środa, 14 kwietnia 2010

Historia. Wyniki wyborów do Rady Gminy Zblewo I kadencji

Z Obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 maja 1990 r. o wynikach do głosowania i wyborów rad gmin (miast, gmin) na obszarze województwa gdańskiego - przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r. - zostało ogłoszone w numerze Dziennika Urzędowego Województwa Gdańskiego pod poz. 111 (str. 246, Nr 22, poz. 209)

Wyniki wyborów do Rady Gminy w Zblewie

W 21 okręgach wyborczych wybierano 21 radnych. Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następując:


Okręg wyborczy nr l

a) osób uprawnionych do głosowania w oddanych głosów - 274

b) oddanych głosów - 151

c) głosów nieważnych - 4

d) głosów ważnych - 147

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru -

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Celej Zbigniew - 35

2) Cesarz Władysław - 33

3) Danecka Teresa - 79


Okręg wyborczy nr 2

a) osób uprawnionych do głosowania - 265

b) oddanych głosów - 146

c) głosów nieważnych - 7

d) głosów ważnych - 139

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 13

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Kowalczyk Henryk - 70

2) Żur Sławomir - 56


Okręg wyborczy nr 3

a) osób uprawnionych do głosowania - 240

b) oddanych głosów - 121

c) głosów nieważnych - 3

d) głosów ważnych - 118

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 10

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Balicki Tadeusz - 45

3) Chraniuk Tadeusz - 63


W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym m l — Danecka Teresa

W okręgu wyborczym nr 2 — Kowalczyk Henryk

W okręgu wyborczym nr 3 — Chraniuk Tadeusz


Okręg wyborczy nr 4

a) osób uprawnionych do głosowania - 312


b) oddanych głosów - 162

c) głosów nieważnych - 5

d) głosów ważnych - 155

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 14

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Barczewski Krzysztof - 19

2) Głuchowski Mieczysław - 52

3) Knuta Henryk - 82


Okręg wyborczy nr 5

a) liczba osób uprawnionych do głosowania - 364

b) oddanych głosów - 160

c) głosów nieważnych - 5

d) głosów ważnych - 155

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 14

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Fojut Stanisław - 96

2) Mróz Wiesław - 21

3) Soroka Andrzej - 24Okręg wyborczy nr 6

a) osób uprawnionych do głosowania - 290

b) oddanych głosów - 157

c) głosów nieważnych - 3

d) głosów ważnych - 154

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 9

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Burczyk Zofia - 28

2) Leszczyński Roman - 53

3) Mikołajewska Żyta - 34

4) Stanowska Gertruda - 30


W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym nr 4 - Knuta Henryk

W okręgu wyborczym nr 5 - Fojut Stanisław

W okręgu wyborczym nr 6 - Leszczyński RomanOkręg wyborczy nr 7

a) osób uprawnionych do głosowania - 298

b) oddanych głosów - 174

c) głosów nieważnych - 4

d) głosów ważnych - 170

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 9

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Burczyk Halina - 4

2) Czerwińska Bożena - 38

3) Marchewicz-Pawlina Barbara - 73

4) Potrykus Andrzej - 46


Okręg wyborczy nr 8

a) osób uprawnionych do głosowania - 339

b) oddanych głosów - 205

c) głosów nieważnych - 4

d) głosów ważnych - 201

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 12

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Hoffman Jacek - 55

2) Mikołajewska zyta - 30

3) Modrzejewski Hubert - 104


Okręg wyborczy nr 9

a) osób uprawnionych do głosowania - 298

b) oddanych głosów - 166

c) głosów nieważnych - 2

d) głosów ważnych - 164

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 10

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Bernacka Kazimiera - 33

2) Klein Kazimiera - 105

3) Kostka Irena - 16


W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym nr 7 - Marchewicz-Pawlina Barbara

W okręgu wyborczym nr 8 - Modrzejewski Hubert

W okręgu wyborczym nr 9 - Klein Kazimiera


Okręg wyborczy nr 10

a) osób uprawnionych do głosowania - 283

b) oddanych głosów - 133

c) głosów nieważnych - 3

d) głosów -ważnych - 130

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 8

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Frischmut Adam - 36

2) Suchorzebski Jacek - 53

3) Zakrzewski Piotr - 33


Okręg wyborczy nr 11

a) osób uprawnionych do głosowania - 317

b) oddanych głosów - 219

c) głosów nieważnych - 5

d) głosów ważnych - 214

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 8

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Głowacki Grzegorz - 42

2) Kośnik Mieczysław - 130

3) Wierzba Stanisław - 34


Okręg wyborczy nr 12

a) osób uprawnionych do głosowania - 277

b) oddanych głosów - 174

c) głosów nieważnych -

d) głosów ważnych - 174

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 15

f) poszczególni kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów ważnych:

1) Rożek Anna - 109

2) Rózga Franciszek - 50

W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym nr 10 - Suchorzebski Jacek

W okręgu wyborczym nr 11 - Kośnik Mieczysław

W okręgu wyborczym nr 12 - Rożek Anna


Okręg wyborczy nr 13

a) osób uprawnionych do głosowania - 347

b) oddanych głosów - 176

c) głosów nieważnych - 2

d) głosów ważnych - 174

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 10

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Jankowski Jan - 75

2) Kuśnierz Roman - 22

3) Zieliński Jan - 67


Okręg wyborczy nr 14

a) osób uprawnionych do głosowania - 254

b) oddanych głosów - 107

c) głosów nieważnych -

d) głosów ważnych - 107

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 8

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Gołuński Tadeusz - 49

2) Jędrzejewska Ewa - 13

3) Kaszubowski Czesław - 7

4) Szarmach Andrzej - 30


Okręg wyborczy nr 15

a) osób uprawnionych do głosowania - 251

b) oddanych głosów - 113

c) głosów nieważnych - l

d) głosów ważnych - 112

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 4

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Czubkowska Helena - 12

2) Męczykowski Bogusław - 37

3) Szarmach Wacław - 59


W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym nr 13 - Jankowski Jan

W okręgu wyborczym nr 14 - Gołuński Tadeusz

W okręgu wyborczym nr 15 - Szarmach Wacław


Okręg wyborczy nr 16

a) osób uprawnionych do głosowania - 280

b) oddanych głosów - 168

c) głosów nieważnych -

d) głosów ważnych - 168

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 2

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Rachwał Kazimierz - 79

2) Wildman Jan - 87


Okręg wyborczy nr 17

a) osób uprawnionych do głosowania - 297

b) oddanych głosów - 168

c) głosów nieważnych -

d) głosów ważnych - 168

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 12

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Krajewski Marian - 44

2) Pelowski Edmund - 31

3) Słomińska Renata - 66

4) Strzelecki Ryszard - 15


Okręg wyborczy nr 18

a) osób uprawnionych do głosowania - 317

b) oddanych głosów - 229

c) głosów nieważnych - 4

d) głosów ważnych - 225

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 9

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Gajewski Andrzej - 145

2) Puttkammer Franciszek - 51

3) Rambowski Roman - 20


W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym nr 16 - Wildman Jan

W okręgu wyborczym nr 17 - Słomińska Renata

W okręgu wyborczym nr 18 - Gajewski Andrzej


Okręg wyborczy nr 19

a) osób uprawnionych do głosowania - 287

b) oddanych głosów - 206

c) głosów nieważnych - 2

d) głosów ważnych - 204

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 7

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Trawicki Krzysztof - 120

2) Wróblewska Zdzisława - 77


Okręg wyborczy nr 20

a) osób uprawnionych do głosowania - 325

b) oddanych głosów - 202

c) głosów nieważnych -

d) głosów ważnych - 202

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 7

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Dunajski Zdzisław - 104

2) Piwowarczyk Barbara - 88


Okręg wyborczy nr 21

a) osób uprawnionych do głosowania - 287

b) oddanych głosów - 175

c) głosów nieważnych -

d) głosów ważnych - 174

e) głosów ważnych bez dokonania wyboru - 17

f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1) Belicki Józef - 56

2) Kuczkowski Czesław - 21

3) Mokwa Rajmund - 68

4) Umerski Mirosław - 12

W wyniku wyborów radnymi zostali:

W okręgu wyborczym nr 19 - Trawicki Krzysztof

W okręgu wyborczym nr 20 - Dunajski Zdzisław

W okręgu wyborczym nr 21 - Mokwa RajmundBrak komentarzy:

Prześlij komentarz