poniedziałek, 4 listopada 2013

KRZYSZTOF DORYNEK. Panie Prezydencie, jest możliwość otrzymania 80% dofinansowania...

Witam
Panie Prezydencie (Starogardu Gd. - przyp. red.) , jest możliwość otrzymania 80% dofinansowania na instalację elektrowni słonecznych na wszystkich budynkach użyteczności publicznej w Waszej gminie. Kilka gmin z południowej Polski już takie wsparcie otrzymało i będą realizować projekty, które obniżą koszty zakupu energii elektrycznej w gminach o 80%. Opłata za prąd jest tylko kosztem, więc te dość znaczące oszczędności na kosztach energii można przeznaczać przez blisko 30 lat na inne potrzeby mieszkańców Pana Gminy....
Ze słyszenia wiem, że jest Pan bardzo dobrze działającym gospodarzem swojej gminy, któremu zależy na dobrobycie swoich mieszkańców i sprawnym działaniu jej administracji.
Przy założeniu wkładu własnego na poziomie 20% inwestycji stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi niecałe 2 lata.
Elektrownie fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe, więc zapewniają gminie przez okres 30 lat bezpłatną energię.
W przypadku zainteresowania się w/w inwestycją chętnie zapoznam Pana z zasadami działania i rachunkiem ekonomicznym budowy elektrowni słonecznych.
Jest bardzo wielu inwestorów prywatnych, którym przy koszcie zakupu energii ok 60 gr za KW/H opłaca się zakładać te urządzenia przy stopie zwrotu 15% rocznie. Sam mam taką elektrownie na domu, a przy wsparciu 80% i 2-letniej zwrotu z bardzo bezpiecznej i bezobsługowej inwestycji, chętnie zagospodarowałbym całą kwotę przeznaczoną na całą Polske.-)
Jednak te dotacje są skierowane wyłącznie na budynki użytecznosci publicznej.
Pozdrawiam
Krzysztof Dorynek
Solar PV
ul.Zblewska 10B
83-200 Starogard Gd
tel 512659376
www.znshine-solar.pl
Wydłużono termin naboru wniosków do Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Ministerstwo Gospodarki w dniu 30.10.2013 r. zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2013 r. w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej - PGN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 2.09.2013r. - 31.12.2013 r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa.
z dopiskiem: Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz