środa, 12 czerwca 2013

Rekultywacja składowiska odpadów w Zblewie

DOFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKURekultywacja składowiska odpadów w Zblewie zakończyła się 17 maja 2013 roku.
Powierzchnia zrekultywowana: 1,22 ha
Koszt rekultywacji składowiska w Zblewie: 884 828,79 zł brutto, z czego 70 % wydatków kwalifikowalnych jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Ponadto Gmina na uzupełnienie wkładu własnego do Projektu uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 210 000,00 zł.Rekultywacja techniczna
Zakres robót na składowisku w Zblewie obejmował:
Przygotowanie terenu:
rozbiórka brodzika, baraku socjalnego, powierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia;

Wykonanie rekultywacji technicznej:
ostateczne ukształtowanie bryły odpadów poprzez wykorzystanie zdeponowanych odpadów oraz usunięcie z przyległych do składowiska działek odpadów i wbudowanie ich w składowisko, wyłagodzenie istniejących skarp składowiska,
wyprofilowanie przyległego terenu z dopasowaniem go do projektowanej rzeźby terenu,
likwidację 4 istniejących studni odgazowania,
wykonanie 3 dodatkowych studni odgazowania wraz z obudową i filtrem biologicznym
w złożu odpadów do głębokości 9,0 m,
wykonanie warstwy wyrównawczo-odgazowującej o miąższości 20 cm z piasku,
wykonanie uszczelnienia z maty bentonitowej 4000g/m2 ułożonej na warstwie wyrównawczo-odgazowującej,
wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej o grubości 30 cm z ziemi urodzajnej,
zabezpieczenie skarp składowiska przed erozją wodną przy użyciu maty drenażowej,
wykonanie opaskowych rowów ewaporacyjnych;

Wykonanie rekultywacji biologicznej:
przygotowanie podłoża i obsiew mieszanką traw,
wykonanie nasadzeń krzewów;

Roboty końcowe:
uporządkowanie terenu wokół składowiska,
wykonanie nowych reperów roboczych do kontroli osiadania składowiska.A oto, co pisaliśmy o rekultywacji w listopadzie 2012 roku

Po rekultywacji składowiska odpadów w Zblewie będzie można zjeżdżać na sankachTrwa realizacja projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"". W III i IV kwartale 2012 r. rozpoczęto prace rekultywacyjne na składowisku Skórcz i Zblewo (p. starogardzki) oraz Osowo, gm. Karsin (p. kościerski)...

Rekultywacja techniczna składowiska odpadów w Zblewie - informuje Katarzyna Sykut, specjalista ds. technicznych, monitoringu i ewaluacji w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. - ma na celu powstrzymanie procesów degradacji środowiska w związku z dotychczasowym funkcjonowaniem obiektu, ostateczne zamknięcie bryły składowiska oraz zabezpieczenie środowiska przed jego negatywnym wpływem. Składowisko zostanie wyposażone w:
- system uszczelnienia czaszy odpadów,
- system pasywnego odgazowywania złoża odpadów,
- system odwodnienia składowiska.
W celu odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na funkcjonowanie zbiorowiska roślinnego składowisko zostanie poddane rekultywacji biologicznej polegającej na stworzeniu warstwy glebowej oraz wykonaniu siewu traw zadarniających.
Zakończenie prac rekultywacyjnych na składowisku w Zblewie planowane jest na koniec marca 2013.
Wykonawcą prac rekultywacyjnych (łącznie z wykonaniem projektów) jest Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy. Ma ona - jak czytamy na stronie www firmy ogromne doświadczenie w zakresie projektowania oraz realizacji "pod klucz" inwestycji budowlanych związanych z gospodarką odpadami (posiada w swoim dorobku generalne wykonawstwo ponad 130 obiektów i ponad 20 projektów na terenie całego kraju).
Podczas reporterskiej wizyty na rekultywowanym składowisku w Zblewie dowiedzieliśmy się, że w niektórych przypadkach zrekultywowane składowiska służą jako tereny rekreacyjne, na przykład dla saneczkarzy. Dzięki zastosowanym technologiom nie ma też mowy o jakimkolwiek zanieczyszczeniu wód gruntowych.
Oprac. tm

Za zdjęciach prace przy rekultywacji składowiska odpadów w Zblewie. Fot. Tadeusz Majewski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz