piątek, 28 czerwca 2013

Opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik masażysta - nauka za darmo


Centrum Kształcenia Plejada w Starogardzie Gdańskim

ul. Rycerska 1 ( I piętro- nad drogerią NATURA)

tel./fax 58 56 305 12

www.plejada.edu.pl e-mail: stg.plejada@op.pl


NAUKA ZA DARMO

UCZYMY SIĘ W PIĄTKI I SOBOTY,

NIEDZIELA WOLNA


OPIEKUNKA DZIECIĘCA - 2 LATA
Opiekunka Dziecięca to idealny zawód dla osób, które charakteryzuje zamiłowanie do pracy z dziećmi. Ważne jest również umiejętność nawiązania szybkiego kontaktu z dzieckiem i podtrzymywanie go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Absolwenci kształcenia w tym zawodzie posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju, wychowania i pielęgnowania małego dziecka. Są przygotowani do prowadzenia zabaw i zajęć, zaspokajania potrzeb, obserwowania stanu zdrowia, współpracy z rodzicami.

Pracować można w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach.OPIEKUN MEDYCZNY- 1 ROKOpiekun medyczny będzie wspierał pielęgniarkę w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspokajaniu potrzeb biologicznych Opiekun Medyczny to zawód, w którym chętnie zatrudnia się osoby w średnim wieku.

Pracować można w: placówkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo - leczniczych, szpitalach.


TECHNIK MASAŻYSTA - 2 LATA


Kwalifikacje i prawo do samodzielnego wykonania zawodu nabywa się w 2 lata. Masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, które usprawniają leczenie

i rehabilitację chorych.

Program nauki obejmuje: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, refleksoterapię, masaż punktowy, sportowy, kosmetyczny i wiele innych. Technik masażysta jest nie tylko w pełni wystarczającym, ale i największym tytułem jaki można uzyskać ucząc się tej profesji.


MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI !

Pracować można w: SPA, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej itp.

Wszyscy nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom i prawo do wykonywania zawodu .


ZAPEWNIAMY PRAKTYKI ZAWODOWE

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz