wtorek, 7 marca 2006

Darmowe przejazdy dla emerytów !!!

W poniedziałek 6 marca w Urzędzie Miejskim w Skórczu zostało podpisane porozumienie na podstawie którego emeryci, renciści , kombatanci i podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogli korzystać z darmowych przejazdów na trasie Skórcz - Starogard, Firmą Transportowa "OWSIAK" na podstawie karnetów przejazdu, które uprawnione osoby mogą otrzymać w siedzibie MOK-u w Skórczu przy ul. Głównej 40, pok. Nr 1.POROZUMIENIE
zawarte w dniu 6 marca 2006 r.
pomiędzy:

przedsiębiorstwem Usługi Transportowe Wiesław Owsiak z siedzi-bą w Pelplinie, ul. Żeromskiego 11 reprezentowanym przez właściciela Wiesława Owsiaka,

i Gminą Miejską Skórcz reprezentowaną przez burmistrza dr. Ta-deusza Zielińskiego.

1. Reprezentant przedsiębiorstwa Usługi Transportowe Wiesław Owsiak oświadcza, że w ramach prowadzonej na terenie miasta Skórcz działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, przeznacza 5 (pięć) karnetów na bezpłatne przejazdy na dowolnym odcinku trasy od przystanku Skórcz Osiedle Leśne - do przystanku Starogard Gdański dworzec PKP i z powrotem.

2. Z karnetów na bezpłatne przejazdy mogą korzystać znajdu-jący się w trudnej sytuacji materialnej mieszkańcy miasta Skórcz:
1) członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-walidów - Koła Miejskiego w Skórczu,
2) członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-skiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koła w Skórczu,
3) podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.

3. Strony porozumienia ustalają, że karnety na bezpłatne przejazdy będą w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu. W celu kontroli wykorzystania kar-netów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził odpowiednią ewidencję.

4. Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Podpisano:

1. Usługi Transportowe Wiesław Owsiak
2. Burmistrz dr Tadeusz Zieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz