wtorek, 30 października 2007

W podzięce za służbę Bogu

Za 28-letnią służbę Bogu i mieszkańcom parafii św. Wojciecha księdzu kanonikowi Jerzemu dziękowali wójt gminy Mieczysław Płaczek, w imieniu parafian z Bobowa Edward kaliszewski oraz parafianie z Wysokiej.Wójt nazwał księdza kanonika "przyjacielem społeczności samorządowej", wskazując, że ksiądz działa nie tylko na rzecz parafii, ale i gminy. Podkreślił, że ksiądz działa w myśl zasady "Bóg - Honor - Ojczyzna". Z inwestycji, jakich ksiądz był "motorem napędzającym", wymienił wybudowanie nowego kościoła w Wysokiej, utrzymywanie w pięknym wystroju kościoła parafialnego i jego otoczenia, wybudowanie kostnicy wraz z chłodnią, uporządkowanie cmentarza w Bobowie oraz odrestaurowanie kapliczek przydrożnych.
Edward Kaliszewski w podziękowaniu mówił o czasie: "Panie Boże, to Ty dajesz nam czas narodzin, czas życia, czas siewu i żniwa, czas aktywnej działalności, czas pracy i odpoczynku, czas emerytury. Wielu z nas już ten czas dopadł. Ciebie, zacny Księże Kanoniku, dogonił. Przez wiele lat sprawując funkcję proboszcza w naszej parafii swoją gorliwą posługtą duszpasterską prowadziłeś nas do Boga, ku szczęśliwości wiecznej...". Parafianie z Wysokiej dziękowali m.in. za "nistrudzone budowanie jedności". `

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz