wtorek, 22 lipca 2008

Gmina Zblewo - hale, sale i boiska...

Inwestycje w gminie Zblewo

Krzysztof Partyka - inspektor do spraw inwestycji i zamówień publicznych informuje


Chodnik w Małym Bukowcu

Zakończyliśmy inwestycję "Budowa chodnika we wsi letniskowej Mały Bukowiec". Inwestycja została zrealizowana w terminie. Została dofinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego. Pisaliśmy wniosek o dofinansowanie, otrzymaliśmy 146 439 złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Wartość przedsięwzięcia wynosiła 183 tysiące złotych. Powstał chodnik po lewej stronie, patrząc od wjazdu do wsi - do skrzyżowania z drogą na Twardy Dół. Szerokość jest różna - metr, półtora i 1,2 metra. Kostką o grubości 6 cm wyłożono około 700 metrów. Wjazdy na posesje - o grubości 8 cm. Z drugiej strony nie uliczki będzie chodnika, gdyż jest po prostu za ciasno.

Chodnik przy ulicy Chojnickiej

Wykonujemy wymianę chodnika przy ulicy Chojnickiej w Zblewie wraz z wymianą rur wodociągowych azbestowo-cementowych na rury z PCV. Tego chodnika też jest około 700 metrów. Rury są wymieniane na odcinku około 270 metrów. Wartość zadania wynosi około 400 tysięcy złotych. To inwestycja ze środków własnych.

Reszta pasażu - ulicy Głównej - już jest: to porządny chodnik.


Ostatnie prace przy budowie chodnika przy ulicy Chojnickiej w Zblewie.


Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie.

Przebudowa budynku po GOZ

Przebudowujemy budynek po były Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zblewie przy ulicy Głównej. Powstaną w nim dwa mieszkania komunalne oraz zostaną wyremontowane pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Pomieszczenia liczą ok. 350 metrów kw. Mieszkania będą miały normalny standard. Będzie woda, toalety, okna z PCV. Wartość inwestycji, realizowanej ze środków własnych, wynosi około pół miliona.


"Orlik 2012" i "Boisko Blisko"

Został ogłoszony przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Zblewie ("Orliki" - program premiera: w każdej gminie boisko). W ramach tego zadania powstanie boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza socjalnego. Nawierzchnia na boisku piłkarskim będzie z sztucznej trawy. "Orliki" są typowe. Koszt wyniesie ponad milion złotych. Kompleks powstanie przy Zespole Szkół Publicznych w Zblewie. Został również złożony wniosek na budowę boiska w ramach programu "Boisko Blisko" przy Zespole Szkół Publicznych w Bytoni. Czekamy na informację z Ministerstwa Sportu. W tej koncepcji też jest boisko o sztucznej nawierzchni. Do "Orlika" otrzymamy 333 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 333 tys. zł z Ministerstwa Sportu. My przeznaczymy z budżetu pozostałą część, czyli też 333 tys. zł. "Boisko Blisko" finansuje PZU oraz Ministerstwo Sportu. Oczywiście też nie w całości, ale również ze dwie trzecie. Czekamy na informacje. Wszystkie "papiery" zostały wysłane.

Przetarg na termomodernizację
Został ogłoszony przetarg na termomodernizację obiektu Zespół Szkół Publicznych w Zblewie i Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie. W ramach tej inwestycji docieplimy (wykonamy elewacje) tych szkół jeszcze w tym roku. Składanie ofert było wczoraj (10.07). Wartość kosztorysowa zdania obejmującego obie szkoły wynosiła około 1,8 mln. złotych. Oprócz tego w tych dwóch szkołach wymienimy kotły. W Zespole Szkół Publicznych w Zblewie kotły węglowe na kotły opalane biomasą. Przetarg został ogłoszony w czerwcu i dotyczy obu szkołach. Na tę inwestycję został złożony wniosek na dofinansowanie do Ekofunduszu. Można zdobyć środki do 60 procent wartości inwestycji.


Dokumentacja na budowę hali i sali

Wykonujemy dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Zblewie oraz na budę sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bytoni. W tym roku według planu jest wykonywana dokumentacja. W wyniku przetargu została wybrana oferta, której wartość wynosi około 100 tysięcy złotych. Propozycja - specyfikacja była wysłana do pięciu firm. Zgłosiły się dwie. Wygrała firma, która robiła dokumentację pięknej hali w Kościerzynie. Koszt dokumentacji pokrywamy ze środków własnych.


Ulice Kasztanowa i Północna

Wykonywa jest dokumentacja na dokończenie ulicy Kasztanowej i Północnej na osiedlu w Zblewie. Ulica Kasztanowa jest już częściowo wyłożona kostką. Osiedle jest skanalizowane. W zeszłym roku robiliśmy tam ulice Jaśminową. Część ulic na osiedlu jest asfaltowa. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie ulicy Kasztanowej. Zadanie jest realizowane ze środków własnych.


Drogi Jezierce - Zawada i Jezierce - Tomaszewo

Zostały złożone wnioski na utwardzenie dróg: Jezierce - Zawada (ma zastać utwardzona tłuczniem na odcinku 1 km) oraz utwardzenie Jezierce - Tomaszewo o długości 800 m (ma być utwardzona destruktem, czyli fragmentami asfaltu). Tu ubiegamy się o dofinansowanie ze środków z Urzędu Marszałkowskiego.


Remont stadionu w Zblewie

Aktualnie remontujemy stadion sportowy w Zblewie. Wykonaliśmy rozbiórkę starych trybun betonowych. Na nawierzchni z polbruku zostaną zamontowane dwie trybuny sportowe - każda o długości 40 metrów. Trybuny będą wykonane z krat stalowych, a na nich zamontowane siedziska z tworzywa. W sumie na 400 miejsc. Kto jest zainteresowany, może takie trybuny obejrzeć na stronie: www.prostar.pl/trybuny.


Krzysztof Partyka pokazuje, jak będą wyglądały siedziska na stadionie.

Tekst i foto: M-K.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz