wtorek, 8 lipca 2008

Focus Park – pytania i odpowiedzi

Dwie galerie w Starogardzie? To jest dopiero serial dla gazety! Będziemy przepytywać raz jednych, raz drugich, raz trzecich... Przepraszam, zapędziłem się, przecież trzeciej nikt już nie chce budować (szkoda). Dziś przepytujemy Parkridge.Na pytania Tadeusza Majewskiego odpowiada Magdalena Książek - dyrektor zarządzający Parkridge Retail Poland.- Parkridge jest właścicielem terenu kupionego od Polpharmy. Czy Polpharma sprzedała ten teren pod warunkiem, że Parkridge zaoferuje offset (umownie tak nazywając: dozwolony prawem prezent dla miasta)? Kiedy to było?

- Nie było żadnych ustaleń miedzy Parkridge a Polpharmą odnośnie offsetu. By ła typowa umowa między dwoma podmiotami, bez żadnych ustaleń dodatkowych. Parkridge nabył teren od Polpharmy niecałe 2 lata temu.

- Czy to prawda, że ten offset wynosił najpierw 10 milionów złotych, a teraz czy wynosi 20 milionów?

- Parkridge od samego początku komunikował, że koszt tej inwestycji to około 200 milionów złotych, a na inwestycje dodatkowe przeznaczy 5 procent wartości inwestycji, czyli 10 milionów.

- Ile za, powiedzmy, 20 milionów złotych można wybudować typowych basenów przyszkolnych czy osiedlowych (spotkałem się ostatnio z uwagą, że baseny w osiedlach byłyby ciekawsze niż centralny aquapark)?

- Dla przykładu: koszt budowy basenu krytego w gminie w gminie Warta Bolesławicka wynosi ok. 7 - 8 mln zł, a roczne koszty jego utrzymania dla gminy to od. 700 tysięcy złotych do miliona złotych.

- Uściślijmy: Co to znaczy offset? Czy to pieniądze, które ma dostać do dyspozycji miasto:

a/ bez wskazania przez "offsetodawcę" calu, na jaki ma te pieniądze przeznaczyć?

b/ ze wskazaniem celu?

c/ czy to mają być pieniądze zainwestowane przez Parkridge w miasto ze wskazaniem przez władze miasta celu inwestycyjnego niedotyczącego galerii?

- W tym przypadku wydaje nam się, że można raczej mówić o inwestycjach na rzecz miasta, co w praktyce oznacza wsparcie miasta, zainwestowanie w nie pewnej kwoty, przy uzgodnieniu z władzami zapotrzebowania inwestycyjnego.... W Starogardzie Parkridge planuje: modernizację układu drogowego ulic Kościuszki i Jana Pawła wraz ze przyległymi skrzyżowaniami, remont kolektora kanalizacyjnego, modernizację Gimnazjum nr 1 oraz zainwestowanie w budowę zaplecza sportowego... Na przykład w Rybniku wyremontowaliśmy główny plac miasta i układ drogowy w centrum.

- Kiedy władze Starogardu otrzymały propozycję budowy galerii z informacją o offsecie?

- W zasadzie na pierwszej prezentacji projektu. Zresztą w każdym mieście planujemy zawsze działania dodatkowe ("offsetowe"), więc zawsze też od początku komunikujemy naszą gotowość do wsparcia miasta i plany w tym względzie. Decyzje odnośnie konkretnych propozycji dla miasta zawsze podejmujemy po rzeczowej analizie budżetu oraz na podstawie rozmów z władzami miejskimi, które również często same wskazują nam ważne dla miasta działania.

- Dlaczego żadna ze stron (władze miasta i Parkridge) nie informowały o tym społeczeństwa regionu? (Oczywiście rozumiem, że w biznesie obowiązują pewne zasady - na przykład tajemnicy handlowej, ale... - chyba jednak władze powinny poinformować o tak dużej propozycji.)

- Zanim odbyła się prezentacja 16 czerwca, dwukrotnie miały miejsce prezentacje przed komisją Rady Miasta podczas posiedzenia Rady Miejskiej. Wszyscy zaproszeni mogli w prezentacji swobodnie uczestniczyć, zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi. Na zorganizowanie spotkania z większą grupą zainteresowanych - z mediami i przedstawicielami Starogardzkiego Klubu Biznesu - zdecydowaliśmy się w chwili, gdy stwierdziliśmy, że jest słaby przepływ informacji pomiędzy Urzędem, Radą Miejską i mediami... Dlaczego nie było żadnych informacji z naszej strony? Możemy mówić tylko za siebie, nie za urząd. Parkridge na bardzo wczesnych etapach rozmów z władzami miasta, kiedy nie ma jeszcze żadnych konkretnych decyzji ani wiążących stanowisk, nie komunikuje szerokiej publiczności o swoich planach i nie dokonuje publicznych obietnic, choć zawsze jest w stanie je zrealizować.


- Czy w momencie zakupu terenu od Polpharmy firma Parkridge wiedziała o tym, że obok na terenie Neptuna lokalni biznesmeni przymierzają się do budowy innej galerii?

- Kiedy Parkridge kupował teren od Polpharmy, nie wiedzieliśmy nic na temat planów lokalnych biznesmenów. Informację o ich planach budowy galerii dostaliśmy, kiedy nasze rozmowy z Urzędem Miejskim trwały już kilka miesięcy.

- Czy Parkridge będzie budować galerię pomimo tego, że obok będzie powstawać druga?

- Tak.

- Czy Parkridge widzi możliwość wspólnego działania z podmiotem panów Szwarca i Pastwy? Jeżeli widzi, to jak to by mogło wyglądać?

- W tej kwestii nie mamy doświadczenia. Nie wiemy, na czym miałaby taka współpraca polegać. Jeżeli panowie Pastwa i Szwarc mają dla nas ofertę, to jesteśmy chętni ją rozważyć. Do tej pory nie było żadnej propozycji ani dyskusji w tej kwestii. Parkridge już ma zatwierdzone pewne plany działań i nie mamy pomysłu, jak miałaby taka współpraca wyglądać. Nie widzi także powodu wychodzenia do tych przedsiębiorców z taką propozycją.

Cały wywiad ukaże się w nr 28 "Gazety Kociewskiej" jutro, czyli w środę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz