sobota, 10 kwietnia 2010

Wybór wykonawcy hali sportowej

W dniu 7 kwietnia 2010 r. w obecności Wójta Gminy Bobowo Mieczysława Płaczek i Skarbnika Renaty Polaszek miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na budowę sali sportowej w Bobowie z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny. Wykonawca został wybrany spośród ośmiu innych startujących w przetargu. Zgodnie z umową całość zadania musi on wykonać w terminie do 25 października 2010 r.
Inwestycja ta jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie stanowi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz