środa, 2 listopada 2005

Ogłoszenie

Wójt Gminy Smętowo Gr. zamierza wykazać do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną we wsi Kopytkowo Dz. Nr 64/2 o powierzchni 0,30,05 ha zapisaną w KW Nr 24858 z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową.
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www. smetowo. pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz