piątek, 1 listopada 2013

EUGENIUSZ CHEREK. Dąbrówka – Najpiękniejsza wieś Pomorza

W tym roku do konkursu "Piękna Wieś Pomorska" zgłosiło się 116 wsi oraz 383 gospodarstwa z 14 powiatów. Była to XX jubileuszowa edycją, która realizowana była w trzech etapach - gminnym, powiatowym. Organizatorami konkursu byli: samorząd województwa pomorskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku...


Główną ideą konkursu jest poprawa estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród oraz wyróżnienie tych mieszkańców Pomorza, którzy wykazują się największą gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.
Przy ocenie wsi i zagród członkowie komisji konkursowych uwzględniali: ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko naturalne, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości. Szczególnie brano pod wzgląd: zrealizowane inwestycje, wykorzystanie pieniędzy z UE, społeczne inicjatywy, a także osiągnięcia wsi poza jej terenem.
Pierwsze miejsce i tytuł "Najpiękniejszej Wsi Pomorskiej 2013" zdobyła Dąbrówka w gminie Starogard Gdański. Oprócz prestiżowego tytuł wieś otrzymała 30 tys. złotych. Wręczenie nagród odbyło się w sali Urzędu Marszałkowskiego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku. Nagrody wręczał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Sołtysem Dąbrówki jest Marcin Delewski.

Drugie miejsce w tym konkursie zajęła wieś Karczemki w powiecie wejherowskim, trzecie wieś Piaszno w powiecie Bytowskim.

Uroczystość uhonorowania laureatów i wręczania nagród uświetniły występy artystyczne. Uczestnicy gali konkursu podziwiali Zespół Artystyczny Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki oraz Dziewczęcy Zespół Wokalny "Female Band" działający przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Tekst i foto - Eugeniusz CherekBrak komentarzy:

Prześlij komentarz