środa, 1 marca 2006

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Skórcz ogłasza, że w dniu 28 marca 2006 r. o godz. 10.00 w lokalu w Urzędzie Gminy w Skórczu przy ul. Dworcowej 6, pok. nr 9, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej - lokali mieszkalnych zapisanych w KW Nr 48928, położonej w Wolnetalu:


1. Wolental budynek mieszkalny - wolny nr budynku i lokalu 68/1 , nr działki 106/4, pow. w m2 - 2.455, oznaczenie ksiegi wieczystej - 48928, pow. użytk. lokalu mieszkaniowego - piwnicy pow. w m2: lokal 96,59, piwnica 8,19, udział w częściach wspólnych oraz współwłasność gruntu 1987/10000, ogółem wart. lok. mieszkaln. pom. prz. wart.gr: m. 21 947,00 gr.2 732, 00, ogółem wartość nieruchomości - 24 679,00 zł
wysokość wadium 5% ceny wywoławczej -1240,00zł2. Wolental budynek mieszkalny wielorodzinny - wolny - nr budynku : 68/3, nr działki: 106/4, pow. użytk. lokalu mieszkalnego w m2- 2.455 , oznaczenie księgi wieczystej 48928 , pow. użytk. lokalu mieszkalnego piwnicy pow. w m21 lokal 35,34 piwnica 3,64, udział w częściach wspólnych oraz współwłasność gruntu 739/10000, ogółem wartość lok. mieszkal. pom, prz. wart.gr
m.9 547,00 gr. 1 016,00 ogółem wartość 10 563, 00
Wyskość wadium 5% ceny wywoławczej - 530, 00 zł

1. na konto nr 19 8342 0009 0000 0316 2000 0002 najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do przetargu.
2. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
3. Wadiujm wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notrailnego ulega przepadkowi.
4. Cena sprzedaży nieruchomości płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Wszelkich informacji wraz z regulaminem przetagu udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy w Skórczu tel. 058 582 42 36

Skórcz, dnia 20.02.2006 (-) Wójt Gminy Skórcz
Erwin Mkiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz