niedziela, 3 listopada 2013

Zamek krzyżacki w Osieku do rejestru zabytków

Szanowni Państwo,
archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zakończyli właśnie pierwsze wykopaliska na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Osieku k. Starogardu Gdańskiego. Efekty ich badań okazały się tak ciekawe i ważne, że konserwator wojewódzki postanowił wpisać relikty odkrytego właśnie zamku do rejestru zabytków województwa pomorskiego.W dawnych źródłach nie znajdziemy wielu informacji o zamku w Osieku. Do dziś nie zachowały się na jego temat żadne ryciny. O obecności zamku na małym półwyspie położonym w pobliżu północnego brzegu jeziora Kałębie świadczył jedynie wystający znad ziemi mały murek.

Warownię wzniesiono dość późno, bo na przełomie XIV i XV wieku. Zamek, wyposażony nawet w broń palną na kamienne kule, miał strategiczne znaczenie, zwłaszcza podczas wojny trzynastoletniej. Po walkach i potyczkach rycerstwa polskiego z rycerzami Zakonu Krzyżackiego, ci ostatni podpalili swoją warownię i przez wody jeziora uciekli w kierunku Starogardu. Zamek opanowali Polacy. Własnością królów polskich pozostał do pierwszego rozbioru Polski, w 1772 roku.

Co ciekawe, gdy warownia stała się siedzibą polskich starostów, jednym z nich był Jan Sobieski, późniejszy król Polski.

Przez wieki zamek przebudowywano. Z rozkazu pruskiego króla Fryderyka II, w końcu XVIII wieku rozebrano go, a z pozyskanej cegły zbudowano koszary w Starogardzie Gdańskim.

Obecnie archeolodzy odkopali relikty zamku. Dzięki m.in. odsłoniętym fundamentom, wiemy teraz, jak w przeszłości wyglądał. To jednak nie koniec odkrywania jego sekretów. Dalsze badania zapowiadają się równie ekscytująco. Głębiej pod warownią najprawdopodobniej znajdują się piwnice. Być może w czasie następnych badań archeolodzy odkryją słowiański gród, który mógł znajdować się w tym miejscu zanim Krzyżacy wybrali Osiek na swoją siedzibę. Niewykluczone, że część poszukiwań odbywać się będzie także w jeziorze. Tam również mogą znajdować się pozostałości po przyległych do zamku budynkach.

- Wyniki prac archeologów są niezwykle ciekawe - komentuje dr Marian Kwapiński, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. - Ostatnie wykopaliska tego typu mieliśmy w Gdańsku, gdy w okolicach ul. Rycerskiej przez kilka sezonów odkopywano również pozostałości po zamku krzyżackim. Odkopane relikty zamku w Osieku są bardzo wartościowe, dlatego wpiszemy je do rejestru zabytków.


Dodatkowe informacje: Henryk Paner, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - 0 502 767 010
Patryk Muntowski, archeolog - 0 504 468 423 (przed rozmową z archeologiem, proszę o kontakt z dyr Panerem)

Na zdjęciach 1 i 2 znajduje się Jerzy Baciński, inspektor WUOZ w Gdańsku

Licząc na zainteresowanie ciekawym odkryciem naszych archeologów pozdrawiam

Marcin Tymiński
Rzecznik prasowy WUOZ w Gdańsku2009-07-10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz