czwartek, 22 kwietnia 2010

Historia. Wyniki wyborów do Rady Gminy Zblewo III kadencji, 1998 r.

WYBORY RAD W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW

1. Dla wyboru Rady Gminy Zblewo utworzono 9 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 22 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6835. W głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) 3454 wyborców, co stanowi 50,53% uprawnionych do głosowania.

Komisja potwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła następujące wyniki wyborów.


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.


1. Głosów ważnych oddano

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z następującą liczbę głosów ważnych:


Lista nr l Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 40

1) Giełdon Jerzy - 40


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny komitet Wykonawczy - 178

1) Muszyński Kazimierz Bernard - 82

2) Żur Sławomir - 96


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 191

1) Orlikowska Aleksandra - 80

2) Rajkowski Kazimierz - 49

3) Socha Anna - 62


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski - 361

1) Jankowski Krzysztof Tadeusz - 173

2) Reszka Marian - 128

3) Świeczkowski Tadeusz Andrzej - 60

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi:

1) Żur Sławomir - 96

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

2) Jankowski Krzysztof Tadeusz - 173

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski

3) Reszka Marian - 128

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący l mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następujący liczbą głosów ważnych:


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy - 48

1) Balicki Tadeusz Józef - 48


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 25

1) Knuta Henryk Władysław 25


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski - 21

1) Klaman Waldemar Wincenty - 21

"j

Lista nr 11 Komitet Wyborczy Rozwojowa Gmina - 39

1) Wybraniec Stanisław - 39

Lista nr 12 Komitet Wyborczy "ODNOWA" - 32

I) Różański Leszek Michał - 32


A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi:

l) Balicki Tadeusz Józef - 48

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy


Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 834

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:


Lista nr 1 Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 112

1) Dullek Józef - 112


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy - 1037

1) Engler Krystyna - 409

2) Fojut Stanisław - 284

3) Prabucki Zbigniew - 64

4) Soroka Andrzej Jan - 113

5) Woroniecki Waldemar Stanisław - 167


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 945

1) Gila Zenon Bogusław - 253

2) Heldt Mirosława Maria - 215

3) Klein Kazimiera Łucja - 167

4) Musolf Leszek Jerzy - 168

5) Pozorski Franciszek Konrad - 142


Komitet Wyborczy "Niezależni" - 101

1) Modrzejewski Hubert - 101


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski - 768

1) Bieliński Franciszek - 209

2) Hoffmann Jacek Eugeniusz - 162

3) Połom Tadeusz Józef - 95

4) Rogaczewska Maria Jolanta - 126

5) Wojtaś Otylia - 176


Ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi

1) Engler Krystyna - 409

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

2) Fojut Stanisław - 284

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

3) Gila Zenon Bogusław - 253

z listy nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy

4) Heldt Mirosława Maria - 215

z listy nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy

5) Jeliński Franciszek - 209

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski


Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 2 mandaty.

Odbyły się.

Głosów ważnych oddano 393

na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy - 255

1) Dzienniak Lilia Regina - 96

2) Jędernalik Rena - 159


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 291

1) Kośnik Mieczysław - 163

2) Rożek Anna - 128


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski - 156

1) Piłat Gerard - 87

2) Wałaszewski Włodzimierz Marek - 69

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi

1) Jędernalik Rena - 159

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

2) Kośnik Mieczysław - 163

z listy nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący l mandat.

Głosów ważnych oddano 147

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 27

1) Kosecki Franciszek Zbigniew - 27


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy -50

1) Krzemiński Roman - 50


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 32

1) Wika Arleta - 32


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski - 38

1) Kilich Andrzej Piotr - 38


Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi

1) Krzemiński Roman - 50

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy


Okręg wyborczy nr 6 obejmujący l mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 75

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 1 Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy

Demokratycznej - 11

1. Gebauer Witold Józef - 11


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet

Wykonawczy - 33

1) Talaśka Zygmunt Adam - 33


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 20

1) Bieliński Czesław - 20


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział

Kociewski - 11

1) Gołuński Felicjan Jan - 11


A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

1) Talaśka Zygmunt Adam - 33

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy


Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano - 281

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy - 130

1) Kuśnierz Lidia Agnieszka - 63

2) Pelowska Wanda - 67


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 107

1) Aszyk Henryk Stanisław - 76

2) Kuśnierz Roman Stefan - 31


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski - 230

1) Baran Andrzej Eugeniusz - 132

2) Frischmut Jerzy Michał - 98


A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

1) Baran Andrzej Eugeniusz - 132

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski

2) Frischmut Jerzy Michał - 98

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski


Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 5 mandatów.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 803

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:


Lista nr l Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 178

1) Kamysz Wojciech - 104

2) Prabucki Janusz Marcin - 74


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy - 670

1) Belicki Józef - 206

2) Domański Horst Manfred - 55

3) Drawska Maria - 216

4) Galikowski Leszek Franciszek - 92

5) Pelowski Henryk - 101


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy - 1011

1) Gajewski Andrzej Marcin - 425

2) Jaszul Marian Franciszek - 127

3) Reszczyński Jan - 153

4) Słomińska Renata Barbara - 157

5) Stypa Jan - 149


Lista nr 9 Komitet Wyborczy "Niezależni" - 130

1) Mokwa Rajmund Ryszard - 130


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział

Kociewski - 722

1) Burczyk Leszek Jerzy - 236

2) Damaszk Bernard Tadeusz - 116

3) Grudniewska Edeltraud Jadwiga - 73

4) Gumiński Jan Andrzej - 124

5) Puttkammer Franciszek - 173


Lista nr 11 Komitet Wyborczy Bezpartyjnych "Hydrant" - 82

1) Piertuszyński Czesław - 82

A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

1) Belicki Józef - 206

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

2) Drawska Maria - 216

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

3) Gajewski Andrzej Marcin - 425

z listy nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy

4) Burczyk Leszek Jerzy - 236

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Kociewski

5) Puttkammer Franciszek - 173

z listy nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski


Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano 266

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę, głosów ważnych:


Lista nr 1 Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy

Demokratycznej - 2

1) Zarach-Czapiewski Grzegorz Tomasz - 2


Lista nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy 285

1) Czubkowski Kazimierz Bronisław - 139

2) Czubkowski Henryk Jan - 146


Lista nr 8 Komitet Wyborczy na Rzecz Rozwoju Gminy 88

1) Jaworski Mirosław - 57

2) Miotk Hanna Ewa - 31


Lista nr 10 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski - 116

1) Ługowski Józef - 78

2) Schutzmann Janusz Henryk - 78


A. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

1) Czubkowski Kazimierz Bronisław - 139

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

2) Czubkowski Henryk Jan 146

z listy nr 7 Polskie Stronnictwo Ludowe Naczelny Komitet Wykonawczy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz