środa, 5 października 2005

Studia w Kościerzynie

W tą sobotę, 22 października br., otwierają się w Kościerzynie nowe możliwości. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie uruchamia Punkt Konsultacyjny z perspektywą utworzenia w najbliższym czasie Wydziału Zamiejscowego, w którym będą prowadzone studia wieczorowe i zaoczne! Od 12 listopada Br. będzie można podjąć studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunkach Zarządzanie i marketing, Finanse i bankowość oraz Stosunki międzynarodowe. Istnieje również możliwość uruchomienia studiów na kierunku Prawo.Dlaczego warto zainwestować w naukę na WSZiP? Ponieważ nauka i poniesione koszty zwracają się z nawiązką. Programy studiów powstają w oparciu o wymogi rynku pracy - zdobywane umiejętności spełniają rosnące wymogi pracodawców i pozwalają zrealizować się w wybranej dziedzinie.

Biuro Karier uczelni pomaga absolwentom i studentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, poszukiwaniu praktyki i pracy, przygotowaniu dokumentacji dla przyszłych pracodawców. Ściśle współpracuje z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej oraz akademickimi biurami karier na terenie całego kraju.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie objęta jest również międzynarodową umową między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Niemiec o wzajemnym uznawaniu dyplomów. Teraz przejdźmy do konkretów.

Na kierunku Zarządzania i marketingu kształcą się przyszli ekonomiści, menedżerowie, przedsiębiorcy i specjaliści w zakresie biznesu. Wiedza z zakresu marketingu, komunikowana społecznego, sztuki kształcenia wizerunku, umiejętności budowania kampanii promocyjnych i politycznych pozwala absolwentom tego kierunku znaleźć atrakcyjną pracę w wielu organizacjach gospodarczych, w tym także w reklamie, public relations, biurach prasowych firm i urzędów, bankowości i ubezpieczeniach.

Studia na kierunku Finanse i bankowość skierowane są do przyszłych menedżerów, biznesmenów i finansistów. Studenci otrzymują profesjonalne przygotowanie do pracy w firmach handlowych, produkcyjnych, bankach, funduszach i spółkach ubezpieczeniowych, w instytucjach rządowych i pozarządowych. Posiądą także odpowiednie kwalifikacje do stania się pracodawcami dla innych, tworząc własne firmy i nowe miejsca pracy. Istotna część programu poświęcona jest budżetowi i finansom Unii Europejskiej, funduszom pomocowym i strukturalnym oraz technice pozyskiwania projektów, a następnie ich rozliczaniu i współfinansowaniu przez instytucje polskie.

Członkostwo w Unii Europejskiej stwarza także duże możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Stosunku międzynarodowych w administracji państwowej i wspólnotowej, w organizacjach międzynarodowych, instytucjach konsultingowych i badawczych.

Studia prawnicze realizowane przez WSZiP przygotowują do wykonywania zawodu prawnika w różnych dziedzinach życia społecznego. Absolwenci otrzymują należyte przygotowanie do podjęcia aplikacji (sądowej, adwokackiej, prokuratorskiej, notarialnej i radcowskiej) lub pracy w strukturach gospodarki narodowej, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach społecznych, kultury i edukacji narodowej. Mogą również tworzyć własne firmy prawnicze lub działać jako eksperci w instytucjach krajowych i wspólnotowych.

Skąd mamy pewność, że każda godzina spędzona na zajęciach w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa jest w 100% wykorzystana? Ponieważ uczelnia współpracuje z profesorami i wykładowcami z Państwowej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego i in. Ponadto proces dydaktyczny wspierany jest aplikacjami informatycznymi z wielu dziedzin, m.in. wspomagania zarządzania, wspomagania podejmowania decyzji, obsługi systemów FK.

Więcej informacji na temat Punktu Konsultacyjnego i związanych z nim możliwości można uzyskać u pana Janusza Barchańskiego - dyrektora Punktu Konsultacyjnego i przedstawiciela dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie urzędującego w Kościerskim Domu Kultury przy ulicy Długiej 31 pod numerem telefonu 0505 200 099.
Do zobaczenia w listopadzie.

Opracowała: Małgorzata Barchańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz