wtorek, 23 października 2007

Ważne dla stowarzyszeń!

I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Starogard Gdański i Powiatu Starogardzkiego

ZAPROSZENIE

27 października 2007 roku o godz. 10.oo
odbędzie się Forum (spotkanie) organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Powiatu Starogardzkiego.
Miejsce: budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej (Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Łapiszewo - Starogard Gdański).

Gośćmi honorowymi Forum będą Starosta Sławomir Neumann
i Prezydent Miasta Edmund Stachowicz.

Podczas Forum odbędą się wybory do Rady Organizacji Pozarządowych.

Rada Organizacji składać się będzie z dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących działania w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia (2 przedstawicieli), kultury i edukacji (2 przedstawicieli), sportu i rekreacji (2 przedstawicieli). Ponadto wytypowany zostanie 1 przedstawiciel reprezentujący organizacje kościelne. Pozostałe 3 miejsca: inne.
W załączeniu przekazujemy szczegółowy program Forum oraz wyborów.

Do uczestnictwa w wyborach jest upoważniony 1 reprezentant danej organizacji. W załączeniu: upoważnienie dla przedstawiciela organizacji.

Rada Organizacji Pozarządowych będzie miała za zadanie :
1. Reprezentowanie sektora pozarządowego powiatu starogardzkiego wobec władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz innych partnerów społecznych.
2. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu starogardzkiego, województwa oraz kraju.
3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących sektora pozarządowego.
4. Współtworzenie i monitorowanie programów współpracy samorządów lokalnych gminy, powiatu starogardzkiego i samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi.
5. Wypracowanie stanowisk dotyczących zagadnień sektora pozarządowego w gminach, powiecie, regionie i kraju.
6. Uczestnictwo poprzez wytypowanego członka Rady w pracach reprezentacji sektora pozarządowego w wymiarze ponadpowiatowym.
7. Podejmowanie działań integracyjnych sektora pozarządowego
8. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.
9. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji poprzez między innymi udzielanie rekomendacji tym organizacjom.

serdecznie zapraszam i zachęcam do aktywnego udziału
Jesteśmy! Pokażmy się! Decydujmy o przyszłości organizacji pozarządowych i ich sile.

Pozdrawiam

W imieniu Grupy Inicjatywnej
Beata Kosecka-Pociecha


PROSZĘ O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
TEL. MOBILE:
515 26 56 90

PROGRAM FORUM


10.00-10.30 - rejestracja organizacji pozarządowych na Forum oraz osób upoważnionych do głosowania na podstawie opieczętowanych przez organizację druków upoważnień
10.30 - 10-45 - przywitanie gości
- zapoznanie wszystkich z programem spotkania
- wystąpienie Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Starogardzkiego
10.45 - 12.00 - prezentacja organizacji pozarządowych - uczestników Forum

Każda z organizacji będzie miała możliwość zaprezentowania na Forum swojej działalności. Czas prezentacji: max do 1,5 min. Będzie istniała możliwość skorzystania z projektora multimedialnego.
Na specjalne życzenie organizacji może zostać ustawione w holu jej stoisko informacyjne. Obsługa oraz wyposażenie stoiska informacyjnego leży w zakresie samej organizacji

12.00 - 12.30 - przerwa (kawa, herbata, ciasto)
12.30 - 13.45 - wytypowanie kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych, prezentacja kandydatów, przygotowanie do głosowania, wybory

W wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Organizacji Pozarządowych Gminy i Powiatu Starogard Gdański obowiązują następujące zasady:
1.Spośród zebranych powołuje się w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną (3-5 osób)
2.W wyborach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Powiatu Starogard Gdański posiadający mandat wyborczy.
3.Kandydatów do Rady można zgłaszać pisemne lub spośród obecnych na Sali. Istnieje możliwość zgłoszenia osoby nieobecnej, która złożyła pisemną deklarację zgody na kandydowanie.
4.Kandydat musi być członkiem organizacji pozarządowej z terenu miasta Starogard Gdański lub powiatu starogardzkiego
5.Lista kandydatów jest otwarta (nie ogranicza się liczby kandydatów)
6.Każda organizacja może zgłosić jednego przedstawiciela z informacją o rodzaju działań organizacji: pomoc społeczna i i ochrona zdrowia, kultura i edukacja, sport, rekreacja, organizacja kościelna, inne
7.Kandydat musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w głosowaniu
8.Głosowanie jest tajne.
9.Dokonuje się wyboru 10 przedstawicieli Rady wg podziału: pomoc społeczna i ochrona zdrowia (2 przedstawicieli), kultura i edukacja (2 przedstawicieli), sport i rekreacja (2 przedstawicieli), 2 przedstawicieli reprezentujących organizacje kościelne. Pozostałe 2 miejsca: inne.
10.Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku "X" przy nazwisku tych osób, na które oddaje się głos.
11.Głos jest nieważny, jeżeli liczba znaków "X" przy nazwiskach na karcie do głosowania jest większa od 10.
12.Do Rady Organizacji Pozarządowych Gminy i Powiatu Starogard Gdański wchodzi 10 osób, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przy 10 i 11 kandydaturze odbędzie się dodatkowe głosowanie jawne.
13.Wyniki głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej13.45 do …… - podsumowanie, poczęstunek; wspólne biesiadowanie…. Nic bardziej nie zbliża jak...... wspólny posiłek ?

Podczas naszego całego spotkania czas umilać nam będzie Teatr "Kuźnia Bracka"


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz