środa, 19 czerwca 2013

Święto Patrona Gimnazjum - ks. Stanisława Hoffmanna

W dniu 21 maja br. Publiczne Gimnazjum im. ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie obchodziło Święto Patrona. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście -przedstawiciele rodu Hoffmannów: p. Małgorzata Talarek, p. Jolanta Szostek, pp. Elżbieta i Jacek Hoffmannowie; Wicewójt Gminy Zblewo-Artur Herold, proboszcz parafii Pinczyn ks. Mieczysław Bizoń; p. dyrektor Iwona Loroch oraz nauczyciele i uczniowie gimnazjum.Pierwszą część uroczystości poświęcono działalności zasłużonym dla naszej miejscowości księżom: Józefowi Larischowi i Stanisławowi Hoffmannowi, których działalność przyczyniła się do wytrwania mieszkańców Pinczyna w polskości i zachęciła do podejmowania społecznych inicjatyw na rzecz swojej wsi pod koniec XIX i na początku XX w.

W tym roku przypada 125 rocznica założenia spółki parcelacyjnej w Pinczynie, która została zawiązana w 1888 roku. Spółka ta wykupiła z rąk niemieckich ziemie i przekazała ją miejscowym chłopom. Ważną rolę w zawiązanej spółce odegrał ks. J. Larisch. Wśród parcelantów był pinczyński Drzymała -Józef Stopa, który nie otrzymał koncesji na budowę domu i zamieszkał w wozie cygańskim.


Ks. Stanisław Hoffmann kontynuował walkę o polskość prowadzoną przez ks. Larischa i innych lokalnych patriotów. W okresie zaborów prowadził w Pinczynie tajne nauczanie przygotowujące młodzież polską do nauki w gimnazjum. W latach 1918 - 1920 organizował kursy szkolące przyszłe kadry urzędników , zwłaszcza nauczycieli. Szczególnie troszczył się o naukę języka polskiego.

Największym przedsięwzięciem ks. Hoffmanna stała się budowa nowego kościoła w latach 1926 - 1927.

Ks. Stanisław Hoffmann był posłem do Sejmu w ostatniej kadencji przed wybuchem II wojny światowej. Otrzymywane z tego tytułu diety poselskie przeznaczał na cele społeczne. Za pracę społeczną i oświatową odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

Działalność księdza przerwała II wojna światowa.15 października 1939 r. został aresztowany i przewieziony wraz z innymi księżmi do Starogardu , a 16 października około godz. 17.00 rozstrzelany i spoczął we wspólnej mogile w Lesie Szpęgawskim.

Po wojnie dla uczczenia zasłużonego kapłana - działacza 20 czerwca 1948r. odsłonięto przed kościołem w Pinczynie granitowy pomnik. Na tablicy wyryto słowa:

Służył, ludowi, młodzieży i wierze, Życie swe złożył Ojczyźnie w ofierze.Nasze gimnazjum nosi imię ks. Stanisława Hoffmanna, które zostało nadane 24 listopada 2000 r., a dwa lata później, 8 maja 2002 roku Publiczne Gimnazjum w Pinczynie otrzymało sztandar od rodu Hoffmanów, krewnych patrona szkoły.

Obecni na uroczystości mieli okazję poznać bogatą przeszłość Pinczyna i ich bohaterów w myśl hasła: DOBRO POZOSTAJE DOBREM NA WIEKI.
Uroczystość uświetnili uczniowie swoimi występami, wykorzystując teksty miejscowych poetek - Wandy Dembek i Franciszki Powalskiej .

Na zakończenie części artystycznej młodzież odśpiewała Hymn Gimnazjum.

W drugiej części zespoły poszczególnych klas rywalizowały w turnieju wiedzy o swoim patronie. Największą wiedzą o wsi i ks. Hoffmannie wykazała się klasa I a , która zajęła I miejsce; II miejsce - kl. II a, III miejsce - kl. I b.

Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor wraz z przedstawicielem rodu Hoffmannów, zwycięskim drużynom wręczyła dyplomy i nagrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz