czwartek, 22 kwietnia 2010

Bezpłatne kursy j. angielskiego oraz obsługi komputera

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY

W ramach projektu współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zapraszamy na bezpłatne kursy języka angielskiego oraz obsługi (komputerowych) aplikacji biurowych.
Organizacja kursu :

Organizator: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON Kraków.

- język angielski 120 godzin ( 2 razy w tygodniu po 2 godziny) od maja 2010 do lutego 2011 r

- kurs komputerowy - 80 godzin (około 13 spotkań weekendowych) od lipca 2010 do lutego 2011 r.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 13 maja 2010 r o godz. 17.00 w szkole w Zblewie.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba , która ukończyła 18 rok życia, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i zamieszkuje na terenie gminy Zblewo.

Na spotkanie rekrutacyjne należy dostarczyć :

- zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione nie wcześniej niż 1 m-c przed datą

rekrutacji

- kserokopia dowodu osobistego , a oryginał do wglądu

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, gdzie można dowiedzieć się szczegółów.


Wójt Gminy

Krzysztof Trawicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz