środa, 21 kwietnia 2010

Wyniki wyborów do Rady Gminy Zblewo - IV kadencja

Wyniki wyborów do Rady Gminy Zblewo - IV kadencja oraz wyniki I tury wyborów na wójta Gminy Zblewo.OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Zblewie

z dnia 9 października 2002 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zblewo


KRĘG NR l

Lista nr 2 KW Samoobrona RP

1. Podolski Jan - 46, Kleszczewo 44 lat

2. Prześrut Mirosław Jerzy - 20, Kleszczewo 22 lata

Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Giełdon Katarzyna Róża - 23, Kleszczewo 40 lat

2. Jaskulska Wanda - 22, Kleszczewo 54 łata


Lista Nr 8 Kociewskie Forum Wyborcze

1. Syska Danuta - 6, Kleszczewo 45 lat

2. Jankowski Krzysztof Tadeusz - 77, Kleszczewo 41 lat


Lista nr 10 PP Samorządność

1. Piłat Patryk Piotr - 76, Kleszczewo 23 lata

2. Zawadka Sebastian Andrzej - 38, Kleszczewo 28 lat


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A. Gajewskieg

1. Świeczkowski Tadeusz Andrzej - 54, Kleszczewo 51 lat

2. Chraniuk Justyna - 42, Kleszczewo 20 lat


Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców " Wspólna Gmina"

1. Kubik Maciej - 23, Pinczyn 26 lat

2. Sikorski Eugeniusz - 15, Kleszczewo 32 lata


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL

1. Żur Sławomir Wacław - 64, Kleszczewo 40 lat

2. Reszka Marian - 146, Kleszczewo 48 lat


OKRĘG NR 2

Lista nr 2 KW Samoobrona RP

1. Wieczorek Ryszard - 48, Jezierce 45 lat


Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Klaman Waldemar Wincenty - 15, Semlin 41 lat


Lista nr 8 Kociewskie Forum Wyborcze

1. Mucha Józef - 19, Jezierce 72


Listo nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Ludowcy

1. Bahr Zbigniew Bernard - 64, Semlin 35 łat


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A. Gajewskiego

1. Ryczek Andrzej - 26, Jezierce 31 lat


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL

1. Balicki Tadeusz - 17, Jezierce 55 lat


Lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i UCZCIWOŚĆ

1. Knuta Henryk Władysław - 39, Semlin 75 latOKRĘG NR 3

Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Woroniecki Waldemar Stanisław - 136, Pinczyn 50 lat

2. Piotrowski Andrzej - 80, Pinczyn 51 lat

3. Stencel Katarzyna - 136, Pinczyn 29 łat

4. Samulewska Kamila Lucyna - 50, Pinczyn 38 lat


Lista nr 8 Kociewskie Forum Wyborcze

1. Dolna Jolanta Anna - 119, Pinczyn 40 lat

2. Moritz Jolanta Maria - 95, Pinczyn 41 lat

3. Brus Gertruda - 54, Pinczyn 57 lat

4. Klinkosz Rafał Dariusz - 56, Pinczyn 25 lat


Lista nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Ludowcy

l . Heldt Mirosława Maria - 54, Pinczyn 47 lat


Lista nr 10 PP Samorządność

1. Modrzejewski Hubert - 104, Pinczyn 51 lat

2. Ossowski Jan Ksawery - 169, Pinczyn 36 lat

3. Olszewski Stanisław Marian - 124, Pinczyn 51 lat

4. Bogalecki Tadeusz Wawrzyniec - 44, Pinczyn 46 łat


Lista nr 11 KWW "Gminne Forum Samorządowe"

1. Kłoss Krzysztof Maciej - 55, Pinczyn 30 lat

2. Wysocki Tadeusz - 58, Piesienica 34 lata


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A Gajewskiego

1. Gackowska Iwona - 73, Pinczyn 42 lata

2. Suchomski Dariusz - 196, Pinczyn 38 lat

3. Musolf Leszek Jerzy - 235, Pinczyn 45 lat

4. Pozorski Franciszek Konrad - 164, Pinczyn 34 lat


Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców ,, Wspólna Gmina"

1. Szulkowska Irena Marta - 121, Pinczyn 43 lata

2. Kurczyńska Marzenna Zofia - 59, Pinczyn 38 lata

3. Półtorak Mirosław - 64, Piesienica 40 lat

4. Ćwikliński Mirosław - 176, Pinczyn 49 lat


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL


1. Bieliński Franciszek - 74, Pinczyn 46 lat

2. Engler Krystyna - 190, Pinczyn 56 lat

3. Fojut Stanisław - 176, Piesienica 51 lat

4. Rompa Stanisław - 154, Pinczyn 46 lat


Lista nr 15 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni

1. Preiss Andrzej Jan - 43, Pinczyn 40 lat


Lista nr 16 KWW ONP

1. Wilanowska-Szumała Krystyna Maria - 60, Pinczyn 37 lat

2. Jędrzejewski Eugeniusz - 48, Karolewo 60 lat

3. Kozłowski Józef Mirosław - 25, Pinczyn 40 lat

4. Niemczyk Zenon Józef - 43, Pinczyn 46 lat


OKRĘG NR 4

Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Lies Henryk Mieczysław - 8, Radziejewo 68 lat

2. Gzella Brunon Józef - 45, Borzechowo 52 lata


Lista nr 8 Kociewskie Forum Wyborcze

1. Jędernalik Edward Jan - 115, Borzechowo 63 lata


Lista nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Ludowcy

1. Krzemiński Roman - 30, Radziejewo 43 lata


Lista nr 10 PP Samorządność

1. Zamońska Bożena Maria - 77, Borzechowo 50 lat

2. Gołuńska Daniela - 73, Radziejewo 57 lat


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A. Gajewskiego

1. Czubek Janusz Henryk - 99, Borzechowo 39 lat

2. Bąkowski Leszek Józef - 48, Borzechowo 39 lat


Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina "

1. Sroka Jerzy Jakub - 33, Borzechowo 36 lat


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL

l . Kośnik Mieczysław - 108, Borzechowo 51 lat

2. Gulgowski Krzysztof - 132, Borzechowo 33 lata


Lista nr J 5 Komitet Wyborczy Wyborców "Bukowianka"

1. Frischmut Adam Paweł - 75, Mały Bukowiec 42 lata


Lista nr 16 "Odnowa"

l. Surówka Arleta - 101, Radziejewo 27 latOKRĘG NR 5

Lista nr 2 KW Samoobrona RP

1. Torłop Jan - 6, Zblewo 60 lat


Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Gołuński Felicjan Jan - 16, Miradowo 67 lat


Lista nr 8 Kociewskie Forum Wyborcze

1. Aszyk Henry - 13, Białachowo 49 lat


Lista nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Ludowcy

1. Baran Andrzej - 36, Białachowo 43 lata


Lista nr 11 KWW "Gminne Forum Samorządowe"

1. Wysocka Henryka - 7, Miradowo 44 lata


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A. Gajewskiego

1. Bieliński Czesław - 24, Miradowo 47 lat


Lista. nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina"

1. Piaskowska-Kiełtyka Elżbieta - 28, Białachowo 37 lat


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL

1. Talaśka Zygmunt - 44, Miradowo 41 lat


OKRĘG NR 6

Lista nr 2 KW Samoobrona RP

1. Dietrich Danuta - 73, Zblewo 44 lata

2. Pietruszyński Czesław - 75, Zblewo 64 lata


Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Draws Marek Waldemar - 117, Zblewo 38 lat

2. Zdrojewska Aleksandra Maria - 104, Zblewo 48 lat

3. Umerska Regina Joanna - 84, Zblewo 39 lat

4. Cyrzan Czesław Jan - 32, Zblewo 54 lat


Lista nr 8 Kociewskie Fonim Wyborcze

1. Kostka Grzegorz - 72, Zblewo 52 lata

2. Fojut Jerzy - 97, Zblewo 59 lat

3. Knuth Stanisław - 71, Zblewo 55 lat

4. Galikowski Leszek Franciszek - 81, Zblewo 50 lat


Lista nr 9 Komitet Wyborczy Wyborców Ludowcy

l . Puttkammer Franciszek - 64, Zblewo 67 lat

2. Pelowski Henryk Paweł - 53, Zblewo 52 lata


Lista nr 10 PP Samorządność

1. Kuczkowski Czesław Anastazy - 247, Zblewo 63 lata

2. Rachwał Kazimierz - 127, Zblewo 66 lat

3. Zieliński Rajmund Bernard - 175, Zblewo 60 lat

4. Sikora Wiesław - 116, Zblewo 50 lat


Lista nr 11 KWW Gminne Forum Samorządowe

1. Jasiński Łukasz Grzegorz - 38, Zblewo 22 lata

2. Kubisz Cecylia Jadwiga - 79, Zblewo 39 lat

3. Sobiechowska Irena Barbara- 43, Zblewo 46 lat


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A. Gajewskiego

1. Trzebiatowska Iwona - 155, Zblewo 33 lata

2. Osmólski Adam Piotr - 437, Zblewo 32 lata

3. Trocha Janusz Feliks - 231, Zblewo 54 lata

4. Gajewski Andrzej - 357, Zblewo 49 lat


Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina"

1. Słomiński Jan - 50, Zblewo 40 lat

2. Świtała Kazimierz - 136, Zblewo 37 lat

3. Damaszk Tomasz - 135, Zblewo 30 lat

4. Herold Tadeusz - 177, Zblewo 44 lata


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL

1. Belicki Józef - 151, Zblewo 52 lata

2. Burczyk Leszek - 190, Zblewo 43 lata

3. Frischmut Jerzy Michał - 135, Zblewo 34 lata

4. Rambowski Roman Bernard - 155, Zblewo 47 lat


Lista nr 15 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

1. Papke Joanna Zofia - 39, Zblewo 30 lat


Lista 16 Komitet Wyborczy Wyborców Bez Tajemnic

1. Birna Wojciech Piotr - 96, Zblewo 37 lat


OKRĘG NR 7

Lista nr 2 KW Samoobrona RP

1. Pietruszyńska Kinga Maria - 6, Zblewo 25 lat


Lista nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

1. Fota Zdzisław - 62, Bytonia 46 lat


Lista nr 8 Kociewskie Forum Wyborcze

1. Jedrzejewska Ewa Mirosława - 100, Bytonia 41 lat


Lista nr 10 PP Samorządność

1. Bendel Irena - 8, Cis 45 lat


Lista nr 12 Komitet Wyborczy A. Gajewskiego

1. Szarmach Wacław - 36, Bytonia 47 lat


Lista nr 13 Komitet Wyborczy Wyborców " Wspólna Gmina"

l . Miotk Hanna Ewa - 23, Cis 42 lata


Lista nr 14 Komitet Wyborczy PSL

1. Czubkowski Kazimierz Bronisław - 60, Bytonia 55 lat


Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej /-/ Edeltraud GrudniewskaWyniki I tury wyborów bezpośrednich na wójta gminy Zblewo


Gajewski Andrzej - 1324

Gumiński Jan - 400

Kamysz Jan - 455

Ossowski Wiesław - 379

Pepliński Tadeusz - 277

Trawicki Krzysztof - 1220

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz