piątek, 13 marca 2009

KOMUNIKAT POLICJI. P R Z E M O C W R O D Z I N I E

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony
członka rodziny. Jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi
Ciebie lub Twoich bliskich - RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ!
SZUKAJ POMOCY!

Przemoc w rodzinie to zamierzone działanie przeciwko członkowi rodziny, które powoduje cierpienie, szkody oraz narusza prawa i dobra osobiste człowieka. Sprawca tego przestępstwa najczęściej wykorzystuje przewagę siły fizycznej powodując cierpienie fizyczne lub psychiczne. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Statystyczną skalę tego zjawiska obrazują policyjne statystyki przedstawione na stronie Komendy Głównej Policji - http://www.policja.pl/portal/pol/4/318/Przemoc_w_rodzinie.html
Z informacji przedstawionych na tej stronie wynika, że ofiarami przemocy w polskich domach są głównie kobiety. Niejednokrotnie bite w czterech ścianach swojego mieszkania zaciskają zęby z bólu i milczą. Nie mówią nikomu o tym co muszą przeżywać. Każdego dnia starają się skutecznie ukryć przed ludźmi powstałe w wyniku bicia siniaki.

Dlaczego nie szukają pomocy? Dlaczego boją się poprosić o pomoc? Dlaczego starają się wszystko ukryć przed ludźmi? Postępują tak, bo odczuwają lęk przed zemstą, odczuwają wstyd
i upokorzenie. Niejednokrotnie ofiary tej przemocy czują się winne, gorsze i większość z nich żyje w przekonaniu, że zasłużyły na taki los.


PAMIĘTAJMY!
Sprawca przemocy gdy czuje się bezkarny, dalej będzie stosował przemoc bez względu na składane obietnice, a następnym razem może być znacznie gorzej!

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa (art.15, ust. l, pkt 3 ustawy o Policji - Policjanci wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia),
- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie
- wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów wsprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
- zgłoszenia interweniujących osób na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

PAMIĘTAJ - MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC! MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I
SWOICH BLISKICH! JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I
TWOJEJ RODZINY!


Na terenie powiatu starogardzkiego osobom objętym przemocą w rodzinie pomagają między innymi n/w instytucje:

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy SP ZOZ
Przychodni Leczenia Uzależnień tel. 058 562-94-93
83-200, Starogard Gd. ul. F. Chopina 9

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie tel. 058 561-41-26
83-200, Starogard Gd. ul. Kościuszki 17

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (jeśli przemoc dotyczy dzieci) tel.
058 562-29-82
83-200, Starogard Gd. ul. Grunwaldzka 28.

Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie tel. 058 562-56-31 w. 34
83-200, Starogard Gd. ul. Kościuszki 13

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd. 058 737-02-22
83-200, Starogard Gd. ul. Boh. Getta 2

Jeśli chcesz przeciwdziałać przemocy w Twojej rodzinie, a nie wiesz od
czego zacząć - skontaktuj się ze swoim dzielnicowym. Od niego uzyskasz
wszelkie niezbędne informacje jak dalej postępować. Policjant również
wskaże Ci placówki świadczące pomoc ofiarom przemocy.

st. sierż. Marcin Kunka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz