wtorek, 23 października 2007

Konkurs fotograficzny w Smętowie

Konkurs fotograficzny Caritas

Parafialny Zespół Caritas Parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym zorganizował konkurs fotograficzny dla amatorów w trzech kategoriach wiekowych: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli. Konkurs została ogłoszony 1 czerwca 2007 roku i trwał do 3 października br. Miał on na celu promocję naszej gminy Smętowo - " Tu mieszkamy, tu pracujemy, z tego jesteśmy dumni". Zdjęcia konkursowe były wykonane na terenie gminy. Na konkurs jeden autor miał przedstawić trzy zdjęcia wykonane dowolną techniką fotograficzną, kolorowe lub czarnobiałe w formacie 15x21 cm lub większe. Ponadto niektórzy uczestnicy przygotowali zdjęcia na wystawę ( poza konkursem).

Regulamin konkursu został dostarczony do szkół, świetlic środowiskowych, sołectw, parafii na terenie Gminy Smętowo. Dnia 8 Października Br. jury w składzie: A. Knuta, M. Laskowska, P. Rękiewicz, E. Zając, H. Lewińska, A. Went, ks. Z. Osiński, oceniło konkursowe prace i ustaliło , co następuje:

W kategorii Gimnazjum :

wyróżnienie - Maria Damrath z Kościelnej Jani;

W kategorii Szkoły ponadgimnazjalne :

I miejsce - Miłosz Czarnowski ze Smętowa
Alina Wiśniewska z Bochlina

II miejsce - Janina Ziółkowska z Lipiej Góry

Wyróżnienia: - Izabela Gutowska z Frący
Karol Rogaczewski ze Smarżewa

W kategorii dorośli:

I miejsce - Jadwiga Chałupka z Kórnika
II miejsce - Marian Czajka ze Smętowa
III miejsce - Michała Melka z Lalków

Wyróżnienie - Izabela Muszyńska z Lalków

Spotkanie uczestników z organizatorami konkursu odbyło się w dniu 15 paźdzernika br. w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie, wyróżnionym wręczono nagrody książkowe. W holu zorganizowano wystawę prac konkursowych. W środę 17 października br. uczestnicy konkursu pojechali na wycieczkę do Szymbarka, gdzie zobaczyli najdłuższą deskę świata, dom Sybiraka, bunkier "Gryfa Pomorskiego i największą atrakcję " Dom postawiony na głowie".

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy Smętowo.
Podziękowania kieruję również w stronę pani Ireny Muszyńskiej - sołtysa wsi Lalkowy, za szczególne rozpropagowanie konkursu w swoim środowisku.

Teresa Wegner - Czajka
PZC Smętowo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz