poniedziałek, 4 listopada 2013

UROCZYSTE OTWARCIE BIBLIOTEKI W PINCZYNIE

Dnia 25 października 2013 roku została uroczyście otwarta nowo wyremontowana siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie filia w Pinczynie.

Dnia 27 września 2013 roku Uchwałą Nr 32/292/2013 Rady Gminy Zblewo nadano Gminnej Bibliotece Publicznej w Zblewie Filii w Pinczynie imię Franciszki Powalskiej, pisarki, która mieszkała i tworzyła w tej miejscowości.
Wójt Gminy Zblewo odsłonił wizerunek słynnej kociewskiej pisarki znajdujący się w bibliotece. Przypomniał, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Małgorzaty Hillar w Zblewie wzięła udział w PROGRAMIE WIELOLETNIM KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK", uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+, jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina.Biblioteka w Zblewie jako jedna z dwóch bibliotek z województwa pomorskiego wzięła udział w w/w programie. Jest to dla nas wielka chluba, że biblioteka w Pinczynie została doprowadzona do stanu nowoczesnej instytucji, która spełnia kryteria Biblioteki+. Wniosek "Remont nowych pomieszczeń przeznaczonych na cele biblioteczne Filii w Pinczynie" opiewał na kwotę 136 600 tys. zł, z czego kwota dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa wynosi 101 084 zł, do środków własnych gminnych należała kwota 35 516 zł.

W uroczystości udział wzięli Senator RP Andrzej Grzyb, Wójt Gminy Krzysztof Trawicki, Profesor Maria Pająkowska-Kensik, Profesor Tadeusz Linkner, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku Krystyna Redman-Józefczyk, Sekretarz Powiatu Starogardzkiego Sebastian Schmidt, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Trocha, Ksiądz Proboszcz Mieczysław Bizoń, Ksiądz Wikariusz Marcin Malejko, Sołtys wsi Pinczyn Tomasz Boszka, Radni Gminy Zblewo, Komendant Posterunku Policji w Zblewie, Rodzina Pani Franciszki Powalskiej, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele bibliotek z powiatu starogardzkiego oraz przyjaciele biblioteki.
Część artystyczną przygotowały Panie Justyna Szarkowska i Elżbieta Prześrut- Prądzińska wraz z uczniami Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie. Przedstawienie oparte było na twórczości Franciszki Powalskiej i Anny Juraszewskiej. Cała uroczystość uhonorował tort z wizerunkiem patronki, ufundowany przez Piekarnię Pana Kropidłowskiego oraz poczęstunek przygotowany przez Panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz