17.09.1892 V21.08 Dobrowolska Pelagia 27.04.1881 V25.10
1964
Plewa Anna *22.09.1894 V15.03 Ćwikliński Józef *28.10.1883 V12.04
Komin Józef *5.02.1900 V11.05 Lewicki Józef *13.12.1936 V29.06
Pawelec Jan *13.07.1905 V25.09
� 27œ
� U œ
1965
Delewska Józefina *20.11.1887 V22.05 Sobisz Bogdan *15.04.1965 V01.06
Kwaśniewska Anastazja *18.02.1894 V03.07
1966
Wojtaś Józef *20.09.1881 V16.04 Lewicki Alfons *10.09.1904 V23.04
Graboska Marianna *2.11.1895 V03.05 Dubiela Paweł *13.11.1900 V10.05
Ossowska Franciszka *31.10.1906 V10.06 Felska Barbara *7.01.1966 V11.11
1967
Nie zanotowano w księgach parafii Dąbrówka żadnego zgonu
1968
Kitowska Konradyna 9.01.1924 V10.02 Kochanowski Alfons 16.04.1904 V19.03
Mańkowski Alfons *4.03.1902 V24.12
1969
Komin Stanisław *29.04.1895 V24.04 Kitowski Franciszek *1889 V27.08
Lewandowska Ewa * 18.10.1968 V13.08 Murawska Julia * 7.01.1896 V03.09
1970
Komin Stanisława *8.07.1902 V26.01 Dalmann Marta *2.12.1886 V21.06
Grabowski Marian *8.02.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz