wtorek, 1 stycznia 2002

Pozorski drewna już nie da

Sesja w Osiecznej zdominowana była podatkami i targami radnych. Zdecydowana większość Rady Gminy to zdaje się zwolennicy wójta Barbary Tomczak i obecnego układu władzy. Mniejszość radnych na czele z panem Pozorskim usiłowała się przeciwstawić, choć mało skutecznie . Radny Pozorski postawił wniosek o zamrożenie podatków na poziomie 2002 r. i stwierdził: - Jak podniesiemy podatki, to pracodawcy zwolnią pracowników i wyślą ich do radnych po robotę, bo mają ciężka sytuację finansową". Niestety, przeciwników podnoszenia podatków było za mało, bo tylko trzech, i wniosek radnego Pozorskiego upadł. Podatki uchwalono w granicach rozsądku, to znaczy o wskaźnik inflacji.

Na podatek transportowy radny Pozorski zareagował ostrzej. Stwierdził, że transportowców uśmierca się potrójnymi podatkami — w paliwie, w gminie i na drodze (winieta). Krótko i ostro postawił wniosek o zamrożenie podatku transportowego i oburzony wyszedł z sali.

Po rzeczowej dyskusji Rada Gminy uchwaliła podatek transportowy zgodny z wolą radnego Pozorskiego. Żeby był z tego zadowolony, nie było widać. Podczas przerwy w obradach powiedział nawet, że drewna za darmo nie da już nikomu, jak to robił dotychczas.

Podczas uchwalania diet dla radnych Pozorski zaproponował, aby rada pracowała za darmo. Podczas głosowania propozycja radnego upadła. Po uchwaleniu diet radny Pozorski powiedział: "Opłata pracy rady - 50 tyś. zł, wzrost podatków - 30 tyś. zł, zobaczycie, gdzie jesteście, bezbożniki". Rzadko która Rada Gminy może się poszczycić takim "rodzynkiem". Chyba dobrze, z jest w mniejszości, ale dobrze, że w ogóle jest. Kto przeszkadzałby Pani Przewodniczącej? A w ogóle bez niego byłoby smutno.

Policjanci i przestępcy - 6,45 : 3,55

Radę Gminy Osieczna odwiedził kierownik Rewiru Lubichowo st. Aspirant Grzegorz Konczak, który przedstawił stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Osieczna. Liczby mówią same za siebie. W okresie od l stycznia do 30 listopada w gminie Osieczna wszczęto 31 postępowań, w tym: 10 — kradzież z włamaniem, 4 pożary, l — uszkodzenie ciała, 2 - groźby karalne, 4 nietrzeźwość kierowców, 1 -uszkodzenie mienia, l - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na wszystkie 31 wszczętych dochodzeń z czynów przestępczych umorzono 11 postępowań z powodu niewykrycia sprawcy, 7 umorzono wobec braku cech przestępstwa. Sporządzono 13 aktów oskarżenia obejmujących 43 czyny karalne. Ogólna wykrywalność Rewiru Dzielnicowych w Lubichowie w ww. okresie wyniosła 64,5%.

Przeprowadzono także 76 postępowań administracyjnych, z tego 15 dotyczących czynów wykroczeniowych, a 10 skończyło się skierowaniem do Sądu Grodzkiego, pozostałe 5 postępowań umorzono z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia. Kierownik rewiru zwrócił też uwagę na nieszczelne przewody kominowe, które często są przyczyną pożaru. Podkreślił też fakt, iż zdarza się, że osoby poszkodowane nie zgłaszają przestępstw. Pytanie: Dlaczego? Powinno być inaczej. Po prostu trzeba ściśle (w razie potrzeby) współpracować z organami ścigania, a organa ścigania zrobić wszystko, aby wykrywalność poszła w górę, bo jak tak dalej pójdzie, to ze strachu nie będziemy wychodzić z chałup.

Stanisława Kurowsk

Na podstawie Tygodnika Kociewiak 2002 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz