poniedziałek, 8 października 2007

Skórcz - ogłoszenie!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu

ul.. Główna 28, 83-220 Skórcz


Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór :a) nazwa stanowiska : główny księgowy

b) wymiar czasu pracy : obowiązki głównego księgowego w wymiarze 1 etatu, pozostałe

obowiązki pracownicze w wymiarze 1 etatu.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka , pokój Nr 211 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, ul. Główna 28, 83-220 Skórcz, w terminie do dnia 22 października 2007 r.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/skorcz oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu tel. 0585824718, 05856-0516.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz