wtorek, 30 października 2007

Księgowy poszukiwany

Wójt Gminy Skórcz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Gminy w Skórczu

Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór :
a) nazwa stanowiska : młodszy księgowy w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Skórczu
b) wymiar czasu pracy : ½ etatu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Skórczu, pokój Nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Skórczu, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz, w terminie do dnia 12 listopada 2007 r.

Pełny tekst ogłoszenia o naborze został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/skorcz

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
Szczegółowych informacji o naborze udziela Skarbnik Gminy Skórcz, tel. 0585824650.

Wójt Gminy
(-) Erwin Makiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz