niedziela, 10 listopada 2013

MIRELA TRAWICKA. Gminne Warsztaty Ekologiczno-Przyrodnicze

MIRELA TRAWICKA. Gminne Warsztaty Ekologiczno-Przyrodnicze dla uczniów klas I - III szkół podstawowych pt. " Las jesienią".

17 października 2013 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla 30 uczniów z klas I - III szkół podstawowych. Każą szkołę reprezentowało 6 uczniów po 2 z każdej grupy wiekowej. W warsztatach wzięli udział reprezentanci wszystkich szkół naszej gminy.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy przygotować warsztaty jesienią, bo odkąd je organizujemy, to odbywały się zawsze wiosną. Jak sama nazwa warsztatów sugeruje, iż czasem najodpowiedniejszym na ich przeprowadzenie jest kolorowa jesień.


Celem warsztatów było przekazanie uczniom wiedzy na temat fauny i flory tutejszych środowisk leśnych, uświadomienie uczniom, jakie bogactwo daje nam las, zapoznanie z pracą leśnika oraz utrwalenie właściwych zachowań w lesie.

Na wstępie przybyłych gości powitała pani wicedyrektor. Miłą niespodzianką dla wszystkich była wizyta pana Macieja Wąsa, leśniczego Nadleśnictwa Kaliska. Pan leśniczy posiłkując się prezentacją multimedialną opowiedział uczniom, na czym polega jego praca, za co jest odpowiedzialny, jakie czynności wykonuje codziennie, jak chroni przyrodę na swoim terenie, co to jest las, jakie gatunki zwierząt i roślin są najbardziej popularne w naszym regionie, opowiedział o groźnych szkodnikach drzew, o zachowaniach zwierząt oraz zależnościach pokarmowych. Na koniec opowiedział o swoich pasjach. Mundur i rzeczowe opowieści leśniczego wzbudziły w uczniach dużą ciekawość, ponieważ wysłuchały wszystkiego z wielkim zainteresowaniem i uwagą, zadawali też pytania.


Po tym ciekawym wstępie przystąpiliśmy do prac warsztatowych, gdzie uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i wzajemnie nią wymieniać. Aby się rozruszać uczestniczyli w zabawach słowno-ruchowych, tropili zwierzęta po śladach. Kolejnymi zadaniami było: rozpoznawanie i nazywanie drzew, ich liści i owoców; oglądanie, nazywanie darów lasu zgromadzonych w koszykach, omawianie warstw lasu. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez uczniów poszczególnych szkół makiety lasu na podkładzie ze styropianu. Uczniowie mieli do dyspozycji materiał przyrodniczy i plastelinę, z której lepili zwierzęta oraz gotowe tabliczki z nazwami zwierząt i roślin. Wszyscy żwawo pracowali, aby ich makieta była najciekawsza. Na koniec zestawiliśmy je razem i powstała nam jedna wielka makieta, owoc wspólnej pracy wszystkich uczestników warsztatów. Uczniowie byli dumni ze swojego dzieła.


Ostatnie zadanie polegało na ułożeniu z rozsypanki wyrazowej zasad właściwego zachowania w lesie po przeczytaniu krótkich scenek, których akcja rozgrywała się w lesie. Wszystkie reguły zastały umieszczone na jednej planszy, głośno odczytane i powieszone na ścianie, aby inni uczniowie szkoły mogli się z nimi zapoznać.


Kiedy ostatnie zadanie zostało wykonane, uczniowie zastali zaproszeni na poczęstunek.

Na koniec podziękowaliśmy sobie za wspólne zajęcia. Wręczyliśmy panu leśniczemu laurkę z podziękowaniem. Wszyscy uczniowie, za udział w warsztatach, otrzymali książki o tematyce leśnej sponsorowane przez Nadleśnictwo Kaliska, długopisy i plastelinę.

Warsztaty przygotowały: Hanna Jankowska, Wioleta Kujach, Natalia Nadolska, Krystyna Olszowa i Mirela Trawicka.

Mirela Trawicka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz