środa, 2 listopada 2005

"Piękna Wieś" 2005

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu
"Piękna wieś" za 2005 r
W dniu 28 lipca 2005 roku komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Gromowska - przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Smętowie Gr.
Członek Komisji - Monika Garsztka - Podinsp. ds. ochrony środowiska
Członek Komisji - Irena Muszyńska - sołtys wsi Lalkowy

dokonała wizji lokalnych na terenie dziewięciu sołectw, które przystąpiły do konkursu.
Komisja zgodnie stwierdziła, iż wszystkie sołectwa bardzo starały się o poprawę wyglądu całej wsi. Każdy włączył się w prace porządkowe, zarówno wokół swoich posesji, jak i w miejscach użyteczności publicznej. Każdy z członków komisji konkursowej ocenił indywidualnie sołectwo na karcie punktacyjnej (maksymalnie można było zdobyć 100 punktów).

Sołectwa, które przystąpiły do konkursu uzyskały następującą punktację:
1. Leśna Jania - 71 pkt
2. Kamionka - 61 pkt
2. Kopytkowo - 61 pkt
3. Rynkówka - 55 pkt
Stara Jania - 44 pkt
Kościelna Jania - 40 pkt
Smętówko - 31 pkt
7. Luchowo - 30 pkt
8. Frąca - 21 pkt

Zgodnie z decyzją Rady Gminy o wysokości nagród w konkursie
I miejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł przyznano Sołectwu Leśna Jania
II miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł przyznano Sołectwu Kamionka
II miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł przyznano Sołectwu Kopytkowo
III miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł przyznano Sołectwu Rynkówka
IV miejsce - Sołectwo Stara Jania
V miejsce - Sołectwo Kościelna Jania
VI miejsce - Sołectwo Smętówko
VII miejsce - Sołectwo Luchowo
VIII miejsce - Sołectwo Frąca
Wszystkim uczestnikom konkursu "Piękna Wieś", szczególnie sołtysom w/w sołectw bardzo dziękujemy za bezinteresowną pracę na rzecz swojej wsi.


Podinsp. ds. ochrony środowiska
Monika Garsztka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz