poniedziałek, 30 marca 2009

Urząd Miejski Skarszewy. "Dobre Rządzenie"

Urząd Miejski w Skarszewach przyjął wyzwanie, jakim jest nauka języków obcych przez pracowników jednostki. W ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Dobre Rządzenie - 10 pracowników Urzędu rozpoczęło w dniu 18 marca tego roku bezpłatny kurs języka niemieckiego w administracji samorządowej.


Kurs przeprowadzany będzie na terenie Urzędu w godz. popołudniowych dwa razy w tygodniu po 4 godz. lekcyjne (łącznie 120 godz.). Szkolenie przeprowadzane jest w ramach projektu "Akademia Samorządowca" realizowanego przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. z Gdańska. Projekt polega na wsparciu dla kadr urzędów jest w postaci podnoszenia ich kompetencji przez szkolenia językowe. Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni we wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe. Na wrzesień zaplanowane jest analogiczne szkolenie dla 10 kolejnych pracowników, tym razem z języka angielskiego w administracji samorządowej.

(bzyk)


Uczestnicy kursu podczas nauki języka niemieckiego - wykładowca Karol Gołąbek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz