piątek, 9 kwietnia 2010

"Dekalog" - wystawa obrazów w Mirotkach

Wczoraj, 8 kwietnia, w szkole w Mirotkach otwarta została wystawa obrazów pod hasłem "Dekalog" z okazji 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II - informuje dyr. szkoły w Mirotkach Grażyna Kościelna (na zdjęciu). - W wystawie udział wzięli Państwo Teresa i Mieczysław Ancewiczowie, którzy wypożyczyli nam obrazy. Są one owocem jesiennego pleneru malarskiego w Jazowej na Żuławach. Artyści biorący udział w plenerze zostali zainspirowani pomysłem artysty Zygmunta Leśniowskiego z Wejherowa, który zaproponował podjęcie się tego ważnego, ale jakże trudnego tematu.

24 obrazy wystawione w Mirotkach zachęcały do refleksji nad własnym życiem, do zrobienia głębokiego rachunku sumienia. Artyści poprzez piękno obrazu wzywają odbiorców do wolności. Tak samo czynił za życia Jan Paweł II. Był tak bliski Boga, a jednocześnie pozostawał człowiekiem nowoczesnym, otwartym i wolnym. Sam był człowiekiem wolnym i do wolności wzywał całą ludzkość. Swoją wolność zawdzięczał stałemu i bezgranicznemu zaufaniu Stwórcy. Wolność, jak nauczał Jan Paweł II, leży u źródeł naszego istnienia, u samych jego korzeni, czyli w Bożym Prawie zapisanym najpierw w sercu każdego człowieka, a potem wyrytym na kamiennych tablicach, Dekalogu.

Wystawa będzie czynna do niedzieli 11 kwietnia. Zamknie ją ks. Proboszcz Jarosław Skwierawski o godzinie 12.30.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz